ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIV

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

17.10.2019

Підготував:

Відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

Галузь:

Комунальне майно

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  29
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1605


 РІШЕННЯ
тридцять четверта сесія VІІ скликання
 

від  17.10.2019 р. №1605
 
Про визначення уповноваженого здійснювати
організацію та проведення приватизації комунального
майна та затвердження тексту примірного договору
купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, які
підлягають приватизації
 
        З метою організації та проведення приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Коростеня, для забезпечення виконання  вимог ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,  ст.ст.22,68 Постанови Кабінету Міністрів України  № 432 від 10.05.18 р. «Про затвердження Порядку проведання електронних аукціонів для продажу обєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності,  керуючись ст.25, п.30, ч.1 ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА :
1.Визначити управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради уповноваженим здійснювати організацію та проведення приватизації об’єктів комунального майна, включених до переліку, які підлягають приватизації,  затверджувати своїм наказом протоколи засідання аукціонної комісії та  про результати електронного аукціону.
2.Затвердити текст примірного договору купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. (Додається)
3. Контроль за виконанням рішення покласти  на заступника міського  голови  О. А. Ясинецького.
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Вигівський
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький
Заступник начальника управління економіки                           С. Любочко
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська  
Начальник відділу організаційного                                            О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішення  34 сесії Коростенської  
   міської    ради   VII   скликання                 
   від 17.10.19р. №1605
 
 

Примірний договір
купівлі-продажу

  Місто Коростень                                                  
  Житомирської області                                                                            
                                     
          Ми, що нижче підписалися, Коростенська міська рада, яка представляє територіальну громаду міста Коростеня (надалі Продавець), код ЄДРПОУ 13576977, м. Коростень, Житомирської області, вул. Грушевського,22, в особі міського голови Москаленка Володимира Васильовича____ (місце проживання), який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Коростенської міської ради №___від___ р., з одного боку та___  (назва та місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім’я та по батькові громадянина __, (дані паспорта або документа, який посвідчує особу) який(а) зареєстрований(а) __(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер в особі __(посада, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина) який(а) діє на підставі __дані паспорта або документа, який посвідчує особу) __ (назва документа, який посвідчує особу, місце і дата реєстрації) (далі — Покупець), з іншого боку, уклали цей Договір про таке.
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю__(повна назва об'єкта приватизації) розташованого за адресою: ___ (далі - об'єкт приватизації), а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в цьому Договорі умови та  пройти  державну реєстрацію об’єкта приватизації. 
1.2. Право власності за Продацем зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності сформованим ____р., індексний номер витягу___, номер запису про право власності___, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна___.
1.3.Обєкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею___, якій присвоєно кадастровий номер___.
1.4. Покупець  зобов’язується  сплатити ціну його продажу, виконати  умови, що  визначені  в цьому Договорі купівлі – продажу.
1.5. Характеристика  об’єкту приватизації наводиться в технічному паспорті,  який  виданий ___і є додатком до цього Договору.
 
 
 
2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 
 
2.1. Згідно з протоколом засідання аукціонної комісії, затвердженого наказом управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради      № ___ від ___року та відповідно до рішення  Коростенської міської ради      №___від___стартова ціна продажу з урахуванням ПДВ об’єкта приватизації для аукціону з умовами становить ___ грн., в тому числі ПДВ___грн.
2.2. Згідно з протоколом про результати електронного аукціону №___, сформованого___ р., затвердженого наказом управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради №___ від___року, ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ становить___грн. , в тому числі ПДВ___грн.
2.3. Покупець зобов’язаний перерахувати грошові кошти з урахуванням ПДВ в  сумі ___р., в тому числі ПДВ___грн. протягом 30 календарних днів після  нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу.
2.4.Сплачений Покупцем гарантійний внесок –грошові кошти з урахуванням ПДВ в розмірі ___ грн. , в тому числі ПДВ___грн. зараховуються Покупцеві в рахунок ціни продажу об’єкта приватизації після його перерахування оператором електронного майданчика___на рахунок Продавця___(р/р), протягом п’яти робочих днів з дня опублікування цього Договору купівлі-продажу в електронній торговій системі, в рахунок оплати покупцем ціни продажу об’єкта приватизації.
2.5.Грошові кошти з  урахуванням ПДВ в сумі ___ грн. , в тому числі ПДВ___грн. за придбаний  об’єкт приватизації вносяться Покупцем на рахунок Продавця на р/р ___, протягом  тридцяти календарних днів з дня підписання та нотаріального посвідчення  Договору купівлі-продажу.
2.6.Сплата Покупцем коштів за придбаний об’єкт приватизації вноситься на підставі цього договору.
 
3. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧА ОБЄКТА    
    ПРИВАТИЗАЦІЇ
3.1.Право власності на об’єкт приватизації переходить до Покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування) та державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
3.2.Повне право власності (право володіння, користування та розпорядження) на об’єкт приватизації переходить до Покупця після виконання в повному обсязі умов, вказаних в пункті 2.3. розділу 2 та в розділі 5 Договору.
3.3. До моменту повного виконання умов згідно п. 3.2. даного Договору купівлі-продажу Покупець має обмежене право власності - право володіння та користування об’єктом приватизації.
3.4. Передача об’єкта приватизації Продавця Покупцю посвідчується актом приймання-передачі, який підписується сторонами протягом п’яти робочих днів після сплати Покупцем у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1.Кожна сторона зобов’язується виконувати зобов’язання покладені на неї даним Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обовязків.
4.2.Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.
4.3.Сторона, яка порушила зобов’язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.
 
5. ОБОВ’ЯЗКИ  ПОКУПЦЯ
5.1. В установлений цим Договором строк сплатити вартість продажу об’єкта приватизації разом з податком на додану вартість.
5.2. В  установлений цим  Договором  строк  прийняти об’єкт  приватизації.
5.3.Виконувати додаткові умови Договору, визначені рішенням Коростенської міської ради №__ від ____,  а саме:
5.4. У разі зміни власника об’єкта приватизації Покупець повинен покласти всі зобов’язання  по  Договору купівлі-продажу  на нового власника.
5.5. Надавати  Продавцю  необхідні  матеріали, відомості, документи  тощо  про  виконання  умов  цього  Договору та не перешкоджати  Продавцю   у  здійсненні контролю за виконанням умов цього Договору.
5.6. До виконання    Покупцем     в     повному     обсязі  умови  передбаченої пунктом 2.3.  розділу 2 Договору купівлі – продажу застава об’єкта приватизації для отримання кредиту здійснюється виключно за письмовим погодженням Продавця (Коростенської міської ради в особі міського голови) з обов’язковим  прямим  перерахуванням  кредитних коштів суми вартості об’єкту на рахунок управління  економіки  виконавчого  комітету   Коростенської   міської   ради.
5.7. До виконання Покупцем  в повному обсязі умов  передбачених в розділі 5  Договору купівлі – продажу  відчуження, застава та надання в оренду об’єкта приватизації здійснюється виключно за погодженням Продавця (Коростенської міської ради в особі міського голови) за умови переходу  до нового власника всіх зобов’язань, невиконаних Покупцем на момент такого відчуження та відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором.
5.8. В термін дії Договору Покупець зобов’язується проінформувати Продавця про особу, до якої надійшло право власності на об’єкт приватизації   протягом  5 (п’яти) робочих днів з дати нотаріального посвідчення  Договору купівлі – продажу та надати до органу приватизації копію  вищевказаного Договору купівлі – продажу.
5.9.У разі  передачі  приватизованого об’єкту  в  оренду  виконання  умов Договору    покладаються  на  орендодавця.
 
6. ОБОВ’ЯЗКИ  ПРОДАВЦЯ
6.1.Передати  Покупцю   об'єкт  в  установлений в Договорі термін.
6.2. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору.
 
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ПОКУПЦЯ
7.1. При невиконанні Покупцем  передбачених Договором зобов’язань  Продавець порушує питання про розірвання цього Договору.
7.2.Покупець зобов’язаний сплатити встановлену в Договорі ціну протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку Покупець сплачує неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з Договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів Договір підлягає розірванню.
7.3. Сплата  штрафних санкцій  не  звільняє  Покупця  від  обов'язків  виконання  договірних  зобов’язань у період дії умов Договору купівлі-продажу.
7.4. За недопущення представників Продавця, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов Договору купівлі-продажу комунального майна, на Покупця об’єкта приватизації накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.
 
8. ГАРАНТІЇ  ТА  ПРЕТЕНЗІЇ
8.1. Продавець гарантує,  що об’єкт  входить до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, в податковій  заставі не перебуває, під арештом не знаходиться, судових справ щодо нього не має.
 
9. РИЗИК  ВИПАДКОВОЇ  ЗАГИБЕЛІ  ОБ’ЄКТА  ПРИВАТИЗАЦІЇ
9.1. Ризик випадкової загибелі  або псування об’єкта приватизації несе Покупець з моменту  прийняття об’єкта.
У випадку, якщо передача-прийняття об’єкта приватизації прострочена, відповідальність за ризик випадкової загибелі або випадкового псування несе сторона, по вині якої передача - прийняття його була прострочена.
 
10. ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ  ОБ’ЄКТА  ПРИВАТИЗАЦІЇ
10.1. Усі спори, що виникають при виконанні умов даного Договору або у зв’язку з тлумаченням розділів Договору  вирішуються шляхом  переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленності, то спір передається на розгляд до суду у порядку, встановленому чинним законодавством  України.
 
11. ЗМІНИ  УМОВ  ДОГОВОРУ  ТА  ЙОГО  РОЗІРВАННЯ
11.1. Зміна  умов  Договору   або   внесення доповнень до нього можливі за згодою сторін.
11.2. Усі  зміни  та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій
формі з наступним посвідченням таких змін  та доповнень в органах нотаріату.
11.3. У разі невиконання  однією із сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої  сторони за рішенням міськрайонного суду або господарського суду.
11.4. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення та є чинним протягом строку виконання умов передбачених даним Договором.
 
12. ВИТРАТИ
12.1. Усі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.
 
13. ДОДАТКОВІ  УМОВИ
13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно  до  чинного  законодавства. Договір  складений   в  3-х  примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Один  з яких призначено для  зберігання у   нотаріуса, два інших, викладених на бланках нотаріальних документів  - для Продавця та Покупця.
 
Повні юридичні адреси сторін:
 
ПРОДАВЕЦЬ :                                                  ПОКУПЕЦЬ:
 
 
 
Секретар міської ради                                                              В. Вигівський