ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIX

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

21.02.2019

Підготував:

Відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

Галузь:

Комунальне майно

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1363

РІШЕННЯ
двадцять дев'ята  сесія VІІ скликання
від 21.02.2019 р. №1363
 
Про надання згоди на безкоштовне прийняття  в комунальну власність територіальної громади  міста Коростеня газових мереж, що належать Коростенській районній державній лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області з послідуючою безкоштовною передачею без права власності в господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс ПАТ „Житомиргаз” для подальшого утримання та технічного обслуговування
 
 
Розглянувши звернення начальника Коростенської районної державної лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області за вх.№1388/02-13  від 28.11.18р.  щодо безкоштовного прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коростеня газових мереж з послідуючою  безкоштовною передачею без права власності  в господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України з постановкою  на баланс ПАТ „Житомиргаз” та погодження начальника Коростенського відділення ПАТ „Житомиргаз” №Zh02.41-Сл-17948-1118  від 22.11.18р. щодо  подальшого утримання та технічного обслуговування Коростенським відділенням ПАТ „Житомиргаз” переданих газових мереж, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись п.п.1 п.б ст.31, ч.2 ст.60, ч.1 ст.26, ст.25 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коростеня газових мереж, що належать   Коростенській районній державній лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області з послідуючою безкоштовною передачею без права власності у господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс ПАТ „Житомиргаз” для подальшого утримання та технічного обслуговування, згідно додатку. (Додається).
          2. Прийняття-передачу газопроводів провести у відповідності до вимог чинного законодавства України.     
           3. Акт прийняття-передачі газових мереж у комунальну власність територіальної громади міста Коростеня підлягає  затвердженню на засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради.
         4. Затвердити текст договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України   з ПАТ „Житомиргаз”. Додається.
          5. Зареєструвати договір на  господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України у відповідності до вимог чинного  законодавства України.
          6.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   заступника міського голови Ясинецького О.А.
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                      В. Вигівський
 
Заступник міського голови                                              О. Ясинецький
 
Начальник управління економіки                                    О. Жилін
 
Заступник начальника управління                                   В. Рибкін
економіки        
               
Начальник юридичного відділу                                        Т. Камінська   
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                               О. Заєць
  
 
 
 Додаток 1 до рішення 29 сесії Коростенської міської ради I  скликання від  21.02.19р. №1363
 
 
 
Перелік газових мереж
розташованих  по вул. Грушевського, 104 в місті Коростені, що безкоштовно передаються  Коростенською районною державною лікарнею ветеринарної медицини  Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області в комунальну власність територіальної громади м.Коростеня з послідуючою безкоштовною передачею без права власності  в господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс ПАТ „Житомиргаз” для подальшого утримання та технічного обслуговування
 
 
№ з/п Найменування і коротка характеристика об’єкта Діаметр (мм.)  
 
Одиниця виміру
Дов
жина (м.п.)
Рік введен
ня в експлуа
тацію
 
Залишкова вартість, грн.
 
 
1 Газопровід низького тиску (поліетилен)
(підземний)
90  
м/п
135 2006
2. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
 
63  
м/п
   122   2006
3. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
50  
    м/п
   75   2006
4. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
 
40  
м/п
   67   2006
5. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
 
32  
м/п
   37   2006
Разом 16 784,05
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Вигівський
 
 
Додаток № 2 до рішення 29 сесії Коростенської міської ради I  скликання від 21.02.19р. №1363
 
 
ДОГОВІР № ---
на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної
системи України
м. Коростень                                                                          « __ » ___       2019р.
        Коростенська міська рада, яка представляє територіальну громаду міста Коростеня (далі-Власник) код ЄДРПОУ 13576977, м.Коростень, Житомирської області, вул.Грушевського,22, в особі міського голови Москаленка Володимира Васильовича, що мешкає в місті Коростені Житомирської області, вул.Древлянська, 1, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання рішення Коростенської міської ради (двадцять восьма сесія VІІ скликання) № _        від 21.02.19р. „Про надання  згоди на безкоштовне прийняття  в комунальну власність територіальної  громади  міста  Коростеня  газових мереж, що належать Коростенській районній державній лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області з послідуючою безкоштовною передачею без права власності в господарське відання Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс ПАТ „Житомиргаз” для подальшого утримання та технічного обслуговування”, з однієї сторони і,
  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації Житомиргаз” в особі директора технічного Колесника С.В. (далі - Підприємство), який діє на підставі Довіреності № 007.1---108-1217  від 29.12.17р.  з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами, уклали Договір на господарське відання складовими газорозподільної системи 
 (далі - Договір) про таке:
 
І. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Підприємству на праві господарського відання належних Власнику складових Єдиної газотранспортної системи України (далі майно), які безпосередньо приєднані до газових мереж Підприємства, яке є газорозподільним, та використовуються для забезпечення розподілу природного газу.
1.2.Перелік майна, яке надається Підприємству на праві господарського відання, зазначається в додатку, який є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Право господарського відання майном у Підприємства виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання - передачі майна з урахуванням вимог Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  
II. Правовий режим майна
2.1. Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.
2.2.Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, надане Підприємству на праві господарського відання.
2.3.Передане на праві господарського відання майно зараховується на баланс Підприємства.
2.4. Підприємству забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов’язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб що передбачені  нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Maйно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.
2.6. Будь-які поліпшення майна (в тому числі поліпшення, що не можуть бути відокремлені від майна), здійснені Підприємством під час чинності цього Договору, є власністю Власника та не підлягають компенсації. Не є поліпшенням майна Власника приєднання такого майна до магістральних або розподільних газопроводів, а також приєднання до майна Власника газових мереж третіх осіб.
2.7. Відповідальність за втрату, пошкодження, знищення майна несе Підприємство після дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання — передачі майна до дати повернення майна Власнику.
2.8. Списання майна здійснюється за погодженням з Власником у порядку, визначеному чинним законодавством для списання власного майна Підприємства.
2.9.Облік майна, яке надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.10. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Підприємства в установленому законодавством порядку.
 
III. Права і обов’язки Сторін
 
3.1.Власник мас право:
3.1.1.Контролювати облік майна шляхом участі в проведенні Підприємством інвентаризації майна.
3.1.2.Контролювати технічний стан майна, ефективність його використання, дотримання Підприємством вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання майна. З цією метою Власник має право направляти Підприємству письмові запити, а також здійснювати огляд майна в присутності представників Підприємства в погоджений Сторонами час.
3.1.3. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Підприємства вимагати від Підприємства відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.
 
 3.1.4. Залучати Підприємство до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.
3.1.5. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.
 
3.2. Власник зобов’язаний:
3.2.1. Передати майно Підприємству на умовах та в порядку, встановленими у цьому Договорі.
3.2.2.Не вчиняти дій, що перешкоджають Підприємству виконувати свої договірні зобов'язання.
3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Підприємства.
 
3.3. Підприємство мас право:
3.3.1. Використовувати майно у власних господарських цілях.
3.3.2.Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.
3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.
3.3.4. Без узгодження з Власником здійснювати приєднання до майна об'єктів системи газопостачання третіх осіб.
 
3.4.Підприємство зобов’язане:
3.4.1. Прийняти майно та використовувати його з метою забезпечення надійності розподілу (транспортування) природного газу, ефективного використання майна, його збереження та підтримання в належному стані.
3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.
3.4.3.Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.
3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.
3.4.5. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.
3.4.6. На письмовий запит Власника протягом 10 днів з дня його отримання надавати  інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.
3.4.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.
3.4.8. У двадцятиденний строк з дня отримання письмового запиту Власника письмово повідомляти Власника про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство Підприємства.
3.4.9 Повернути майно Власнику протягом 30 днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.
 
IV.Відповідальність Сторін
4.1.За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.
4.2. Підприємство несе відповідальність згідно із законом за втрат (пошкодження, знищення) майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.
4.3. Достовірність інформації, наданої Підприємством Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Підприємства.
 
V. Форс-мажор
5.1.У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.
5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
5.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
      Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.
 
VI. Вирішення спорів
6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.
 
 VII. Строк дії Договору
7.1 Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання Сторонами з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
7.2. Цей Договір укладається строком на 50 років.
7.3.Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом “б” пункту 7.4 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 7.4 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.
7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:
       а)         за взаємною згодою Сторін;
      б)          у випадку ліквідації Підприємства.
 
VIІI.Прикінцеві положення
8.1.Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичне силу один з яких зберігається у Власника, другий - у Підприємства.
8.2.Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.
8.3.Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.
8.4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про усі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію та на виконання зобов'язань за цим Договором шляхом направлення листа.
 
 
ІХ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін.
 
Підприємство                                                                   Власник
 
ПАТ «Житомиргаз»                                          Коростенська міська рада
10002, м.Житомир,                                                         11500, м.Коростень, Житомирська обл.
вул.Фещенка-Чопівського,35                                          вул.Грушевського, 22
р/р2600424104
в ПАТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
м.Київ МФО 300647
ІПН 03344070625 ЄДРПОУ 03344071
Тел.(04124) 2-27-42
 
М.П.                                                                                     М.П.
 
Директор технічний                                                           Міський голова
 
_______________С.В. Колесник                                       _______________ В.В. Москаленко
 
                                                                                               _____________2019р.

 
 
Додаток до Договору
 
Акт прийому-передачі
газопроводів природного газу з обладнанням  від ___________2019р.  до Договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної
системи України №__ від________2019р.
 
        Коростенська міська рада, яка представляє територіальну громаду міста Коростеня (далі-Власник) код ЄДРПОУ 13576977, м.Коростень, Житомирської області, вул.Грушевського,22, в особі міського голови Москаленка Володимира Васильовича, що мешкає в місті Коростені Житомирської області, вул.Древлянська, 1, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання рішення Коростенської міської ради (двадцять дев'ята сесія VІІ скликання) № _         від 21.02.19р. „Про надання  згоди на безкоштовне прийняття  в комунальну власність територіальної  громади  міста  Коростеня  газових мереж, що належать Коростенській районній державній лікарні ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області з послідуючою безкоштовною передачею без права власності в господарське відання Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс                            ПАТ„Житомиргаз” для подальшого утримання та технічного обслуговування”, з однієї сторони, і
         Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Житомиргаз” в особі директора технічного Колесника С.В. (далі - Підприємство), який діє на підставі Довіреності № 007.1---108-1217              від 29.12.17р.з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Законом України  „Про засади функціонування природного газу” та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей акт про те, що „Власник”  передає, а „Підприємство” приймає в господарське відання наступне майно:
 
№ з/п Найменування і коротка характеристика об’єкта Діаметр (мм.) Одиниця виміру Дов
жина (м.п.)
Рік введення в експлуата
цію
 
Залишкова вартість, грн.
 
.
1 Газопровід низького тиску (поліетилен)
(підземний)
90  
м/п
135 2006
2. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
63  
м/п
   122   2006
3. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
50  
  м/п
   75   2006
4. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
 
40  
м/п
   67   2006
5. Газопровід  низького тиску (поліетилен)
(підземний)
 
32  
м/п
   37   2006
Разом 16 784,05
 
 
 
Додатки:
1.Акт оцінки залишкової вартості газових мереж, розташованих по               вул. Грушевського, 104 м. Коростень  №___  від _ __18р.
 
 
Власник                                                              Підприємство
 
Коростенська міська рада                                ПАТ «Житомиргаз»
                                        
11500, м.Коростень, Житомирська обл.                        10002, м.Житомир,
вул.Грушевського, 22                                                      вул.Фещенка-Чопівського,35  
 
                                          
                                                                                            р/р2600424104
                                                                                            в ПАТ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
                                                                                           м.Київ МФО 300647
                                                                                           ІПН 03344070625 ЄДРПОУ 03344071
                                                                                            Тел.(04124) 2-27-42
 
 
М.П.                                                                                 М.П.
 
Міський голова                                                                  Директор технічний
 
 
_________________ В.В. Москаленко                            __________________ С.В. Колесник
 
                                                                                               _____________2019р.
 
 Секретар міської ради                                                                  В. Вигівський