ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідачі:Щербанюк Л.П.-заступник міського голови - начальник фінансового управління

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXVI

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

02-36

Дата реєстрації:

22.11.2019

Проголосовано:

20.12.2019 10:59:29

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 02-36РІШЕННЯ

тридцять шоста сесія VII скликання

 

 

від  20.12.2019 року      №                                                          

 

Про міський бюджет

міста Коростеня на  2020 рік

 

(06203100000)

(код бюджету)

 

         Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Коростенської міської ради проєкт міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік (рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 18.12.2019 № 646  «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» та Прогнозу міського бюджету на 2021 і 2022 роки»),    керуючись ст.77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:

 

          1. Визначити на 2020 рік:

         1.1 Доходи міського бюджету у сумі 499431206 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 486258500 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 13172706 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;

               Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету згідно з додатком 1.1 до цього рішення;

 

         1.2. Видатки міського бюджету  у сумі 498490595 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 471751100 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 26739495 гривень;

 

       1.3. Повернення кредитів до міського бюджету у сумі 15980 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 15980 гривень;

 

         1.4. Надання кредитів з міського бюджету у сумі 16591 гривня, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 16591 гривня;

 

         1.5. Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 14507400 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

         1.6. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 13567400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення:

 

             З них:

            - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 14507400 гривень, джерелом покриття якого визначити:

           - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 14507400 гривень;

          

           - профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 940000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО») ;

 

         1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

 

         1.8. Резервний фонд міського бюджету у розмірі 4437280 гривень, що становить 0,94 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатками 3, 4 до цього рішення.

 

         3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

         4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

         5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 146352226 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

     6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

 

            1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України.      

 

        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

 

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України;

 

         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

         8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

         9. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2020 року у сумі 468600 гривень.

 

     10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

 - поточні трансферти населенню:

 - обслуговування місцевого боргу;

 - оплату енергосервісу.

 

    11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

    12.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради, в особі фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

    13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити:

    1) затвердження паспортіві бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

    2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

    3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також повернення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;

    4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

     здійснення публічного представлення та публічної інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

     оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

    5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

    6) в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

    7) у місячний термін після затвердження бюджету міста встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та забезпечити контроль за їх дотриманням.

    

     14. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради в період між сесіями Коростенської міської ради:

      1)  за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів, з наступним затвердженням міською радою;

      2) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку та надання кредитів з бюджету за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності з наступним затвердженням міською радою.

 

    15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

 

     

  

   16. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Коростенської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

 

   17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

                                

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

        19. Дане рішення підлягає оприлюдненню, в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, в газеті «Іскоростень».

 

        20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Щербанюк Л.П. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.

 

 

 

Міський голова                                                                  В.Москаленко

 

 

                                                                                                                          

Секретар міської ради                                                         В.Вигівський

Заступник міського голови -                                              

начальник фінансового управління                                   Л.Щербанюк

Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська

       Начальник відділу організаційного

       забезпечення діяльності міської ради                                О.Заєць


ДОДАТКИ

1 Проект заг.фонду на 2020р.pdf Переглянути
2 Проект спецфонду на 2020р.pdf Переглянути
3 Проект 2020 б.роз .pdf Переглянути
4 Пояснювальна записка проект 2020.pdf Переглянути
5 Проект 2020 установи (рада) .pdf Переглянути
6 субвенції на 2020р.pdf Переглянути