ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

21.02.2019

Підготував:

Управління житлово-комунального господарства

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  21
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1378

РІШЕННЯ
двадцять девята  сесія VІІ скликання

 
від  21.02.2019 р. № 1378
 
Про внесення змін до «Комплексної  Програми
благоустрою та покращення стану довкілля
міста Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої
рішенням 18 сесії міської ради від 30.11.2017р. №888 (зі змінами)
 
 

         В зв’язку з розробкою Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки, яка поєднала в собі всі заходи екологічного напрямку, та приведенням запланованих обсягів фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, до фактичних видатків, виникла потреба у внесенні змін до Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки. Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, та керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Коростенська міська рада         
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни в додатки 1, 2 до «Комплексної програми благоустрою  та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки», затвердженої рішенням 18 сесії міської ради VIІ скликання від  30.11.2017 р. № 888 (зі змінами, внесеними рішенням 23 сесії міської ради VII скликання від 05.07.2018 року № 1129, рішенням 25 сесії міської ради VII скликання від 18.10.2018 року № 1224,  рішенням 26 сесії міської ради VII скликання від 29.11.2018 року № 1283)  та викласти їх в новій редакції, що додається.
 
2. Внести зміни до п. 9 розділу 1 (загальна характеристика Програми) та викласти його у наступній редакції:

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
 

                                                                                        
 598 196,50 тис. грн.

у тому числі:

9.1

кошти міського бюджету

 418 196,50 тис. грн.

9.2

кошти інших джерел

 180 000,00 тис. грн.

 
3. Внести зміни до таблиці обсягів ресурсного забезпечення Програми (розділ 4 ), та викласти її в наступній редакції:
 
Ресурсне забезпечення комплексної Програми благоустрою
та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, (тисяч гривень)

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

193 753,50

120 884,00

134 288,00

149 271,00

598 196,50

державний бюджет

105 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

180 000,00

міський бюджет

88 753,50

95 884,00

109 288,00

124 271,00

418 196,50

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

 

 Міський голова                                                                           В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                     Л. Якубовський
 
Заступник міського голови-
начальник фінансового управління                                                        Л. Щербанюк
 
Начальник управління ЖКГ                                                                    В. Мартинюк
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                     О. Заєць
 
Начальник юридичного відділу                                                               Т. Камінська

Додаток  
до рішення 28 сесії Коростенської міської
ради VII скликання від 21.02.2019 р. №1378
 

Додаток 1
до «Комплексної Програми благоустрою та
покращення стану довкілля міста Коростеня
на 2018 - 2021 роки»
 
Напрями діяльності та заходи Комплексної Програми благоустрою
та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки
N з/п
 
 
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк Вико-навці Джерела фінансу-вання (державний бюджет – ДБ,   міський бюджет – МБ,    кошти не бюджетних джерел – КНД) Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі: Очікуваний результат
I        етап II   етап III етап ІV   етап
2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою
1 Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення 1.1  Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення,
приєднання до мереж
2018-2021 УЖКГ МБ 2 000,00 2 500,00 3 100,00 3 800,00
КВГП
1.2  Послуги з постачання електроенергії 2018-2021 УЖКГ МБ 5 000,00 6 500,00 8 000,00 10 000,00
Всього 7 000,00 9 000,00 11 100,00 13 800,00
2 Утримання та догляд  зелених  насаджень, квітників та газонів 2018-2021 УЖКГ
КВГП
МБ 4000,00 4 800,00 5 800,00 6 900,00
3 Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою міста 3.1  Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів 2018-2021 УЖКГ
КВГП
МБ 509,50 1 400,00 1 600,00 1800,00
3.2  Утримання та поточний  ремонт парків та скверів 2018-2021 УЖКГ МБ 1 600,00 2 200,00 2 800,00 3 000,00
КВГП
Всього 2 109,50 3 600,00 4 400,00 4 800,00
4 Утримання та поточний ремонт кладовищ 4.1  Утримання та поточний ремонт кладовищ
 
2018-2021 УЖКГ МБ 560,00 800,50 961,00 1 153,0
КВГП
4.2  Поховання безрідних та невідомих громадян 2018-2021 УЖКГ
КВГП
МБ 27,00 32,50 39,00 47,00
Всього 587 833,00 1 000,00 1 200,0
5 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації 5.1  Технічне обслуговуваня мереж зливової каналізації
 
2018-2021 УЖКГ МБ 122,00 146,50 176,00 211,00
КВГП
5.2  Поточний ремонт мереж зливової каналізації 2018-2021 УЖКГ МБ 272,00 326,50 392,00 470,00
КВГП
Всього 394,00 473,00 568,00 681,00
6 Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів 6.1  Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
 
2018-2021 УЖКГ МБ 17 200,00 17 200,00 20 000,00 24 000,00
КВГП
6.2  Утримання вулично-дорожньої мережі
 
2018-2021 УЖКГ МБ 5 350,00 6 100,50 7 000,00 8 400,50
КВГП
6.3  Утримання об’єктів дорожньої безпеки 2018-2021 УЖКГ МБ 600,00 510,50 613,00 735,50
КВГП
Всього 23 150,00 23 811,00 27 613,00 33 136,00
7 Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ
 
2018-2021 УЖКГ МБ 770,00 948,00 1 138,00 1 365,00
8 Послуги з благоустрою при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят Надання послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації)
 
2018-2021 УЖКГ МБ 550,00 1 000,00 1 200,00 1 500,00
КВГП
9 Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами 9.1  Придбання продуктів харчування 2018-2021 УЖКГ, МБ 150,00 180,00 234,00 304,00
ГО «Центр захисту тварин – Твій друг»
9.2  Придбання  медикаментів та перев’язувальних матеріалів 2018-2021 МБ 20,00 24,00 30,00 40,00
9.3  Проведення стерилізації 2018-2021 УЖКГ,
ГО «Коростен-ська міськрай-онна орга-нізація «Хатіко»
МБ 403,00 195,00 255,00 330,00
9.4 Відлов  безпритульних тварин 2018-2021 МБ 220,00 70,00 90,00 115,00
Всього 793,00 469,00 609,00 789,00
Разом по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустрою 39 353,50 44 934,00 53 428,00 64 171,00
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою
10 Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою 10.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт міських доріг 2018-2021 УЖКГ, КВГП ДБ                   МБ 85 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
27 000,00 29 000,00 31 000,00 33 000,00
10.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів 2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00
10.3 Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів 2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ 500,00 600,00 720,00 800,00
10.4 Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта) 2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00
10.5 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 2018-2021 УЖКГ, КВГП ДБ                МБ 20 000,00 850,00 1 000,00 1 000,00
1 000,00
10.6 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації 2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ 1 500,00 1 800,00 2 200,00 2 600,00
10.7 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів 2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ Згідно проектно-кошторисної документації
10.8 Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо)
 
2018-2021 УЖКГ, КВГП МБ 5 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00
10.9 Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і теплиці по вул. С. Кемського (Жовтнева), 76а 2018-2018 КВГП МБ 900,00 - - -
10.10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ 2018-2021 УЖКГ МБ 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
10.11 Капітальний ремонт прибудинкових територій,  внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок 2018-2021 УЖКГ МБ 3 000,00 1200,00 1440,00 1700,00
Разом по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів благоустрою 154 400,00 75 950,00 80 860,00 85 100,00
ВСЬОГО 193 753,50 120 884,00 134 288,00 149 271,00 598 196,50
 
                           Секретар міської ради                                                                                           В. Вигівський

Додаток 2
до «Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки»
 
 
Результативні показники Комплексної Програми благоустрою
та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки
N Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми Етапи виконання Програми Всього витрат на виконання Програми
з/п 2018 2019 2020 2021
Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою
1                                                                                  Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення
Показник затрат:
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.: тис. грн. 7 000,00 9 000,00 11 100,00 13 800,00 40 900,00
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж тис. грн. 2 000,00 2 500,00 3 100,0 3 800,00 11 400,00
  Послуги з постачання електроенергії тис. грн.  
 
5 000,00 6 500,00  8 000,00 10 000,00 29 500,00
Показники продукту:
Кількість місяців од. 12 12 12 12 12
кількість світлоточок всього: од. 3212
загальна протяжність електричних мереж км 191,5
Показники ефективності:
Середньомісячний  розмір витрат на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освтілення тис.грн. 583,33 750,00 925,00 1 150,00
 
 
Середньомісячний  розмір витрат на поточний ремонт мереж вуличного освтілення та приєднання до мереж тис.грн. 167,00 208,00 258,00 317,00
Середньомісячний  розмір витрат на оплату електроенергії тис.грн. 417,00 542,00 667,00 834,00
Показники якості:
відсоток  освоєння коштів за рахунок бюджету % 100 100 100 100
2 Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів
Показники затрат
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.
тис.грн. 4000,00 4800,00 5800,00 6900,00 21 500,00
Показники продукту
Кількість місяців од. 12 12 12 12 12
кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях) од. 10110 10110 10110 10110 10110
площа зелених насаджень в т.ч.: м.кв. 794,4  794,4  794,4  794,4  794,4 
площа газонів м.кв. 29388,6 29 388,60 29 388,60 29 388,60 29 388,60
площа квітників м.кв. 1050 1 050 1 050 1 050 1 050
площа живоплоту м.кв. 4081,33 4 081,33 4 081,33 4 081,33 4 081,33
Показники ефективності
Середньомісячні видатки  на  утримання та догляд за зелених насаджень, квітників та газонів тис.грн. 333,33 400,0 483,0 575,0
Середньомісячна заробітна плата на утримання лісника тис.грн 6,70 8,00 10,40 13,50
Показники якості
відсоток  освоєння коштів за рахунок бюджету % 100 100 100 100
3 Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою міста
Показник затрат:
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн. 2 109,50 3 600,00 4 000,00 4 800,00 14 909,50
 Поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів тис. грн. 509,50 1 400,00 1 600,00 1 800,00 5 309,50
  Утримання та поточний ремонт  парків та скверів тис. грн. 1 600,00 2 200,00 2 800,00 3 000,00 9 600,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники продукту:
Кількість місяців од. 12 12 12 12 12
площа території, яку необхідно утримувати га 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
кількість штатних одиниць прибиральників території  парку Од. 4 4 4 4 4
кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку Од. 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Показники ефективності:
- середньомісячні витрати на утримання території парку та туалетів тис.грн. 133,30 183,00 233,0 250,0
- середньорічні витрати на проведення поточного ремонту  об’єктів парку та  встановлення МАФів тис.грн. 509,50 1 400,00 1 600,00 1 800,00
Показники якості:
відсоток освоєння коштів на утримання, прибирання та проведення поточного ремонту  на об’єктах благоустрою міста. % 100 100 100 100
4 Утримання та поточний ремонт кладовищ
Показник затрат:
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн. 587,00 833,00 1 000,0 1 200,00 3 620,00
Утримання та поточний ремонт кладовищ тис. грн. 560,00 800,50 961,00 1 153,00 3 474,50
Поховання безрідних та невідомих громадян тис. грн 27,00 32,50 39,00 47,00 145,50
Показники продукту:
загальна площа кладовищ з прилеглою територією м.кв. 242034 242034 242034 242034 242034
Кількість місяців од. 12 12 12 12 12
Показники ефективності:
середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт  кладовищ тис.грн. 47,0 67,0 80,0 96,0
середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи) тис.грн. 1,6 1,9 2,3 2,7
Показники якості:
відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ % 100 100 100 100
5 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат:
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн. 394,0 473,0 568,0 681,0 2 116,00
видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації тис. грн. 122,0 146,5 176,0 211,0 655,50
видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації тис. грн. 272,0 326,5 392,0 470,0 1 460,50
Показники продукту:
зливовових колекторів км. 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
відкриті дренажні канави км 13 13 13 13 13
кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток од. 260 260 260 260 260
Кількість місяців од. 12 12 12 12 12
Показники ефективності:
Середньорічні  видатки на проведення поточного ремонту  мереж зливової каналізації тис.грн. 122,0 146,5 176,0 211,0
Середньорічні  видатки на технічне обслуговування мереж  зливової каналізації тис.грн. 272,0 326,5 392,0 470,0
Показники якості:
відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації % 100 100 100 100
6 Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів
Показники затрат:
видатки на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн. 23 150,00 23 811,00 27 613,00 33 136,00 107 710,00
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі тис. грн. 17 200,00 17 200,00 20 000,00 24 000,00 78 400,00
Утримання вулично-дорожньої мережі тис. грн. 5 350,00 6 100,50 7 000,00 8 400,50 26 851,00
Утримання об’єктів дорожньої безпеки тис. грн 600,00 510,50 613,00 735,50 2 459,00
Показники продукту:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період
 
кв. м 58325,5 58325,5 58325,5 58325,5 58325,5
площа території, яку необхідно утримувати в літній період
 
кв. м 64724,5 64724,5 64724,5 64724,5 64724,5
кількість штатних одиниць прибиральників території міста
 
Од. 19 19 19 19 19
Показники ефективності:
середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі тис.грн. 1 433,33 1433,33 1666,67 2 000,00
середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі тис.грн. 445,8 508,4 583,3 700,0
середньомісячні видатки утримання об’єктів дорожньої безпеки тис.грн. 50,0 42,5 52,0 61,3
Показники якості:
відсоток освоєння коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів % 100 100 100 100
7 Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ
 
Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми тис. грн. 770,0 948,0 1138,0 1365,0 4221,0
Показники продукту:
Кількість штатних одиниць Од. 6 6 6 6
Показники ефективності:
Середньорічні витрати на утримання  однієї штатної одниниці тис. грн. 128 158 190 227
Показники якості:
Відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників % 100 100 100 100
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Послуги з благоустрою при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят
Показники затрат:
Обсяг видатків на виконання заходів   при наданні послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят (доставка,  вивезення, викачування та миття біотуалетів,  встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів, монтаж , демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації)
 
тис.грн. 550,00 1 000,00 1 200,00 1 500,00 4 250,00
Показники продукту:
загальна кількість  заходів, що проводяться на протязі року 
 
од
 
 
 
8
 
8
 
8
 
8
 
 
Показники ефективності:
середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки
 
 
тис.грн.
 
 
 
90,0
 
190,0
 
190,0
 
190,0
 
 
Показники якості:
відсоток забезпечення витрат на надання послуг з благоустрою при організації державних, релігійних та місцевих свят
 
 
%
 
 
 
100
 
100
 
100
 
100
 
 
9 Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми, в т. ч. тис. грн. 793,00 469,00 609,00 789,00 2 660,00
Показники ефективності:
середньомісячні витрати тис. грн 66,1 39,1 50,7 65,7
Показники якості:
відсоток освоєння коштів % 100 100 100 100
10 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою
10.1 Реконструкція, капітальний ремонт міських доріг
Показники затрат: тис. грн. 27 000,00 29 000,00 31 000,00 33 000,00 120 000,00
обсяг видатків
Показники продукту: тис. кв.м. 56,8 50,8 45,3 40,2
площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт
Показники ефективності: тис. грн. 0,475 0,570 0,684 0,820
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту
Показники якості: % Всього - 217,4 км, з них 113,7 км, або 52% - асфальтовані
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної мережі до загальної площі вулично-дорожної мережі, %
10.2  Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів
Показники затрат: тис. грн. 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 27000,00
обсяг видатків
Показники продукту: тис. кв.м. 7,7 6,9 6,2 5,5
 
 
 
 
 
площа тротуарів, які планується побудувати (реконструювавти, провести капітальний ремонт)
Показники ефективності: тис. грн. 0,783 0,940 1,127 1,353
середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 1 кв. м тротуару
Показники якості:
динаміка площі тротуарів порівняно з попереднім періодом
% 2016р.–5,220 тис.м²., 2017р.–3,225 тис.м².
10.3 Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об’єктів
Показники затрат: тис. грн. 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00
обсяг видатків
Показники продукту: од. - - - -
кількість світлофорів, які планується встановити (провести реконструкцію, капітальний ремонт)
Показники ефективності: тис. грн. - - - -
середня вартість встановлення (реконструкції, капітального ремонту) 1 світлофору
Показники якості:
співвідношення кількості світлофорів, що були встановлені (зазнали реконструкції, капітального ремонту) до загальної кількості світлофорів
% 2017 р. – всього 20 світлофорних  об’єктів - - - -
10.4 Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта)
Показники затрат: тис. грн. 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 10 500,00
обсяг видатків
Показники продукту: га. 2,0 1,9 2,0 1,89
площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснювати
Показники ефективності: тис. грн. 1000,0 1315,7 1500,0 1587,3
середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища
Показники якості: % площа кладовища, яку необхідно реконструю-вати – 7,79 га 25,6 32 51 100
співвідношення реконструйованої площі, до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію
10.5 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення
Показники затрат: тис. грн. 1 000,00 850,00 1 000,00 1 000,00 3 850,00
обсяг видатків
Показники продукту: км. 2,3 2,3 2,3 1,9
довжина мереж вуличного освітлення, які планується збудувати (провести реконструкцію)
Показники ефективності: тис. грн. 305,7 366,8 440,2 528,2
середні витрати на 1 км. будівництва (реконструк-ції) мереж вуличного освітлення, тис. грн.
Показники якості:
співвідношення довжини збудованих (реконструйованих) мереж зовнішнього освітлення до загальної довжини мереж
% 2017 р. – всього 184,5 км. мереж вулич. освітлення 2,46 3,65 4,81 5,94
10.6 Будівництво та капітальний ремонт мереж зливової каналізації
Показники затрат: тис. грн. 1 500,00 1 800,00 2 200,00 2 600,00 8 100,00
обсяг видатків
Показники продукту: км. 0,167 0,167 0,167 0,167
протяжність мереж зливової каналізації, які планується збудувати (провести капітальний ремонт)
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво (проведення капітального ремонту) 1 км мереж зливової каналізації
тис. грн. 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
Показники якості: % 2017 р. – всього 21,2 км. мереж зливової каналізації 1,56 2,30 3,05 3,78
співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які було збудовано (проведено капітальний ремонт), до загальної протяжності мереж зливової каналізації
10.7 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів
Показники затрат: тис. грн. Згідно проектно-кошторисної документації
обсяг видатків,
Показники продукту:  
 
Показники ефективності:
Показники якості:
10.8
 
 
 
 
Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян ( парків та скверів, пляжів,  площ, майданів тощо)
 
Показники затрат: тис. грн. 5000,0 6000,0 7000,0 8000,0 26 000,00
обсяг видатків
Показники продукту: од./га
Кількість /площа парків та скверів, місць відпочинку громадян, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт)
Показники ефективності: тис. грн.
середні витрати на проведення реконструкції (капітального ремонту)  парків та скверів
Показники якості: % 2017 рік - 17 парків та скверів загаль-ною площею 38,91 га
співвідношення кількості/площі реконструйованих (відремонтованих, облаштованих) парків та скверів, місць відпочинку громадян  до загальної кількості/площі парків та скверів, місць відпочинку
10.9 Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і теплиці по вулиці С. Кемського (Жовтнева), 76-а
Показники затрат: тис. грн 900,00 900,00
обсяг видатків,.
Показники продукту:
кількість об’єктів, які планується збудувати на території виробничої бази КВГП
 
од.
Показники ефективності: тис.грн.
Середня вартість будівництва 1 об’єкта
Показники якості: %
Кількість збудованих об’єктів
10.10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ
Показники затрат: тис. грн 2 500,00 2500,00 2500,00 2500,00 15 000,00
обсяг видатків,.
Показники продукту: Од. 88 51,0 43,0 35
кількість об’єктів, які планується виготовити проектно-кошторисну документацію
Показники ефективності: тис.грн. 28,5 49,0 58,0 70,0
Середня вартість виготовлення ПКД на один об’єкт
Показники якості:  58 84 81
Співвідношення кількості об’єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком
10.11 Капітальний ремонт прибудинкових територій,  внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат: тис. грн 3 000,00 1 200,00 1 440,00 1 700,00 7 340,00
обсяг видатків,.
Показники продукту: кв.м 7519 2608 2608 2568
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньо квартальних проїздів, пішохідних доріжок, яку планується відремонтувати
Показники ефективності: тис.грн. 0,399 0,460 0,552 0,662
Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття
Показники якості: %
Співвідношення капітально відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок, порівняно з попереднім роком
 
 
                           Секретар міської ради                                                                                           В. Вигівський