ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Юридичний відділ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

18.11.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 47-18
Про затвердження нової редакції статуту Коростенського комунального підприємства «Водоканал»

РІШЕННЯ
   вісімнадцята  сесія VІІІ скликання
 
від 24.11.2022 р. №______
 
Про затвердження нової редакції  статуту Коростенського
комунального підприємства «Водоканал»
 
        Розглянувши лист начальника Коростенського комунального підприємства «Водоканал»  Чиркіна О.М. за вхідним  №1516/02-13 від 16.11.2022р., щодо затвердження Статуту  у новій  редакції  із-за змін розміру  статутного капіталу,  відповідно п.5 ст.57, п.4 ст.78 Господарського кодексу України, рішення    Коростенської міської ради (   вісімнадцята сесія VІІІ скликання) №___ від 24.11.2022р.  «Про внесення змін  до   бюджету  Коростенської міської  територіальної  громади  на  2022 рік», внаслідок чого статутний капітал підприємства збільшиться на суму  1 495 267,00 ( один  мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч двісті шістдесят  сім  грн. 00 копійок)  та буде остаточно становити   45  220 366, 05 ( сорок  п’ять мільйонів      двісті  двадцять   тисяч    триста шістдесят  шість  грн. 05 копійок), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Збільшити    розмір статутного капіталу   Коростенського комунального підприємства «Водоканал»  на суму 1 495 267,00 ( один  мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч двісті шістдесят  сім  грн. 00 копійок)    та остаточно  встановити    його розмір в сумі 45 220 366,05 ( сорок  п’ять мільйонів двісті  двадцять   тисяч    триста шістдесят  шість  грн. 05 копійок).    
          2.Затвердити нову редакцію статуту Коростенського комунального підприємства «Водоканал»  (додається).
          3.Попередню редакцію статуту Коростенського комунального   підприємства «Водоканал» затверджену рішенням Коростенської міської ради  (  позачергова сімнадцята  сесія VІІІ скликання) від 15.09.2022р. №991   «Про затвердження нової редакції статуту Коростенського комунального підприємства «Водоканал» визнати такою, що  втратила чинність.
          4. Уповноважити начальника Коростенського комунального підприємства «Водоканал» подати документи державному реєстратору  на  внесення змін до
Єдиного держаного реєстру  у відповідності до вимог  чинного законодавства  України.
 
Міський голова                                                      Володимир  МОСКАЛЕНКО
 
Секретар міської ради                                                                                           О. Олексійчук
 
Перший заступник міського голови                                                                    В. Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                                   О. Ясинецький
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                  О.Заєць
 
Начальник відділу державної реєстрації                                                             Т. Рибачук
 
Начальник юридичного відділу                                                                           Т.Камінська      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Водоканал статут.pdf Переглянути
2 Довідка, пояснювальна записка.pdf Переглянути