ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

VIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

24-07

Дата реєстрації:

03.08.2021

Проголосовано:

19.08.2021 14:42:22

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 24-07РІШЕННЯ

восьма  сесія VІІІ скликання

 

від 19.08.2021 р. №______Про затвердження  нової  редакції  Статуту комунального  некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської  міської  ради


     В зв’язку із необхідністю  приведення  положень Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Коростенської міської ради  у відповідність , враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року № 1977,  ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська радаВИРІШИЛА:


 1. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Коростенської міської ради та викласти його в наступній редакції:

  1.  абз. 2 пункту 1.2. розділу 1: «Майно підприємства є власністю Коростенської міської територіальної громади в особі Коростенської міської ради Житомирської області.».

  2.   п. 1.3. розділу 1: «Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади.».

  3. п. 1.4. розділу 1: «Власником/Засновником Підприємства є Коростенська міська рада (надалі - Власник), ідентифікаційний код юридичної особи (13576977), 11500, Житомирська обл., м.Коростень, вул.Грушевського, 22».

  4. у тексті слово «Засновник» в усіх відмінках замінити на слово «Власник» у відповідному відмінку.

  5. у тексті слово «Головний лікар» в усіх відмінках замінити на слова «Генеральний директор» у відповідному відмінку.
1.6.       п. 2.1.3. розділу 2: «повне англійською мовою: Municipal non-profit enterprise "Primary Health Care Center" of  Korosten City Council.».

1.7.       п. 2.1.4. розділу 2 : «скорочене англійською мовою: МNE “PHCC” KCC.»

1.8.      п. 2.3. розділу 2 видалити;

1.9.       п. 3.2.3. розділу 3: «організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або

 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, здійснюється відповідно до режиму роботи Підприємства та годин прийому пацієнтів лікарем (командою) з надання ПМД.».

1.10.    п. 3.2.5. розділу 3: «планування, організація, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.».

1.11.  п. 3.2.11. розділу 3: «організація стаціонарозамісних форм надання медичної допомоги.».

1.12.    п. 3.2.17. розділу 3: «участь у національних та міжнародних грантових конкурсах та програмах, налагодження міжнародної співпраці з державними та недержавними організаціями, установами, підприємствами, а також різних форм власності.».

1.13.     п.4.2. розділу 4: « Центр є неприбутковою установою та реєструється, як неприбуткова організація у порядку, визначеному законодавством.».

1.14.    п. 4.14. розділу 4 «Підприємство може бути отримувачем (набувачем) гуманітарної допомоги, у тому числі міжнародної, відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу».

1.15.     абз. 2  п.5.2. розділу 5 : «Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Власником.».

1.16.     п.5.3.2. розділу 5: «Кошти державного та місцевого бюджету (Бюджетні кошти).».

1.17.  п.5.3.8. розділу 5: «Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, грантів, дарунків; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.».

1.18.     п.6.1.3. розділу 6: «Самостійно визначати форми і системи оплати праці, зокрема встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядку і умов заохочення, у тому числі преміювання, розміру премій, інших винагород здійснюється відповідно до внутрішніх актів Підприємства та чинного законодавства України.».

1.19.  п.7.2. розділу 7: «Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний директор, який  призначається на посаду та звільняється з неї за результатами конкурсу шляхом укладання контракту з  Коростенським міським головою в установленому законодавством порядку. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.».

1.20.    п.7.3.3. розділу 7 видалити;

1.21.    п.7.3.8. розділу 7 видалити;

1.22.    п.7.4.8. розділу 7: «Отримує в установленому порядку від посадових осіб Підприємства інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень щодо координації діяльності Підприємства.».

1.23.  п. 7.5.21. розділу 7: «Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Генерального директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.».

1.24.       п.8.1.3. розділу 8: «Лікувально-профілактичні підрозділи - амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерські пункти тощо).».

 1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Коростенської міської ради (Додається).

 2. Попередню редакцію Статуту комунального некомерційного   підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Коростенської міської ради затверджену рішенням Коростенської міської ради   (37 сесія VII скликання) від  27.02.2020р. №1764  «Про затвердження нової редакції статуту  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Коростенської міської ради визнати такою, що  втратила чинність.

 3. Уповноважити Васькевича М.Г. тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради подати документи державному реєстратору  на  внесення змін до Єдиного держаного реєстру  у відповідності до вимог  чинного законодавства  України.


 

 

Міський голова                                               Володимир МОСКАЛЕНКО

 

Секретар міської ради                                                                 О.Олексійчук

 

Заступник міського голови                                                            О.Синицький

 

Начальник відділу охорони здоров’я                                             М. Заєць

 

Начальник відділу державної реєстрації                                      Т. Рибачук

 

Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська

 

Начальник відділу

організаційного забезпечення                                                    О. Заєць

діяльності міської ради

 

 

 

 

ДОДАТКИ

1 Довідка, пояснювальна_copy.pdf Переглянути
2 СТАТУТ КНП ПМСД зі змінами 2021 фін.pdf Переглянути