ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

23.05.2019

Підготував:

Юридичний відділ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1468

РІШЕННЯ
тридцять перша  сесія VІІ скликання
 
від  23.05.2019р. №1468
 
Про затвердження нової редакції  Положення про управління економіки виконавчого комітету
Коростенської міської ради
 
 
        У зв’язку з прийняттям 04.04.2019р. рішення сесії №1429 «Про затвердження змін у структурі виконавчих органів міської ради» необхідно затвердження нової редакції Положення, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст.25 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні», міська   рада
   
ВИРІШИЛА:
 
          1.Затвердити нову редакцію Положення про управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради та оформити у відповідності до вимог чинного законодавства України (додається).
           2.Попередню редакцію Положення про управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, затверджену рішенням Коростенської міської ради від 24.11.2016р. №423 вважити таким, що  втратило чинність.
          3.Уповноважити начальника управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради подати документи державному реєстратору на реєстрацію нової редакції Положення про управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
 
 
 
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О. Ясинецький
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради
Начальник відділу державної реєстрації                                                      
Начальник  юридичного відділу
 
О.Заєць
Т.Рибачук
Т. Камінська
 
   
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО:     
 Рішення Коростенської  міської
 ради (тридцять перша  сесія
 VІІ скликання )
 від  23.05.2019р. №1468
                                                                      
Міський голова
 
_______________В.Москаленко
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
 
Управління економіки виконавчого комітету
Коростенської міської ради
 
 (нова   редакція)
 
 
 м. Коростень
 2019 р.
 
 
 
 
 
1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  (далі за текстом - “Управління”), створене на підставі рішення міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, як самостійний структурний підрозділ виконавчого комітету Коростенської міської ради.     
1.2.У своїй діяльності Управління керується Конституцією і Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями: обласної та міської рад, обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами начальника управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради та цим Положенням.
1.3.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штампи та печатку для документів.
1.4.Власність Управління є спільною комунальною власністю територіальної громади міста Коростеня в особі міської ради.
1.5.Управління має свої майнові та немайнові права і обов’язки, від свого імені виступає позивачем в судових органах, має право укладати угоди, договори.
1.6.Управління є орган уповноважений управляти комунальною власністю в місті Коростені.
1.7.Організаційно правова форма: орган місцевого самоврядування.
1.8.Повна назва: Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради . 
1.9.Скорочена назва: Управління економіки . 
1.10.Структура Управління складається: начальник управління; головний бухгалтер; заступника начальника управління-начальник відділу; відділ місцевого економічного розвитку; відділ комунальної власності; відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування.
1.11.Місцезнаходження (юридична адреса): 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Грушевського, будинок 22.
1.12.Управління безпосередньо підпорядковується начальнику управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та підпорядковується виконавчому комітету Коростенської міської ради, міському голові, заступнику  міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому.
 
2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Основними завданнями Управління є:
2.1.Забезпечення умов для сталого економічного розвитку міста Коростеня.
Відповідно до покладеного завдання Управління:
2.1.1.Розробляє програми економічного та соціального розвитку міста на короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий періоди.
2.1.2.Бере участь у визначенні пріоритетів економічного і соціального розвитку, у розроблені напрямків структурної та інвестиційної політики в місті.
2.1.3.Впроваджує систему енергетичного менеджменту в місті, систему моніторингу за споживанням енергетичних ресурсів бюджетними установами (організаціями) та комунальними установами.
2.1.4.Аналізує економічний стан і тенденції розвитку промислового комплексу, транспорту, енергетики, зв’язку та сприяє їх збалансованому і динамічному розвитку, шляхом розробки та контролю за виконанням відповідних галузевих програм.
2.1.5.Здійснює моніторинг економічного і соціального розвитку міста, узагальнює структуру та перелік основних показників соціально-економічного розвитку  міста.
2.1.6.Сприяє розвитку підприємництва на території міста.
2.1.7.Організовує  роботу пасажирського транспортного комплексу міста та проводить контроль.
2.2.Здійснення діяльності, спрямованої на управління в межах, визначених міською радою, майном, яке є комунальною власністю територіальної громади  міста Коростеня.
Відповідно до покладеного завдання Управління:
2.2.1.Проводить облік та управління комунальним майном, що є власністю територіальної громади міста Коростеня в порядку і межах визначених чинним законодавством.
2.2.2.Контролює ефективне використання і збереження комунального майна, закріпленого за комунальними підприємствами, організаціями, установами міста Коростеня.
2.2.3.Забезпечує дотримання законодавства у сфері  землекористування в  межах норм і правил  відповідних державних стандартів, забудови міста, затвердженої містобудівної документації та генерального планування.
2.2.4.Здійснює аналіз структури земельних ресурсів міста по категоріям земель, права власності.
2.2.5.Здійснює заходи щодо розвитку ринку земельних ресурсів міста Коростеня.
2.2.6.Взаємодіє з державними органами земельних ресурсів щодо покращення обслуговування громадян, суб'єктів господарювання- юридичних та фізичних осіб-по оформленню документів щодо врегулювання питання землекористування, набуття права на землю за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
2.2.7.Здійснює реєстрацію права комунальної власності на землю за  Коростенською міською радою.
2.2.8.Приймає участь у підготовці, організації та проведенні земельних торгів.
2.3.Здійснює реалізацію  державної  політики, спрямованої  на розвиток вдосконалення  роздрібної  та   оптової   торгівлі,  торговельно-виробничої сфери і побутового обслуговування населення міста через ринкові механізми  господарювання.
 
 
Відповідно до покладеного завдання Управління:
2.3.1.Сприяє формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню асортименту та поліпшенню якості  товарів,  а також повному  задоволенню   потреб  населення   міста у  побутових  послугах.
2.3.2.Здійснює координацію розміщення торговельної та побутової мережі міста, в тому числі фірмової та ринкової торгівлі. Сприяє створенню місцевих ринків, ярмарків та розвитку всіх форм  торгівлі. Здійснює заходи щодо  вдосконалення торговельного і  побутового обслуговування населення  міста.
2.3.3.Сприяє здійсненню зручного для населення режиму роботи підприємств всіх форм власності, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування міста.
2.3.4.Аналізує діяльність підприємств торгівлі, ринку і торговельних майданчиків, розташованих у місті. Аналізує показники фінансово-господарської діяльності торгових підприємств комунальної форми власності.
2.3.5.Здійснює захист прав споживачів у межах своєї компетенції. Разом з контролюючими органами забезпечує контроль за дотриманням  правил торгівлі. Координує роботу з питань забезпечення потреб цивільного захисту служби  торгівлі і харчування.
2.3.6.Сприяє організації забезпечення харчування учнів, потерпілих від аварії на ЧАЕС.
 
3. УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО
 
3.1Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
3.1.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
3.1.3.Подавати від Управління Коростенській міській раді, виконавчому комітету Коростенської міської ради, установам, організаціям, підприємствам, політичним партіям, громадським установам, фізичним особам  інформацію, з питань, що належать до компетенції управління.
3.1.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій,  іншими технічними засобами.
3.1.5.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до  компетенції Управління.
3.1.6.Здійснює передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, які обліковуються на балансі Управління, юридичним та фізичним особам, в том числі на умовах конкурсу;
3.1.7.Здійснює інші, передбачені законодавством України, делеговані повноваження щодо управління комунальним майном територіальної громади міста. Координує питання прийму в комунальну власність та передачу із  комунальної власності міста окремого визначеного майна за рішенням Коростенської міської ради.
 
 
                       4. КЕРІВНИЦТВО ДІЯЛЬНІСТЮ УПРАВЛІННЯ
 
 4.1. Коростенська міська рада здійснює керівництво та контроль за господарсько-фінансовою діяльністю Управління через свій виконавчий орган – виконавчий комітет.
4.2. Начальник Управління, керуючись чинним законодавством та цим Положенням, очолює роботу управління та несе повну відповідальність за його діяльність. Начальник Управління, заступник начальника Управління –начальник відділу, призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови, в порядку, визначеному чинним законодавством.
4.3. Начальник Управління здійснює наступні види діяльності:
4.3.1. Представляє в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності інтереси Управління.
4.3.2. Видає накази по Управлінню, організовує і контролює їх виконання.
4.3.3. Організовує і контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Управління.
4.3.4. Подає на затвердження посадовій особі місцевого самоврядування, визначеною розпорядженням міського голови, проекти кошторису та штатного розпису структурних підрозділів в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
4.3.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків.
 4.4. Структура         Управління         і   чисельність     працівників   відділів затверджується сесією Коростенської міської ради. Призначення та звільнення начальників відділів і працівників Управління проводиться міським головою.        
4.5. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.6. Забороняється  розподіл  отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) членів такої організації, працівників       (крім  оплати їхньої праці і нарахування  єдиного соціального внеску), членів органів  управління  та інших пов’язаних з ними  осіб.
 
 
5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ
 
5.1. Припинення Управління здійснюється у відповідності до діючого законодавства України:                       
5.1.1. Діяльність Управління припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації згідно вимог чинного законодавства України. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. В разі припинення  юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного  виду зараховуються до доходів бюджету.
5.1.2.Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення за рішенням Коростенської міської ради.
5.1.3.Порядок припинення Управління в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
 
 
 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО  ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ
 
 
6.1.Зміни, які сталися у цьому  Положення і які вносяться до державного реєстру за рішенням Коростенської міської ради  та, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації  органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства;
6.2.Зміни до установчих документів викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновником (учасником), або його уповноваженою особою. Установчі документи потребують посвідчення  підписів  засновників   (учасників) у відповідності до чинного законодавства України;
6.3. Управління  зобов’язано повідомити  орган, що  провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для  внесення  необхідних змін до держаного реєстру.
 
    
  Секретар міської ради                                                                В. Вигівський