ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Ясинецький О.А.- заступник міського голови

Підготував:

Управління економіки

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

30.07.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 10-33
Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів


 

РІШЕННЯ
тридцять третя  сесія VІІ скликання
 

від  29.08.2019р. №______
 
Про затвердження істотних умов
енергосервісних договорів
 
 
 
З метою реалізації проекту «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО», відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 1 та п. 3 ч. 3 ст. 3 та ч. 1 ст. 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
 
         
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити істотні умови енергосервісних договорів за об’єктами енергосервісу (додатки 1-3).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.
 
 
Міський голова                                                                          В.Москаленко
 

Секретар міської ради                                                                 

В.Вигівський   

Заступник міського голови -
начальник фінансового управління 

Л.Щербанюк

Начальник управління економіки

О.Жилін    

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                        

О.Заєць
 

Начальник юридичного відділу                                                 

Т. Камінська

  Додаток 1
до рішення 33 сесії
Коростенської  міської ради
VII скликання від 29.08.19р.№           
 
 
 

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля   Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов
 (11500, Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Г. Сковороди, 24-а)
 

  1. Ціна енергосервісного договору: 534 763,08 (п’ятсот тридцять чотири тисячі сімсот шістдесят три гривні 08 копійок), у тому числі податок на додану вартість 89 127,18 (вісімдесят дев’ять тисяч сто двадцять сім гривень 18 копійок)

  2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг
Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2019

2020

2021

2022

2023

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

8,4

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Гкал

34,28

81,45

81,45

81,45

81,45

360,08

 
 

  1. Строк дії енергосервісного договору: 4 роки 214 днів.

 
* Цифрове значення у стовпчику дорівнює сумі цифрових значень з врахуванням округлення значень за показниками після коми
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський

Додаток 2
до рішення 33 сесії
Коростенської  міської ради
VII скликання від 29.08.19р.№           
 
 
 

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля  Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
(11500, Україна, Житомирська область, м. Коростень, Шевченка, 62)
 

  1. Ціна енергосервісного договору: 558 006,30 (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч шість гривень 30 копійок), у тому числі податок на додану вартість 93 001, 05(дев’яносто три тисячі одна гривня 05 копійок)

  2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг
Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2019

2020

2021

2022

2023

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

8,2

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Гкал

34,93

85,20

85,20

85,20

85,20

375,73

 
 

  1. Строк дії енергосервісного договору: 4 роки 214 днів.

 
* Цифрове значення у стовпчику дорівнює сумі цифрових значень з врахуванням округлення значень за показниками після коми
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський
 
Додаток 3
до рішення 33 сесії
Коростенської  міської ради
VII скликання від 29.08.19р.№           
                 
 
 

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу
Будівля  Коростенського міського колегіуму
 (11500, Україна, Житомирська область, м. Коростень, Мельника, 9)
 

  1. Ціна енергосервісного договору: 641 328,36 (шістсот сорок одна тисяча триста двадцять вісім гривень 36 копійок), у тому числі податок на додану вартість 106 888,06 (сто шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 06 копійок)

  2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

Вид паливно-енергетичних ресурсів
та/або житлово-комунальних послуг
Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2019

2020

2021

2022

2023

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

8,2

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Гкал

40,35

97,87

97,87

97,87

97,87

431,83

 
 
 

  1. Строк дії енергосервісного договору: 4 роки 214 днів.

 
* Цифрове значення у стовпчику дорівнює сумі цифрових значень з врахуванням округлення значень за показниками після коми
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський
 

 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути