ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Олексійчук О.С. - секретар міської ради

Підготував:

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

06.06.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 02-34
Про внесення змін до Положення про постійні комісії Коростенської міської ради, затвердженого рішенням другої сесії міської ради VIII скликання від 24.12.2020 року №78

РІШЕННЯ
тридцять четверта сесія VІІІ скликання

 
від 04.07.2024р. №______
 
Про внесення змін до Положення про постійні
комісії Коростенської міської ради, затвердженого
рішенням другої сесії міської ради VIII скликання
від 24.12.2020 року №78
 
З метою подальшого забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, керуючись Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування» від 22.02.2024р. №3590-IX, ст.26, ст.46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до Положення про постійні комісії Коростенської міської ради, затвердженого рішенням другої сесії міської ради від 24.12.2020 року №78, а саме, статті 11,15, 26 Розділу V «Організація роботи постійних комісій» викласти у наступній редакції:
 
Стаття 11. Постійні комісії міської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи міської ради та цього Положення.
З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи постійних комісій, їх засідання транслюються в мережі Інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідань.
 
Стаття 15.Усі питання в комісіях вирішуються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісій.
Стаття 26.Висновки та рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій. Протоколи постійних комісій, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою та секретарем комісії. Протоколи спільних засідань комісії підписуються головами та секретарями відповідних комісій.
Проєкти порядку денного постійних комісій міської ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Протоколи, довідки, інша документація постійних комісій зберігається у відділі організаційного забезпечення діяльності міської ради, після закінчення строку повноважень ради матеріали комісій направляються в архів.
 
 
Міський голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
Секретар міської ради                                                   О.Олексійчук
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                          О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська  

 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути