ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

23.05.2019

Підготував:

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1480

РІШЕННЯ
тридцять перша  сесія VІІ скликання

 
від  23.05.2019р. №1480
 
Про затвердження Положення про електронні
консультації з громадськістю в місті Коростені
 
З метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних публічних консультацій в місті Коростені, для безпосередньої участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтями 26, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльн6ості та етики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про електронні консультації з громадськістю місті Коростені, що додається.
2.Відділу інформаційно-консульційного забезпечення виконавчого комітету Коростенської міської ради:
2.1.Забезпечити створення на офіційному сайті міської ради розділ «Електронні консультації з громадськістю» з посиланням на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю» з відповідними підрозділами, згідно з напрямками Положення.
2.2.Забезпечити доступ відповідним структурним підрозділам виконавчого комітету Коростенської міської ради до адміністрування веб-порталу «Е-консультації» для здійснення наповнення необхідною інформацією.
2.3.Провести навчання посадових осіб та надавати необхідну консультаційну допомогу.
3.Роз’яснення, тлумачення та коментарі щодо дії даного Положення уповноважена надавати комісія Коростенської міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський             
Керуючий справами виконкому                                                   А.Охрімчук
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                         О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 31 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 23.05.19р.№1480

 
 

Положення
про електронні консультації з громадськістю в місті Коростені

 
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення.
1.2.Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях.
1.3.  Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14 - річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, на законних підставах перебуває у межах міста Коростеня та в законний спосіб може підтвердити цей факт, може взяти участь в е-консультаціях. Факт належності особи до міста Коростеня підтверджується однією з зазначених умов:
1.3.1 особа зареєстрована в місті Коростені;
1.3.2.  особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах міста Коростеня;
1.3.3.  особа працює в межах міста Коростеня.
1.4.Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на веб-порталі «Е-консультації», а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
1.5.Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації та з питань недовіри до влади.
1.6.Результати проведення е-консультацій враховуються Коростенською міською радою та виконавчим комітетом міської ради під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.
1.7.Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі «Е-консультації» інформації, з якої проводиться консультація та завершується у строки, визначені виконавчим комітетом Коростенської міської ради.
Також інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації» може поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами, з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
1.8.Виконавчий комітет Коростенської міської ради під час проведення е- консультації взаємодіє із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
1.9. Е-консультації проводяться у формі електронної консультації з громадськістю або електронного обговорення нормативно-правового акту, що являє собою оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування учасниками е-консультації та внесенням коментарів або оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів. Електронні консультації з громадськістю або електронні обговорення нормативно-правових актів проводиться на веб-сервісі  “Електронні консультації з громадськістю”.
1.10.Під час проведення е-консультацій виконавчий комітет Коростенської міської ради інформує про їх проведення:
- осіб, права, свободи, інтереси чи обов’язки яких потребують визначення,
- на яких вплине результат е-консультацій,
- які братимуть участь у його реалізації,
- фахівців з відповідних питань,
- інших заінтересованих осіб.
1.11.Матеріали е-консультацій, оприлюднені на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж п’ять років з дня прийняття рішення.
1.12.Строк проведення е-консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань.
Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше не передбачено законом. Строк проведення е-консультації обчислюється з моменту оприлюднення.
1.13. Е-консультації можуть проводитися щодо:
1.Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;
2.Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, рішень стосовно стану їх виконання;
3.Проектів бюджету міста та звітів про його виконання;
4.Проектів генерального плану міста та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;
5. Проекту Стратегічного плану розвитку міста та змін до нього;
6. Пріоритетності фінансування заходів з міського бюджету;
7.Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в місті Коростені чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;
8.Проектів Статуту територіальної громади міста Коростеня та змін до нього;
9.Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу;
10.Програм приватизації об’єктів комунальної власності;
11.Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
12.Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;
13.Питань  адміністративно-територіального   устрою,  передбачених законодавством;
14.Символіки територіальної громади;
15.Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
16.Зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого самоврядування;
17.Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;
18.Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів;
19.Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;
20.Визначення порядку надання адміністративних послуг;
21. Присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
22. Прийняття актів регуляторної дії.
 
Розділ 2. Ініціатори, користувачі та зацікавлені особи е-консультацій.
2.1.Е-консультації організовує і проводить виконавчий комітет Коростенської міської ради, який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту нормативно-правового акту, за допомогою Модератора який визначається розпорядженням міського голови.
2.2.Консультаційно-дорадчі органи при виконавчому комітеті Коростенської міської ради, громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення е-консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування.
Е-консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» ініціює від інституту громадянського суспільства його голова.
Ініціювати проведення е-консультацій, може також  особа, яка на законних підставах проживає у межах міста Коростеня та відповідає умовам частини 1.3 цього положення.
2.3. В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Електронні консультації з громадськістю», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою сертифікованих сервісів ідентифікації.
2.4.З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо е- консультацій, які проводяться виконавчим комітетом Коростенської міської ради та їх належного інформування, орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб.
Користувач е-консультацій, який бажає увійти в категорію зацікавлених осіб для можливості отримання інформації про е-консультації, які проводяться виконавчим комітетом Коростенської міської ради, після створення особистого кабінету на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» обирає категорії консультацій,  в яких зацікавлений.
В Інформаційному реєстрі зацікавлених осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові зацікавленої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, засоби телефонного зв’язку).
Для створення особистого електронного кабінету на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» користувач е-консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку, мікрорайон проживання) та надає згоду на обробку своїх персональних даних.
Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
2.5.Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право:
1)здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень виконавчим комітетом Коростенської міської ради, які були прийняті на основі е-консультацій;
2)подавати виконавчому комітету Коростенської міської ради пропозиції та коментарі з питань місцевого значення, що були винесені на е-консультації;
3)отримувати від виконавчого комітету Коростенської міської ради відомості та інформацію, що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом.
 
Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій
3.1. Е-консультації проводяться шляхом:
- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання;
- опитування для виявлення громадської думки;
- оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування;
3.2.Виконавчий комітет Коростенської міської ради щороку складає орієнтовний план проведення консультацій, де включені пропозиції органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.
3.3.Виконавчий комітет Коростенської міської ради у день початку е- консультації розміщує інформацію про початок е-консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також надсилає електронною поштою зацікавленим особам, що включені до інформаційного реєстру зацікавлених осіб повідомлення про початок е-консультації.
3.4. Реєстрація громадян які відповідають умовам частини 1.3 цього положення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається у пунктах визначених розпорядженням міського голови при особистому зверненні та пред’явленні паспорта громадянина України та у випадках передбачених пунктами 1.3.2 та 1.3.3  підтверджуючих довідок.
Користувачі після реєстрації самостійно оновлюють відомості в особистому електронному кабінеті на веб-порталі.
3.5.Авторизація на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається з використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного Агентства з питань електронного урядування України також учасник е-консультацій надає згоду на обробку своїх персональних даних. Особи не визначені пунктом 1.3 даного Положення на веб-порталі можуть блокуватись.
3.6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у електронній формі, які публікуються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».
3.7.Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.
3.8.Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються виконавчим комітетом Коростенської міської ради.
3.9.На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду  пропозицій не надаються та  не надсилаються учасникам е-консультацій.
3.10.Ініціювати е-консультацію особа може лише після реєстрації на веб- порталі «Електронні консультації з громадськістю». Консультація ініційована користувачем веб-порталу перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої е-консультації на відповідність вимогам пункту 3.7 цього Положення. До цього часу текст консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше повідомлення знаходиться на модерації».
В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.6 цього Положення Модератор не пізніше наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам для вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації  стає структурний підрозділ органу місцевого-самоврядування, який зазначає на веб- порталі додатково інформацію про автора ініціативи.
3.11.У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділам щодо ініційованої е-консультації користувачем веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».
3.12.Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання консультації, може виправити недоліки та ініціювати консультацію повторно. В разі отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться.
3.13.Інформація про початок консультації невідкладно публікується на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю», а також надсилається ініціатору консультації в особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю».
3.14.Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і проводяться у такому порядку:
- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо його вирішення;
- приймається рішення про проведення консультації;
- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби);
- вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих осіб;
- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю»;
- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або опитування для виявлення громадської думки, шляхом проведення е- консультації;
- формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання;
- проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом консультації;
- забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи.
3.15.В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) зазначаються:
- найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення;
- питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються винесеного питання тощо;
- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
- відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації;
- спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування;
- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
3.16.Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації подаються лише через веб-портал «Електронні консультації з громадськістю», вносяться в протокол е- консультації та зберігаються протягом 5 років.
3.17.Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
3.18.За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається:
- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення;
- зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на консультацію, а також додаткові матеріали;
- інформація про осіб, що взяли участь в консультації;
- інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів;
- узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
- рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення.
3.19.Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів після закінчення консультації.
3.21.Рішення з додатками за результатами е-консультації в обов'язковому порядку виконавчий комітет Коростенської міської ради доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття.
 
4.Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій
4.1.  За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.
 
Секретар міської ради                                                            В.Вигівський