ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Управління економіки

Галузь:

Економіка та інвестиції

Статус:

Чинний

Дата:

15.05.2018

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4-22
Про встановлення ставок єдиного податку на території м. Коростеня на 2019 рік

РІШЕННЯ
двадцять друга сесія VІІ скликання
 
 
від  24.05.2018 р. № ____
 
 
Про встановлення ставок єдиного податку на території м. Коростеня на 2019 рік
 
  
 
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити ставки єдиного податку на території м. Коростеня на
2019 рік для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
2) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
3) відповідно до Податкового кодексу України  розділ XIV  гл. 1 ст. 293 «Ставки єдиного податку», у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
2. Рішення 15 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 29.06.2017 року № 710 «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території м. Коростень» визнати таким, що втратило чинність.
3. Рішення ввести в дію з 01.01.2019 року.
 
 
 
 
Міський голова                                                                              В. Москаленко
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                             В.Вигівський
Заступник міського голови                                                                                     О.Ясинецький
Начальник фінансового управління                                                                      Л.Щербанюк
Начальник управління економіки                                                                         О.Жилін
Начальник юридичного відділу                                                                             Т.Камінська
Начальник відділу організаційного                                                                       О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
 
  
  
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту рішення (двадцять друга сесія VІІ скликання)
від 24.05.2018 року «Про встановлення ставки єдиного податку на території м. Коростеня на 2019 рік»
 
         1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
         Справляння місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. Підпунктами 12.3.3 та 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
         Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
         Таким чином виникла необхідність встановити ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку з метою створення сприятливого податкового середовища для малого та середнього бізнесу.
        2. Цілі і завдання прийняття рішення.
            Приведення у відповідність з Податковим кодексом України рішення міської ради.
        3. Фінансово-економічне обґрунтування.
        Відповідно до проекту рішення Коростенської міської ради, ставки єдиного податку на 2019 рік для першої групи платників єдиного податку встановлюються в розмірі  10% від прожиткового мінімуму працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку – 20% від мінімальної заробітної плати.
Встановлення ставок єдиного податку дозволить зміцнити ресурсну базу міського бюджету, оскільки одним з податків, що займає найбільшу питому вагу в загальних надходженнях до міського бюджету є саме єдиний податок Надходження в 2017 році – 19,6 млн. грн. (на 2,3 млн. грн. більше за показник 2016 року),  в тому числі від платників І та ІІ груп – понад 4,9 млн. грн.
        4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.
          Встановлення максимальних розмірів ставок єдиного податку забезпечить збільшення надходжень до міського бюджету та виконання програм економічного та соціального розвитку.
 
 
 
Начальник управління економіки                                  О.В.Жилін