ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Олексійчук О.С. - секретар міської ради

Підготував:

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

08.05.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 01-34
Про внесення змін до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням другої сесії міської ради від 24.12.2020 року №79, зі змінами

РІШЕННЯ
тридцять четверта сесія VІІІ скликання
 

від 04.07.2024р. №______
 
Про внесення змін до Регламенту роботи
Коростенської міської ради VIІІ скликання,
затвердженого рішенням другої сесії міської ради
від 24.12.2020 року №79, зі змінами
 
З метою подальшого забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, керуючись Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування» від 22.02.2024р. №3590-IX, ст.26, ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 

1.Внести зміни до Регламенту роботи Коростенської міської ради VIІІ скликання, затвердженого рішенням другої сесії міської ради від 24.12.2020 року №79, зі змінами внесеними рішеннями п’ятої сесія VІІІ скликання від  15.04.2021р. №265, двадцять першої сесії VІІІ скликання від 06.04.2023р. №1191, а саме:
 
1.1. Статтю 3 «Відкритість і гласність роботи міської ради» викласти в наступній редакції:
 
1. Засідання міської ради проводяться відкрито і гласно. У них можуть брати участь з правом дорадчого голосу Народні депутати України, депутати обласної, районної рад, старости.
 
На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських об’єднань, трудових колективів, медіа, громадяни.
Кожен член територіальної громади має право безперешкодно відвідувати засідання органів міської ради за умови дотримання ним встановленого порядку.
 
2.Пленарні засідання сесій міської ради та засідання постійних комісій транслюються в мережі Інтернет у режимі реального часу, відповідно до затвердженого Положення, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
3.Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради відповідає за створення, архівування, оприлюднення відеозаписів засідань ради, доступ до яких забезпечується шляхом розміщення в мережі Інтернет.
 
4.Відеозапис засідання оприлюднюється в частині, що транслюється, невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання.
 
5.Інформація про проведення сесії та її рішення  висвітлюються в медіа.
 
6.Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради забезпечує розміщення протягом 5 робочих днів всіх підписаних рішень міської ради на офіційному сайті міської ради.
 
1.2.Пункт 3  Статті 4 «Місце проведення та мова ведення засідань міської ради» викласти в наступній редакції:
 
3. Засідання міської ради ведуться державною мовою України. Депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов’язані використовувати державну мову відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Інші учасники сесії мають право під час виступу користуватись мовою, якою вони володіють. У разі необхідності, промовець зобов’язаний забезпечити переклад його виступу українською мовою.
 
1.3.Абзац 1 пункту 5 Статті 18 «Повноваження постійних комісій» викласти в наступній редакції:
 
5.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії  готують висновки і рекомендації постійної комісії, які приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
 
1.4.Пункт 8 Статті 18 «Повноваження постійних комісій» викласти в наступній редакції:
 
8. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проєкти порядку денного засідань постійних комісій міської ради, висновки і рекомендації, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 

 
Міський голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                   О.Олексійчук
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                          О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська  

 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути