ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

20.12.2018

Підготував:

Управління економіки

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1322

РІШЕННЯ
двадцять сьома сесія VІІ скликання
 
від  20.12.2018 р. №1322
 
Про внесення змін до загальноміської
програми «Впровадження системи
енергетичного менеджменту в
місті Коростені на 2017-2019 роки»
 
 
З метою реалізації заходів загальноміської програми «Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки», виконання яких спрямоване на забезпечення державної політики у сфері енергозбереження, на виконання зобов’язань в рамках Угоди мерів, відповідно до ч.1 п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
   ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до розділів загальноміської програми «Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням Коростенської міської ради одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. № 486 зі змінами внесеними рішеннями сімнадцятої сесії VІІ скликання від 19.10.2017 р. №823 та двадцять шостої сесії VІІ скликання від 29.11.2018  р. № 1258, і викласти в новій редакції:
- «Напрями діяльності та заходи» (Додаток 1);
- «Показники продукту» (Додаток 2).
 
 
Міський голова                                                                 В. Москаленко
 
Секретар міської ради
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління
Начальник управління економіки
Начальник відділу організаційного забезпечення
діяльності міської ради
Начальник юридичного відділу
 
В. Вигівський
 
Л. Щербанюк
О.Жилін
 
О. Заєць
Т.Камінська
 
 
Додаток 1
до рішення 27 сесії
Коростенської міської ради VII скликання
від 20.12.18р.№1322
 
Напрями діяльності та заходи
загальноміської програми
«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки»
N
з/п 
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)  Перелік заходів програми  Строк виконання заходу  Виконавці  Джерела фінансування  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень Обґрунтування
 2017 р. 2018 р. 2019 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
 
Забезпечення моніторингу споживання ПЕР бюджетними установами, організаціями та комунальними підприємствами міста
 1. Абонентське обслуговування програми ІСЕ (інформаційної системи енергомоніторингу)
2017-2019 роки Управління економіки Міський бюджет 15,0 25,8 32,1 - забезпечення прозорості та достовірності щодо використання ПЕР;
- оперативний контроль та аналіз ефективності використання ПЕР;
оптимізація споживання енергетичних ресурсів в будівлях бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств.
 1. Проведення навчань (робота над помилками) з відповідальними  особами по роботі з програмою ІСЕ
Березень 2017-2019 років Управління економіки, відповідальні особи по роботі з програмою ІСЕ Міський бюджет 0,24 0,37 0,6
1.3. Технічний супровід програми ІСЕ, внесення корегувань та доповнень 2017-2019 роки Управління економіки, ТОВ «ФІАТУ» Міський бюджет Вкладень коштів не потребує
2. Проведення інформаційно-просвітницької роботи 2.1. Проведення семінарів з питань енергозбереження (джерела та інструменти фінансування проектів з енергозбереження, «теплі кредити», механізм ЕСКО, тощо) 2017-2019 роки Управління економіки, житлово-комунального господарства, банківські установи міста, громадські організації, ЗМІ  Міський бюджет 0,75 6,37 9,7 - підвищення знань в сфері енергозбереження та енергоефективності;
- розповсюдження інформації про шляхи та методи впровадження енергоефективних заходів;
- виховання енергоефективної та енергоощадної свідомості та культури.
2.2. Проведення інформаційних заходів для учнів  з питань енергозбереження 2017-2019 роки Відділ освіти, управління економіки, Центр позашкільної освіти
м. Коростеня, громадська  організація «Екоклуб», ЗМІ
Міський бюджет 0,65 2,34 4,0
2.3. Проведення конкурсу відеороликів на тему енергозбереження серед навчальних закладів міста 2017-2019 Відділ освіти, управління економіки, підприємства-постачальники ПЕР, ЗМІ Міський бюджет 6,0 9,0 -
2.4. Проведення конкурсу агітбригад з енергозбереження 2017-2019 роки Відділ освіти, управління економіки, підприємства-постачальники ПЕР, ЗМІ Міський бюджет, підприємства 6,0 9,0 14,4
2.5 Проведення конкурсу енергоефективних проектів
 
2017-2019 роки Відділ освіти, управління економіки, підприємства-постачальники ПЕР, ЗМІ Міський бюджет, підприємства 6,0 9,0 14,4
2.6. Реалізація проекту команди-переможниці конкурсу
учнівських проектів на тему енергозбереження та енергоефективності
2017-2019 роки Відділ освіти Міський бюджет - 49,0 -
2.7. Друк інформаційно-просвітницьких матеріалів (брошури, календарі тощо) 2017-2019 роки Управління економіки Міський бюджет 2,0 4,0 9,0
2.8. Поширення через місцеві ЗМІ інформації про заходи з енергозбереження 2017-2019 роки Управління економіки, ЗМІ - Вкладень коштів не потребує
3  
 
Забезпечення сталого енергетичного розвитку міста
3.1. Розробка енергетичного бренду міста. Виготовлення рекламно-презентаційної продукції з використанням енергетичного логотипу 2017-2019 роки
(III  кв. щороку)
 
Управління економіки Міський бюджет 0,2 3,0 3,5 - створення позитивного іміджу міста;
- залучення нових партнерів (проектів, програм);
- реалізація енергоефективних заходів;
- зменшення споживання ПЕР;
- економія коштів міського бюджету на оплату ПЕР;
- покращення надання комунальних послуг
3.2. Створення бази енергоефективних проектів 2017-2019 роки Управління економіки, структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства-постачальники ПЕР - Вкладень коштів не потребує
3.3. Проведення круглих столів, конференцій, робочих зустрічей 2017-2019 роки Управління економіки, Асоціація «Енергоефективні міста України», Асоціація з енергоефективності та енергозбереження, GIZ, ПРООН, громадські організації, ЗМІ Міський бюджет 25,5 26,22 22,4
3.4. Співпраця з громадськими організаціями, міжнародними проектами та програмами 2017-2019 роки Управління економіки, Асоціація «Енергоефективні міста України», Асоціація з енергоефективності та енергозбереження, GIZ, ПРООН - Вкладень коштів не потребує
3.5. Розробка енергетичних паспортів будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста 2017-2019 роки Управління економіки, консультанти GIZ - 15,0 15,0 -
3.6. Сприяння реалізації заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Коростеня до 2020 року 2017-2019 роки Управління економіки, структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства-постачальники ПЕР, бюджетні установи, організації та комунальні підприємства, консультанти GIZ - Вкладень коштів не потребує
4 Підвищення кваліфікації енергоменеджера 4.1. Участь в семінарах, навчаннях, тренінгах з питань енергетичного менеджменту, енергозбереження та енергоефективності 2017-2019 роки Управління економіки Міський бюджет 0,36 2,6 5,2 Вдосконалення системи енергетичного менеджменту
Всього по програмі 62,7 161,7 115,3
                         
 
Секретар міської ради                                                          В.В. Вигівський
 
Додаток 2
до рішення 27 сесії
Коростенської міської ради VII скликання
від 20.12.18р.№1322
 
 
Показники продукту
загальноміської програми
«Впровадження системи енергетичного менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки»
 

з/п
Назва показника Од. виміру Етап виконання програми Всього витрат на виконання програми, тис.грн.
 
2017
рік
2018
рік
2019
рік
2017
рік
2018
рік
2019
рік
I Показники продукту програми
1 Кількість ведених будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста в ІСЕ од. 86 82 82,00 15,00 25,80 32,10
2 Кількість проведених навчань з відповідальними особами за ведення ІСЕ од. 1,00 3,00 1,00 0,20 0,37 0,60
3 Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів (конкурсів) тему енергозбереження та енергоефективності для населення, в т.ч. учнівської молоді од. 6,00 7,00 7,00 44,9 61,93 64,90
4 Кількість виготовленої інформаційно-просвітницької продукції (брошури, календарі тощо) од. 3000,00 3000,00 4000,00 2,00 4,00 9,00
5 Кількість прийнятих участь та проведених круглих столів, конференцій, робочих зустрічей од. 12,00 15,00 15,00 0,4 2,6 5,20
6 Використання (енергетичного логотипу на друкованій продукції відс. 100,00 100,00 100,00 - - -
7 Залучення нових партнерів (проектів, програм) од. 1,00 1,00 1,00 - - -
8 Енергетичні паспорти будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста од. 40,00 2,00 3,00 - 15,00 -
9 Реалізовано енергоефективних проектів переможців конкурсів од. - 1 - - 49,00 -
II Показники ефективності програми
1 Питома вага коректно сформованих в ІСЕ звітів, таблиць, діаграм відс. 90,00 95,00 95,00 - - -
2 Питома вага шкіл, учні яких задіяні до участі в конкурсах відс. 60,00 85,00 85,00 - - -
3 Обізнаність учнівської молоді з питань ефективного використання енергетичних ресурсів відс. 100,00 100,00 100,00 - - -
4 Питома вага висвітлених в ЗМІ інформаційно-просвітницьких заходів та конкурсів відс. 100,00 100,00 100,00 - - -
5 Використання (енергетичного логотипу на друкованій продукції відс. 100,00 100,00 100,00 0,2 3,0 3,50
6 Залучення нових партнерів (проектів, програм) од. 1,00 1,00 1,00 - - -
III Показники якості програми
1 Питома вага охоплених навчанням відповідальних осіб за ведення ІСЕ відс. 80,00 85,00 86,00 - - -
2 Кількість осіб охоплених інформаційно-просвітницькими заходами осіб 200,00 250,00 300,00 - - -
3 Питома вага представників громадських організацій серед учасників круглих столів, конференцій, робочих зустрічей відс. 30,00 10,00 10,00 - - -
Всього витрат, тис.грн.: 62,70 161,70 115,30
Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.: 339,70

  
 
Секретар міської ради                                                          В.В. Вигівський