ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Юридичний відділ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

18.11.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 48-18
Про скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята сесія VІІІ скликання від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської міської ради ( восьма сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р. №434 «Про затвердження нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» та затвердження нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» , внаслідок чого рішення Коростенської міської ради ( двадцять друга сесія VІІ скликання) від 24.05.2018р. №1059 «Про затвердження нової редакції КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» втрачає чинність та затвердження нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

РІШЕННЯ
вісімнадцята  сесія VІІІ скликання
 
від 24.11.2022 р. №______
 
Про скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята  сесія VІІІ скликання від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської міської ради ( восьма    сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО  ПІДПРИЄМСТВА»   та  затвердження  нової  редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» ,  внаслідок чого     рішення  Коростенської міської ради     (  двадцять друга сесія VІІ скликання)  від 24.05.2018р. №1059      «Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» втрачає чинність та  затвердження нової редакції     статуту  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 
 
        Розглянувши лист  начальника     КОМУНАЛЬНОГО   ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА Якубовського Л.П. за вх.№ 1502/02-13 від 14.11.2022р.,  щодо затвердження нової редакції статуту   КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА у новій  редакції  із-за змін розміру  статутного капіталу, та зміни юридичної адреси підприємства, збільшення видів діяльності, відповідно п.5 ст.57, п.4 ст.78 Господарського кодексу України, рішення  Коростенської міської ради (тридцять сьома сесія VII скликання) від  27.02.2020р. №1747 «Про внесення змін до  міського  бюджету міста Коростеня  на 2020 рік», рішення  Коростенської міської ради (сорок друга сесія VII  скликання) від 08.10.2020 року №1963 «Про внесення змін до  міського бюджету міста Коростеня    на 2020 рік»,  рішення  Коростенської міської ради  (  п’ята сесія VIII скликання) від 15.04.2021 року № 254 « Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на  2021 рік», рішення  Коростенської міської ради  (шоста сесія VIII скликання) від 10.06.2021р.№ 353 « Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на 2021 рік», рішення  Коростенської міської ради (восьма  сесія VIII скликання) від 19.08.2021р. №412 «Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на 2021 рік», рішення  Коростенської міської ради (одинадцята сесія сесія VIII скликання) від 25.11.2021р. №650 «Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на 2021 рік», рішення  Коростенської міської ради  ( вісімнадцята   сесія VIII скликання) від 24.11.2022р. № ____ «Про внесення змін до бюджету Коростенської  міської територіальної громади на 2022рік» внаслідок чого статутний капітал  підприємства було збільшено на суму 5 459 535,00 ( п’ять мільйонів  чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч  п’ятсот  тридцять п’ять  грн.  00 копійок) та буде становити 29 521  796,25  (  двадцять   дев'ять мільйонів  п’ятсот  двадцять одна тисяча   сімсот дев’яносто шість   грн. 25 копійок), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Скасувати рішення Коростенської міської ради  (  дев’ята  сесія VІІІ скликання від 23.09.2021 р. №525   Про скасування рішення Коростенської міської ради ( дев’ята  сесія VІІІ скликання від 23.09.2021 р. №525 « Про скасування рішення Коростенської міської ради ( восьма    сесія VІІІ скликання від 19.08.2021р.  №434 «Про затвердження нової редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО  ПІДПРИЄМСТВА»   та  затвердження  нової     редакції  статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» ,  внаслідок чого     рішення  Коростенської міської ради     (  двадцять друга сесія VІІ скликання)  від 24.05.2018р. №1059      «Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» втрачає чинність та  затвердження нової редакції     статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  
            2.Збільшити розмір статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА на суму 5 459 535,00  ( п’ять мільйонів  чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч  п’ятсот  тридцять п’ять  грн.  00 копійок) та остаточно його встановити в розмірі  29 521  796,25 (  двадцять   дев'ять мільйонів  п’ятсот  двадцять одна тисяча   сімсот дев’яносто шість   грн. 25 копійок).  
         3.  Встановити  нову юридичну адресу КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, а саме: 11500, Житомирська обл., Коростенський район,  м. Коростень, вул. Шевченка,67 а.
         4. У відповідності до положень Цивільного кодексу  України  та Господарського кодексу  України  внести зміни   до відомостей ЄДР та статуту КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА    в частині органів управління  підприємством  та замінити  по тексту статуту «Засновник» на «Власник». Визначити, що вищий орган управління підприємством  -  «Власник», а виконавчий орган підприємства - «Начальник» .
         5. Збільшити види діяльності підприємства  та доповнити статут  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО -ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА наступними пунктами:
          2.2.54. послуги щодо благоустрою території;
          2.2.55. послуги оренди;
          2.2.56. послуги щодо  соціальної допомоги ( пільги , субсидії);
          2.2.57. перевезення вантажів дорожнім  транспортним засобом;
          2.2.58. послуги індивідуальні інші.
          6.Затвердити нову редакцію статуту  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА   (додається).
          7. Попередню  редакцію статуту  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  затверджену рішенням Коростенської міської ради      (  двадцять друга сесія VІІ скликання)  від 24.05.2018р. №1059  «Про затвердження нової редакції  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» визнати такою, що  втратила чинність.
          8. Уповноважити начальника  КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА подати документи державному реєстратору  на  внесення змін до Єдиного держаного реєстру  у відповідності до вимог  чинного законодавства  України.
 
Міський голова                                                      Володимир  МОСКАЛЕНКО
 
Секретар міської ради                                                                                           О. Олексійчук
 
Перший заступник міського голови                                                                    В. Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                                   О. Ясинецький
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                  О.Заєць
 
Начальник відділу державної реєстрації                                                             Т. Рибачук
 
Начальник юридичного відділу                                                                           Т.Камінська      
 
 

ДОДАТКИ

1 Статут КВГП.pdf Переглянути
2 Довідка, пояснювальна записка.pdf Переглянути