ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

20.12.2018

Підготував:

Фінансове управління

Галузь:

Фінанси

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1315

РІШЕННЯ
двадцять сьома сесія VII скликання
 

 
від  20.12.2018 року      №  1315                                                        
 
Про міський бюджет
міста Коростеня на  2019 рік                            
 

         Заслухавши інформацію заступника міського голови - начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П., керуючись ст.77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Визначити на 2019 рік:
 
         1.1 Доходи міського бюджету у сумі 679006552 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 658986746 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 20019806 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;
                Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
 
         1.2. Видатки міського бюджету  у сумі 678466103 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 644330746 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 34135357 гривень;
 
       1.3. Повернення кредитів до міського бюджету у сумі 25908 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 25908 гривень;
 
         1.4. Надання кредитів з міського бюджету у сумі 25957 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 25957 гривень;
 
         1.5. Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 14656000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
         1.6. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 14115600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення:
 
             З них:
            - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 15055600 гривень, джерелом покриття якого визначити:
           - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 14656000 гривень;
           - залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх запозичень у сумі 399600 гривень (кредитні кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту «Термосанація будівлі Центру розвитку дитини № 18 м. Коростеня (капремонт), за адресою: м. Коростень, вул. Мануїльського, 1);
 
           - профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 940000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО») ;
 
         1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 1000000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;
 
         1.8. Резервний фонд міського бюджету у розмірі 6508210 гривень, що становить один відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 
         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатками 3, 4 до цього рішення.
 
         3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
         4. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності приймати рішення щодо перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів за бюджетними програмами, а також при надходженні в міжсесійні періоди міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в міському бюджеті на 2019 рік, вносити зміни до міського бюджету з наступним затвердженням міською радою.
 
         5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
         6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 143609459 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 
     7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
 
            1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України.      
 
        8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:
 
         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України;
 
         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 
         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
         9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
         10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2019 року у сумі 1408600 гривень.
 
     11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
 оплату праці працівників бюджетних установ;
 нарахування на заробітну плату;
 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 забезпечення продуктами харчування;
 оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 поточні трансферти населенню.
 
    12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
    13.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради, в особі фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
    14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України:
    1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
    2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
    3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також повернення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;
    4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
     здійснення публічного представлення та публічної інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
     оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
    5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 
    6) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 
    7) у місячний термін після затвердження бюджету міста встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та забезпечити контроль за їх дотриманням.
     Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв в межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання.
 
    15. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    16. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.
 
     17. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  
   18. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Коростенської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 
   19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
                                
20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
        21. Відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Іскоростень».
 
        22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Щербанюк Л.П. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 Міський голова                                                                  В.Москаленко
 
                                                                                                                      
Секретар міської ради                                                         В.Вигівський
Заступник міського голови -                                              
начальник фінансового управління                                   Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                О.Заєць

ДОДАТКИ

1 Дод 1.1.pdf Переглянути
2 Дод 1.pdf Переглянути
3 Дод 2 .pdf Переглянути
4 Дод 3.pdf Переглянути
5 Дод 4.pdf Переглянути
6 Дод 5.pdf Переглянути
7 Дод 6 .pdf Переглянути
8 Дод 7.pdf Переглянути
9 Budget 2019.pdf Переглянути