ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

20.12.2018

Підготував:

Управління економіки

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1320

РІШЕННЯ
двадцять сьома  сесія VІІ скликання
 

від  20.12.2018 р. № 1320
 
Про внесення змін до загальноміської
програми по залученню інвестицій
та просування позитивного іміджу
міста  Коростеня  на 2017-2019 роки
 
 
З метою створення сприятливих умов для роботи інвесторів, збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, враховуючи необхідність виконання заходів передбачених загальноміською програмою по залученню інвестицій та просування позитивного іміджу міста  Коростеня  на 2017-2019 роки, відповідно до ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
   ВИРІШИЛА:
 

 1. Внести зміни до розділів загальноміської програми по залученню інвестицій та просування позитивного іміджу міста Коростеня на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Коростенської міської ради одинадцятої сесії VІІ скликання від 22.12.2016 р. № 484 зі змінами внесеними рішенням сімнадцятої сесії VІІ скликання від 19.10.2017 р. №822, і викласти в новій редакції, а саме:

 •  «Напрями діяльності та заходи» (додаток 1);

 •  «Результативні показники програми» (додаток 2).

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко
 

Секретар міської ради
Заступник міського голови
Заступник міського голови-начальник фінансового управління
Начальник управління економіки
Начальник юридичного відділу
Начальник відділу організаційного забезпечення
діяльності міської ради
 

В.Вигівський О.Ясинецький
Л. Щербанюк
О.Жилін
Т.Камінська
 
О. Заєць
 


Додаток 1
до рішення 27 сесії Коростенської міської ради
VII скликання від 20.12.2018 р.№ 1320
 
Напрями діяльності та заходи Програми по залученню інвестицій та просування позитивного іміджу міста  Коростеня  на 2017-2019 роки

Заходи

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

2017 р.

2018 р.

2019 р.

1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності

1.1

Проведення роботи, пов'язаної з укладенням угод щодо інвестиційного співробітництва, обміном інформацією про нормативно-правові акти в сфері інвестиційної діяльності.

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Залучення партнерів

1.2

Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів з питань регулювання інвестиційної діяльності з метою їх подальшого вдосконалення. Підготовка та прийняття нових НПА з питань регулювання інвестиційної діяльності в місті.

При потребі

Управління економіки

-

-

-

Розширення нормативно-правової бази щодо залучення інвестицій

2. Створення умов для залучення інвестицій та відкриття нових виробництв

2.1

Організація семінарів, круглих столів з питань управління інвестиційними процесами. Підвищення професійного рівня службовців, які беруть участь в інвестиційних процесах.

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

4,0

4,0

12,7

Отримання додаткових знань щодо роботи з інвесторами

2.2

Сприяння ресурсному забезпеченню суб’єктів інвестиційної діяльності, шляхом запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території міста, мобілізації фінансових та людських ресурсів для реалізації інвестиційної програми міста, 

орієнтацією місцевого бюджету на стимулювання інвестиційної діяльності.

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Залучення інвестицій в місто

2.3

Забезпечення організаційно-інформаційного супроводу інвесторів. Забезпечення взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційних процесів.

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Покращення роботи інвесторів в місті

2.4

Організація проведення зустрічей з представниками інвестиційних та консалтингових компаній з метою ефективного управління інвестиційними процесами в місті.

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Розширення коло партнерів та інвесторів

2.5

Участь в національних та міжнародних заходах з питань інвестиційної діяльності. Поглиблення співпраці з іноземними дипломатичними представництвами в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном з метою їх сприяння в пошуку інвесторів та організації презентаційних заходів.
 

2017-2019 рр.

Управління економіки, підприємства міста

Міський бюджет

10,0

10,0

12,0

Популяризація позитивного іміджу міста

3. Залучення інвестицій з метою розширення діючих виробництв, спрямованих на збільшення обсягів випуску високоякісних товарів та послуг

3.1

Реалізація концепції розвитку індустріального парку «Коростень»

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

0

1605,0

6,4

Облаштування території індустріального парку інженерними комунікаціями

3.2

Створення розширеної інформаційної бази про підприємства, що зацікавлені в залученні інвестицій. Оновлення переліку об’єктів та вільних ділянок комунальної власності, що є пріоритетними в напрямку залучення інвестицій. Формування бази даних потенційних інвесторів
 

2017-2019 рр.

Управління економіки, підприємства міста

-

-

-

Розвиток старопромислових зон міста

3.3

Активізація роботи щодо залучення в місто загальнодержавних та міжнародних програм і проектів технічної допомоги, інвестиційних та консалтингових компаній.
 

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Залучення інвестицій в місто

4. Формування та поновлення інформаційної бази стосовно інвестиційної привабливості міста

4.1

Формування інвестиційного портфелю міста (в тому числі за результатами анкетування підприємств). Розробка презентацій інвестиційних проектів, інформаційний супровід (ЗМІ, інтернет, спеціалізовані ресурси). Створення концептуальних дизайнів для вільних земельних ділянок, нерухомості та інших інфраструктурних об’єктів 

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

2,0

2,0

3,0

Популяризація позитивного іміджу міста

4.2

Придбання літератури та довідників відносно інвестиційної діяльності

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

1,0

1,0

1,0

Отримання додаткових знань щодо роботи з інвесторами

4.3

Підтримка розділу міського сайту в актуальному стані.

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Популяризація позитивного іміджу міста

5. Рекламні заходи в частині інвестиційного потенціалу міста

5.1

Розробка та друкування презентаційних матеріалів про місто та його інвестиційний потенціал.
Розміщення інвестиційних проектів міста на сайтах ТПП України та інших організацій.
 Розміщення зовнішньої реклами. Утримання біг-бордів.

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

4,0

4,0

8,0

Виготовлення рекламно- презентаційних матеріалів про розвиток міста, з питань інвестиційного потенціалу міста тощо для поширення серед інвесторів та гостей міста та під час офіційних візитів тощо

5.2

Розробка та виготовлення електронного каталогу промислових підприємств міста Коростеня для їх представлення під час проведення презентаційних заходів.
 

2017-2019 рр.

Управління економіки, підприємства міста

-

-

-

Популяризація позитивного іміджу міста

5.3

Презентація та комунікаційні заходи – контакти з потенційними інвесторами, участь у семінарах, конференціях, форумах, організація зустрічей підприємств з інвесторами, круглі столи. Підготовка та участь в інвестиційних  форумах

2017-2019 рр.

Управління економіки

Міський бюджет

45,0

43,2

36,5

Популяризація позитивного іміджу міста

5.4.

Підтримка міського інтернет-сайту

Міський бюджет

-

5,4

-

5.5.

Висвітлення в засобах масової інформації інвестиційної привабливості міста і роз’яснення основних законодавчих актів, що стосуються даної теми

2017-2019 рр.

Управління економіки

-

-

-

Популяризація позитивного іміджу міста

Всього по програмі

66,0

1674,6

79,6

Секретар міської ради                                                                                                                               В.Вигівський
 
 

Додаток 2
до рішення 27 сесії Коростенської міської ради
VII скликання від 20.12.2018 р.№1320
 
Результативні показники програми
 


з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

Всього витрат на виконання програми

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

Показники продукту програми

1

Кількість відкритих нових підприємств

од..

1

2

2

2

Кількість створених нових робочих місць

од.

400

400

550

3

Обсяги промислового виробництва

млн..грн.

2648,5

2849,7

3118,2

4200,0

4

Надходження до Державного  бюджету

млн.. грн..

108,2

157,4

195,0

5

Надходження до міського бюджету

млн..грн.

190,6

281,2

300,0

6

Виготовлено презентаційних матеріалів

видів

3

5

4

ІІ

Показники ефективності програми

1

Індекс промислової продукції

%

109,7

107,6

107,6

109,4

ІІІ

Показники якості програми

1

Зменшення рівня безробіття

%

8,1

-

-

2

Розвиток інженерних комунікацій

%

10,0

10,0

-

3

Розвиток соціальної сфери

од.

1,0

2,0

1,0

66,0

1674,6

79,6

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                               В.Вигівський