ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

Галузь:

Комунальне майно

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

06.03.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 31-30
Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення на списання основних засобів

РІШЕННЯ
 тридцята  сесія VІІ скликання
 

від  04.04.2019 р. №______
 
Про надання дозволу комунальному підприємству
теплозабезпечення на списання основних засобів
 
          Розглянувши матеріали, подані комунальним підприємством теплозабезпечення за  вх. № 302/02-13 від 13.03.19р., висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності               від 26.03.19р. щодо доцільності надання міською радою дозволу на списання комунального майна, відповідно Положення „Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Коростеня”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись  п.5 ст. 60, п.30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Надати дозвіл комунальному підприємству теплозабезпечення  списати з балансу основні засоби, які внаслідок довготривалої експлуатації  стали  непридатні для  подальшого використання, згідно додатку. Додається.
          2. Бухгалтерії комунального підприємства теплозабезпечення списати основні засоби, що непридатні для подальшого використання, згідно діючих правил і наказів та внести відповідні зміни в бухгалтерському обліку.
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського  голови  Якубовського Л.П.
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко
 
Секретар міської ради                                                                В. Вигівський
Заступник міського голови                                                        О. Ясинецький
Заступник міського голови                                                        Л. Якубовський
Начальник управління  економіки                                            О. Жилін
Заступник начальника управління                                            В. Рибкін
економіки
Начальник юридичного відділу                                                 Т. Камінська  
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                        О. Заєць
 
Додаток до рішення 30 сесії  Коростенської міської ради VIІ  скликання від 04.04.19р. №______
 
 

Перелік  основних засобів щодо списання
                 з балансу комунального підприємства теплозабезпечення                               
 

 


з/п

Найменування

   Рік
   випуску

Інвентар
ний
номер

Заводсь
кий номер

   Кіль-   
   кість,        
     шт.

  Первісна  
 вартість,
грн.

Первісна переоцінена вартість,грн.

1

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

2006

0911

227

1

52000,00

52000,00
 

2

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

2006

0912

228

1

52000,00

52000,00
 

3

Котел КСВ-2,5  «ВК-32»

2006

0913

229

1

52000,00

52000,00
 

4

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

2006

0914

    230

1

52000,00

52000,00
 

5

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

2006

0914

    231

1

52000,00

52000,00
 

6

Котел КСВ-2,0 «ВК-21»

1998

0835

    111

1

13161,41

13161,41
 

7

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

1997

0868

      6

1

17324,65

17324,65
 

8

Котел КСВ-2,0 «ВК-21»

1996

0847

    043

1

10888,46

10888,46
 

9

Котел КСВ-2,5 «ВК-32»

2007

0916

     250

1

80719,75

80719,75

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський

 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути