ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Ясинецький О.А.- заступник міського голови

Підготував:

Управління економіки

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

10.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 92-4
Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії»

РІШЕННЯ
четверта сесія VІІІ скликання
 

від 25.02.2021 р. №______
 
Про приєднання до європейської ініціативи
«Угода мерів по клімату та енергії»
 
З метою забезпечення сталого розвитку Коростенської міської територіальної громади, формування енергетичної та кліматичної політики, враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
         
ВИРІШИЛА:

  1. Схвалити європейську ініціативу «Угода мерів по клімату та енергії» (Covenant of Mayors for Climate and Energy).  

  2. Приєднатися до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» і взяти на себе зобов'язання скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, викиди інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності і використання відновлюваних джерел енергії, а також підвищити стійкість шляхом адаптації до наслідків зміни клімату.

  3. Уповноважити міського голову Володимира Москаленка від імені Коростенської міської територіальної громади підписати угоду за формою приєднання (додається).

 
 
Міський голова                                                    Володимир МОСКАЛЕНКО
 
Секретар міської ради                                               О.Олексійчук
Перший заступник міського голови                              В.Вигівський        
Заступник міського голови                                           О.Ясинецький
Начальник управління економіки                                   О.Жилін
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                           О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                      Т.Камінська 
         

Додаток до рішення
4 сесії Коростенської міської ради
VIIІ скликання від 25.02.2021р. №_____
 
ФОРМУЛЯР ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ МЕРІВ
 
Я, Володимир Москаленко, міський голова Коростенської міської територіальної громади, уповноважений рішенням 4 сесії Коростенської міської ради VIIІ скликання від 25.02.2021 р. №____ підписати Угоду Мерів щодо Клімату та Енергії, повністю усвідомлюючи зобов’язання, що викладені в Офіційному документі Угоди та підсумовані нижче:
Відповідно, Коростенська міська територіальна громада зобов’язується:

  • Скоротити викиди СО2 (та, за можливості, інші парникові гази) на своїй території, принаймні, на 30% до 2030 року, шляхом підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних джерел енергії.

  • Підвищити стійкість до змін клімату шляхом адаптації.

З метою виконання відповідних зобов’язань, Коростенська міська територіальна громада, зобов’язується застосувати наступний покроковий підхід:

  • Підготувати Базовий кадастр викидів і провести Оцінку ризиків і вразливості до змін клімату;

  • Подати План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) впродовж двох років від вищевказаної дати прийняття рішення міською радою, інтегрувати ідеї щодо запобігання змін клімату та адаптації у відповідні політики, стратегії та плани;

  • Подати Звіт про реалізацію щонайменше кожні два роки після затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату з метою його оцінки, моніторингу та перевірки;

  • Обмінюватись нашим баченням, досягнутими результатами, напрацюваннями та досвідом з іншими місцевими та регіональними органами влади в рамках ЄС та поза його межами, шляхом безпосередньої співпраці та рівноправної взаємодії.

Я визнаю, що участь Коростенської міської територіальної громади в даній ініціативі, буде призупинено на підставі заздалегідь надісланого письмового повідомлення від команди Проекту ЄС «Угода мерів – Схід» у разі, якщо План дій сталого енергетичного розвитку та клімату і звітність щодо його виконання не буде подано протягом встановлених часових рамок.
 
Коростенська міська територіальна громада
вул. Грушевського, 22
м. Коростень, Житомирська область
11500 Україна
 
Контактна особа:
Володимир Вигівський
Перший заступник міського голови
(04142)96524, vigovsky-rada@ukr.net
 
Міський голова,
Володимир Москаленко
[Дата]                                                                                             [Підпис]
 
 
 
Секретар міської ради                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка, довідка.pdf Переглянути