ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

21.02.2019

Підготував:

Управління житлово-комунального господарства

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1376

РІШЕННЯ
двадцять дев'ята  сесія
VІІ скликання

від  21.02.2019 р. №1376

Про затвердження «Екологічної програми
міста Коростеня на 2019-2021 роки»
 
З метою збереження довкілля та забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини  середовища, покращення ситуації у сфері поводження з побутовими відходами в місті, збереження і поновлення зелених насаджень, покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її притоки р. Кремно, відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист рослин», «Про питну воду та питне водопостачання», Водного кодексу України, на виконання рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 16.01.2019 р. № 11 «Про погодження «Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоровʼя та екології, керуючись п.п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити «Екологічну програму міста Коростеня на 2019 - 2021 роки» (додається).
 

Міський голова                                                                      В. Москаленко
Секретар міської ради                                                                              В.Вигівський
Заступник міського голови                                                                     Л. Якубовський
Заступник міського голови –
начальник фінансового управління                                                        Л. Щербанюк
Начальник управління ЖКГ                                                                    В. Мартинюк        
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                     О. Заєць
Начальник юридичного відділу                                                               Т. Камінська
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 29 сесії Коростенської
міської ради VII скликання
від 21.02.2019 р. № 1376
Екологічна программа міста Коростеня
на 2019 - 2021 роки

                                 1. Загальна характеристика

1 Ініціатор розроблення програми Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Розпорядження міського голови від 11.11.2016 р. № 256
3 Розробник програми Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
4 Співрозробники програми  КП «Водоканал»,  КВГП
5 Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
6 Учасники програми Відділ архітектури, будівництва та земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради, Комунальне підприємство «Водоканал», КВГП, Коростенський міжрайонний відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України», громадськість міста
7 Термін реалізації програми 2019 - 2021 роки
7.1 етапи виконання програми 1 етап - 2019 рік; 2 етап - 2020 рік; 3 етап – 2021 рік
8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Державний бюджет
Міський бюджет
Інші джерела, не заборонені законодавством
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:                                                                                            
 428372,0 тис.грн.
у тому числі:
9.1  кошти міського бюджету  27872,0 тис.грн.
9.2  кошти інших джерел  400500,0 тис.грн.
 
Невід’ємною умовою сталого розвитку міста є достатній рівень уваги до питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища. Відповідно до соціологічного дослідження, проведеного у 2012 році, коростенці вважають, що серед проблем, яким місцева влада повинна приділяти більше уваги, найбільш пріоритетними є екологічні проблеми.
Тому є потреба у введенні в штат виконавчого комітету міської ради посад для працівників відповідного фаху, які займались би виключно вирішенням екологічних проблем міста.
У 1989 р. місто Коростень було визнано постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС і віднесено до 3-ої зони радіаційного забруднення.
Аналіз стану довкілля в місті свідчить, що незважаючи на відносне покращення якісних показників стану атмосферного повітря та стабілізації цих показників для водних та інших природних ресурсів, екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам.
З впливом на стан довкілля пов’язана діяльність більш ніж 100 підприємств, організацій, установ та інших суб’єктів господарювання. Цей вплив виявляється, по-перше, у викидах шкідливих речовин у повітря, скиданні забруднених стічних вод і утворенні відходів, а по-друге, у споживанні природних ресурсів, оскільки для функціонування промислового виробництва потрібні територія, земельні ділянки для розміщення підприємств, водні та інші природні ресурси.
Стан атмосферного повітря в місті погіршується внаслідок викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами та автотранспортом. Спостерігається тенденція зменшення викидів від стаціонарних джерел і суттєвого зростання викидів від пересувних джерел.
Однією з головних екологічних проблем м. Коростень є промислові та тверді побутові відходи, які є значним фактором забруднення довкілля та негативного впливу на здоров’я людини. Через відсутність ефективної системи поводження з промисловими і твердими побутовими відходами щорічно зростає кількість утворених і накопичених відходів при погіршенні стану місць видалення відходів.
На даний час ТПВ, зібрані у місті, не переробляються, а повністю захоронюються. При цьому послугою вивезення твердих побутових відходів мешканців охоплено лише 76% населення, яке відносно справно оплачує дану послугу: рівень оплати населенням наданої послуги зі збору і вивезення ТПВ коливається в межах 93-96%. Щорічно силами Комунального виробничо-господарського підприємства, що займається твердими побутовими відходами, ліквідовується до 10 несанкціонованих сміттєзвалищ, але протягом року вони зʼявляються знову або утворюються в інших місцях.
Тверді побутові відходи складаються переважно з використаної упаковки – здебільшого полімерної та комбінованої, більшість різновидів якої не піддається процесам біологічного розкладання та може знаходитися в ґрунті багато років. З твердих побутових відходів, які вивозяться на міське сміттєзвалище, від 25 до 70% складають відходи, які можна відсортувати (скло, папір, пластик) та знову використати.
Забудова території міста, експлуатація будівель і споруд, інших комплексів і об’єктів практично скрізь супроводжуються накопиченням вологи в ґрунті та підвищенням рівня ґрунтових вод, що призводить до порушення природної рівноваги у водному балансі, яке виявляється у підтопленні окремих ділянок території міста.
2. Опис проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
 
Серед основних екологічних проблем міста, що потребують розв'язання, необхідно виділити:
1. Проблема замулення та обміління русла р. Уж, яка є основним джерелом питної води в місті.
2. Перевантажені та неефективно працюючі очисні споруди каналізації, в тому числі зливової.
3. Значний термін експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, що є причиною частих аварій, які зумовлюють великі втрати води та її вторинне забруднення.
 1. Захаращеність берегів річок Уж і Кремно та струмків стихійними звалищами побутових і будівельних відходів.
 2. Загроза руйнування на р. Уж гідротехнічних споруд, які вже відпрацювали свій ресурс.
6. Відсутність сміттєпереробного комплексу, і, як наслідок, забруднення території промисловими та побутовими відходами, збільшення навантаження на полігон ТПВ.
7. Питання зношеності наявного парку спецтехніки з вивозу та утилізації ТПВ, який потребує збільшення та оновлення.
8. Мережі зливової каналізації є застарілими та не відповідають сучасним експлуатаційним вимогам. В місті відсутня цілісна система вловлювання, збору і відведення цих стоків на окремі міські або локальні очисні споруди. Необхідна реконструкція частини старих ділянок мережі та будівництво нових мереж. Значна частина люків та решіток зливової каналізації потребують заміни.
9. Утворення стихійних сміттєзвалищ на території міста, що відбувається через порушення громадянами вимог Закону України «Про відходи».
10. Майданчики для збору твердих побутових відходів потребують ремонту із влаштуванням твердого покриття з їх огородженням сіткою для мінімізації розлітання побутового сміття по території міста.
11. Погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень міста (велика кількість аваріних дерев та недостатній рівень озеленення міських територій).
 
3. Мета Програми
 
Основною метою Програми є створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану; реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні; підвищення рівня суспільної екологічної свідомості; поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища для забезпечення комфортних умов для проживання мешканців міста.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем
 
Відповідно до наявних проблем та їх впливу на екологічний стан міста у Програмі визначені основні завдання та заходи по їх реалізації з використанням коштів державного, міського бюджетів та позабюджетних коштів. Програма передбачає виконання робіт з санітарної очистки території і робіт, направлених на покращення стану довкілля.
В рамках Програми передбачається здійснення наступних заходів:
 1. Реконструкція очисних споруд каналізації в місті Коростені.
 2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ).
 3. Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-кошторисної документації.
 4. Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини.
 5. Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів.
 6. Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації.
 7. Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру.
 8. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно.
 9. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд.
 10.  Будівництво притулку для безпритульних тварин.
 11.  Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання.
 12.  Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами.
 13.  Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику.
Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для виконання поставлених завдань.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та міського бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування, передбачені цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту міського бюджету.
 
Ресурсне забезпечення
Екологічної програми міста Коростеня на 2019 - 2021 роки
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, (тис.грн.) Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
І етап
 
2019 рік
ІІ етап
 
2020 рік
ІІІ етап
 
2021 рік
1 2 3 4 6
1 2 3 4 6
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

120382,0

153890,0

154100,0

428372,0
державний бюджет 111500,0 144500,0 144500,0 400500,0
міський бюджет 8882,0 9390,0 9600,0 27872,0
кошти не бюджетних джерел - - - -
 
5. Строки та етапи виконання Програми
 
Екологічна програма міста Коростеня на 2019 - 2021 роки буде поетапно  реалізовуватись протягом 2019 - 2021 років.
 
6. Напрями діяльності та заходи Програми (Додаток 1)
 
Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів, які направлені на створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища.
 
7. Результативні показники Програми (Додаток 2)
 
8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми
 
Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.
Управління житлово-комунального господарства до 15 липня та 15 січня подає управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.
Після закінчення терміну реалізації кожного етапу Програми управління житлово-комунального господарства у місячний термін надає управлінню економіки підсумковий звіт про виконання відповідного етапу. Щорічний звіт про виконання кожного етапу Програми вноситься на розгляд постійної комісії  міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.
Після закінчення терміну реалізації Програми, управління житлово-комунального господарства у місячний строк надає управлінню економіки підсумковий звіт про її виконання. Підсумковий звіт про виконання Програми вноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради та  міської ради.
Щорічний звіт про виконання відповідного етапу Програми, а також підсумковий звіт управління житлово-комунального господарства розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.
 
 
Секретар міської ради                                                                    В. Вигівський             

Додаток 1
до «Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки»
 
 
Напрями діяльності та заходи
«Екологічної програми міста Коростеня на 2019 - 2021 роки»
 
№ з/п Перелік заходів Програми Строк Виконавці Джерела фінансу-вання (державний бюджет – ДБ,   міський бюджет – МБ Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі: Очікуваний результат
 
I        етап
 
2019
 
II       етап
 
2020
III     етап
 
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені 2019-2021 УЖКГ, КП «Водоканал» ДБ    
МБ
10000,0 1000,0 20000,0 2000,0 20000,0 2000,0
2 Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ) 2019-2021 УЖКГ
КВГП
МБ 260,0 260,0 260,0
3

Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-кошторисної документації

2019-2021

УЖКГ    КВГП

ДБ    МБ

50000,0 500,0

80000,0     --

80000,0     --

4

Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини

2019-2021

УЖКГ     КВГП

МБ

1200,0

1400,0

1500,0

5

Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів

2019-2021

КВГП

ДБ    МБ

30000,0 3000,0

30000,0 3000,0

30000,0 3000,0

6

Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації

2019-2021

УЖКГ    КВГП

МБ

1200,0

1400,0

1500,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7

Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру

2019-2021

Відділ архітектури, будівництва та земельних ресурсів

МБ

Згідно проектно-кошторисної документації
8

Розчищення русла р. Уж та р. Кремно

2019-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ    МБ

15000,0 500,0

10000,0 500,0

10000,0 500,0

9

Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд

2019-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ    МБ

5000,0 700,0

3000,0 300,0

3000,0 300,0

10

Будівництво притулку для безпритульних тварин

2019-2021

УЖКГ    КВГП

ДБ    МБ

1500,0 500,0

1500,0 500,0

1500,0 500,0

10

Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання

2019-2021

УЖКГ, Коростенськ. міжрайонний відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України»

МБ

12,0

15,0

20,0

11

Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами

2019-2021

УЖКГ    КВГП

МБ

Визначається в залежності від потреб
12

Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику

2019-2021

УЖКГ

МБ

10,0

15,0

20,0

Всього

120382,0

153890,0

154100,0

                       
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                    В. Вигівський 
 
Додаток 2
до «Екологічної програми міста   Коростеня на 2019-2021 роки»
 
Результативні показники
 «Екологічної програми міста  Коростеня на 2019-2021 роки»
 
№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Етапи виконання Програми Всього витрат на виконання Програми
I етап 2019 II етап 2020 III етап 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн 11000,00 22000,00 22000,00 55000,00
Показники продукту:
кількість об’єктів, на яких  планується провести реконструкцію
од. 1 1 1
Показники ефективності:
Середньорічні  витрати на реконструкцію
тис. грн 11000,00 22000,00 22000,00
Показники якості:
співвідношення потужності діючих очисних споруд каналізації до реконструйованих
% Потужність діючих ОСК  10 тис.м³/добу
2 Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)
Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми
 
тис. грн.
260,00 260,00 260,00 780,0
Показники продукту:
середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів
 
м.куб.
1625 1354 1130
Показники ефективності:
середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійних звалищах
 
грн.
160,00 192,00 230,00
Показники якості:
відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації стихійних звалищ
 
%
100 100 100
3 Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-кошторисної документації
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 50500,00 80000,00 80000,00 210500,00
Показники продукту:
площа полігону, що планується облаштовати у відповідності до вимог нормативної документації
тис. м²
Показники ефективності:
середня вартість будівництва 1 м² полігону ТПВ
тис. грн.
Показники якості:
співвідношення площі полігону ТПВ, облаштованої у відповідності до вимог нормативної документації, до загальної площі полігону
% 2019 р. – заг. площа полігону ТПВ - 300 тис. м², з них 40 тис. м² (13%) облаштовано згідно вимог  НД
4 Будівництво (облаштування),   капітальний ремонт  контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 1200,00 1400,00 1500,00 4100,00
Показники продукту:
кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які планується побудувати (відремонтувати)
 
од.
18 18 16
Показники ефективності:
середня вартість будівництва (капітального ремонту) 1 контейнерного майданчика
 
тис. грн.
63,60  
76,30
 
91,50
Показники якості:
співвідношення кількості побудованих (капітально відремонтованих) контейнерних майданчиків для збору ТПВ до загальної кількості контейнерних майданчиків
% 2019 рік – 103 контейнерних майданчика для збору ТПВ
5 Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 33000,00 33000,00 33000,00 99000,00
Показники продукту:
кількість обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ, що планується придбати
 
 
од.
2800 2800 2800
кількість машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ, що планується придбати  
од.
4 3 3
Показники ефективності:
середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ
 
 
тис.грн.
3,2 куб.м. – 62,0тис.грн.
0,24 куб.м. – 1,5тис.грн.
4,5 4,5 4,5
середня вартість одиниці техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ  
тис.грн.
5100,0 6800,0 6800,00
Показники якості:
Відсоток машин з терміном експлуатації до 5-ти років до загальної кількості техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ
 
%
2019 рік – 8 машин для збору, транспортування ТПВ
6 Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації
Показники затрат:
обсяг видатків
 
тис. грн.
1200,00 1400,00 1500,00 4100,00
Показники продукту:
кількість об'єктів очисних споруд зливової каналізації, які планується побудувати(реконструювати)
 
од.
1 1 1
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкта очисних споруд зливової каналізації
 
тис. грн.
1200,00 1400,00 1500,00
Показники якості:
співвідношення кількості об'єктів очисних споруд зливової каналізації порівняно з попереднім роком
% 100 100 100
7 Визначення  меж  водоохоронних  зон  та  прибережних  захисних  смуг  згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру
Показники затрат:
обсяг видатків,
 
тис. грн.
Згідно проектно-кошторисної документації
Показники продукту:
Показники ефективності:
Показники якості:
8 Розчищення русла р. Уж та р. Кремно
Показники затрат:
обсяг видатків,
тис. грн. 15500,00 10500,00 10500,00 36500,00
Показники продукту:
площа річки, яку планується розчистити
тис. м²
Показники ефективності:
середня вартість розчищення 1 м² річки
тис. грн.
Показники якості:  
співвідношення розчищеної до загальної площі річки в межах міста
% загальна площа річки в межах міста – 134 тис. м² (6700*20)
9 Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 5700,00 3300,00 3300,00 12300,00
Показники продукту:
Кількість гідротехнічних споруд, на яких планується провести реконструкцію, капітальний ремонт
од. 1 1 1
Показники ефективності:
середні витрати на реконструкцію, капітальний ремонт
тис. грн. 5700,00 3300,00 3300,00
Показники якості:
Показники якості:
співвідношення кількості реконструйованих гідротехнічних споруд  до загальної кількості гідротехнічних споруд
% загальна кількість гідротехнічних споруд – 3од.
10 Будівництво притулку для безпритульних тварин
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 2000,0 2000,0 2000,0 6000,0
Показники продукту:
Кількість притулків, які планується побудувати
од. 1 1 1
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво
тис. грн. 2000,0 2000,0 2000,0
Показники якості:
рівень готовності об’єкту будівництва
% 33 67 100
11 Проведення моніторингових досліджень якості води децентралізованих джерел  водопостачання
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 12,00 15,00 20,00 47,0
Показники продукту:
Кількість моніторингів проведення досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання
од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання
тис. грн.
Показники якості:
12 Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. Визначається в залежності  від потреб
Показники продукту:
Кількість моніторингів проведення досліджень в галузі поводження з відходами
од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами
тис. грн.
Показники якості:
13 Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику
Показники затрат:
обсяг видатків
тис. грн. 10,00 15,00 20,00 45,00
Показники продукту:
кількість виготовлених примірників поліграфічної продкуції
од.
Показники ефективності:
середня вартість виготовлення одного примірника поліграфічної продкуції
тис. грн.
Показники якості:
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                           В. Вигівський