ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

23.05.2019

Підготував:

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1475

РІШЕННЯ
тридцять перша  сесія VІІ скликання
 

від  23.05.2019р. №1475
 
Про затвердження програми підтримки Коростенського
районного відділу Управління Державної міграційної
служби України в Житомирській області на 2019-2020 роки 
 
З метою покращення обслуговування мешканців міста Коростень Коростенським районним відділом Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області щодо оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, керуючись п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, еекономіки та комунальної власності, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити Програму підтримки Коростенського районного віддлу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області (далі Коростенського РВ УДМС України в Житомирській області) на 2019-2020 роки (додається). 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко
 
 
 
Секретар міської ради                                                               В.Вигівський
Ккруючий справами виконкому                                                 А.Охрімчук
Заступник міського голови –
начальник фінансового управління                                        Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу                                                Т.Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                      О.Заєць
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 31 сесії Коростенської міської ради VIІ скликання від 23.05.19р. №____
 

Програма
підтримки Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області на 2019-2020 роки

1. Загальна характеристика програми
 

1

Ініціатор розроблення Програми

Коростенський РВ УДМС України в Житомирській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України ««Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», Концепції державної міграційної політики, затвердженої Указом Президента України від 30 травня 2011 року №622/2011, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №780-р «Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки»
Розпорядження міського голови «Про розробку міських цільових програм на 2017рік» від 11.11.2016 р.№256

3

Розробник Програми

Коростенський РВ УДМС України в Житомирській області

4

Відповідальний виконавець Програми

Коростенський РВ УДМС України в Житомирській області

5

Учасники Програми

Коростенський РВ УДМС України в Житомирській області

6

Терміни реалізації Програми

2019-2020 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

У межах коштів, передбачених міським бюджетом на 2019-2020 роки в сумі 100,0 тис. грн.

у тому числі:

8.1.

Кошти міського бюджету

2019рік - 50,0тис.грн.,
2020 рік – 50,0тис грн.

8.2

Коштів інших  джерел

-

* фінансування Програми відбувається в межах фактичних коштів, виділених в межах ресурсу місцевого бюджету
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Коростенським районним відділом, а також безпосередньо Управлінням ДМС України в Житомирській області з метою забезпечення євроінтеграційного процесу шляхом запровадження безвізового режиму країн ЄС з Україною, вживаються заходи, спрямовані на покращення обслуговування мешканців міста Коростень, зокрема у частині виконання життєво важливих для них процедур з оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На якість надання цих послуг впливає стан  телекомунікаційної та інформаційної інфраструктури, її відповідність встановленим вимогам, забезпеченість комп’ютерним обладнанням, можливістю повного підключення  до Національної системи конфіденційного зв’язку України, належний стан приміщення та умови, за яких надаються адміністративні послуги.
 
Однак, наявний стан телекомунікаційної та інформаційної інфраструктури в Коростенському РВ УДМС України в Житомирській області не відповідає встановленим вимогам, що може негативно позначитися на якості надання адміністративних послуг, в тому числі на своєчасності отримання/передачі відповідних даних шляхом телекомунікаційного зв’язку.
 
3. Мета Програми
 
Метою Програми є:
- реалізація державної міграційної політики України;
- забезпечення зручності, доступності, прозорості та своєчасності надання громадянам адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- забезпечення функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відповідних відомчих інформаційних систем,
- створити єдину інформаційну (автоматизовану) систему обліку та моніторингу міграційних потоків із забезпеченням конституційних гарантій недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди,
- використання каналів зв’язку захищеної телекомунікаційної системи та Національної системи конфіденційного зв’язку України.
4. Основні шляхи та напрями виконання Програми  
Реалізація міської Програми здійснюється шляхом:
- оновлення інформаційної інфраструктури Коростенського РВ УДМС України в Житомирській області;
- забезпечення на цій основі дієвого телекомунікаційного зв’язку  Коростенського РВ УДМС України в Житомирській області;
-   забезпечення підключення за допомогою волоконно-оптичних ліній зв’язку до Національної системи конфіденційного зв’язку України з використанням ІР – мереж з пропускною спроможністю каналу зв’язку 10 Мбіт/с.
 
 
5. Ресурсне забезпечення Програми
(тис. грн.)
  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрати на виконання Програми (тис. грн.)

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів всього, тис. грн.,
у тому числі:

       50,0
 

50,0
 

100,0

міський бюджет

100,00

100,0

 
6. Напрямки діяльності та заходи міської Програми
 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фіна-нсування (тис.грн.)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення належних умов при наданні адміністративних послуг населенню

Проведення поточних ремонтних робіт службових приміщень

2019-2020
роки

Коростенський РВ УДМС

Кошти міського бюджету

2019-50,0
 
2020-50,0

Покращення якості надання громадянам адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

  
7. Очікувані результати, ефективність програми
 
 Виконання Програми дасть змогу:
 
- поліпшити якість надання адміністративних послуг, щодо оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, скорочення часу на їх оформлення на надання адмінпослуги;  
- оновити інформаційну інфраструктуру Коростенського РВ УДМС України в Житомирській області та підключити їх до захищеної телекомунікаційної системи, що дозволить забезпечити обмеження несанкціонованого доступу до даних, надійність зберігання та їх достовірність;
 - налагодити дієвий телекомунікаційний зв’язок Коростенського РВ   УДМС України в Житомирській області з територіальними органами та підрозділами ДМС України;
 - забезпечити якісний моніторинг міграційних потоків із забезпеченням конституційних гарантій недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
 
           
Секретар міської ради                                                      В.Вигівський
 
Додаток до Програми підтримки Коростенського районного відділу
Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області на 2019-2020 роки
 

Показники продукту Програми  
підтримки Коростенського РВ УДМС України в Житомирській області на 2019-2020 роки


з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Прогнозні показники
 

Всього витрат на виконання програми
 

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

І

Показники продукту програми

1

Кількість наданих послуг з оформлення паспорта громадянина України

послуга

1000

2500

2800

2.

Кількість наданих послуг з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

послуга

4202

4000

4000

3.

Кількість наданих послуг з оформлення дозволів на імміграцію в Україну

послуга

45

45

50

4.

Кількість наданих послуг з оформлення заяв від іноземних громадян щодо продовження строку перебування в Україні

послуга

12

15

20

5.

Кількість наданих послуг з оформлення з питання оформлення дозволу на виїзд за кордон на ПМП

послуга

34

40

45

6.

Кількість наданих послуг з оформлення заяв щодо встановлення належності/набуття до громадянства України

послуга

31

35

40

7

Кількість наданих послуг з оформлення з та обмін посвідки на постійне місце проживання

послуга

63

65

65

8

Кількість наданих послуг з оформлення  та обмін посвідки на тимчасове місце проживання

послуга

33

35

40

ІІ

Показники ефективності програми

1

Вартість  послуги з оформлення паспорта громадянина України

грн. за одиницю

В регламентному режимі/в оперативному режимі
279/366

2.

Вартість  послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

грн за одиницю

В регламентному режимі/в оперативному режимі
557,32/810,32

3.

Вартість  послуги з оформлення дозволів на імміграцію в Україну

грн.

179,74

4.

Вартість  послуги з оформлення від іноземних громадян щодо продовження строку перебування в Україні

грн.

44,00

5

Вартість  послуги з оформлення   питання оформлення дозволу на виїзд за кордон на ПМП

грн.

195,31

6

Вартість  послуги з оформлення  щодо встановлення належності/набуття до громадянства України

грн.

137,75

7

Вартість  послуги з оформлення  та обмін посвідки на тимчасове місце проживання

грн..

184,96

8

Вартість  послуги з оформлення  та обмін посвідки на постійне місце проживання

грн.

319,00

ІІІ

Показники якості програми

1

Коефіцієнт  витрати часу на отримання послуги

%
 

20 хв

90% до 2018р

80% до 2018р.

                       Секретар міської ради                                                                                                       В.Вигівський