ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

29.11.2018

Підготував:

Відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1263

РІШЕННЯ
двадцять шоста сесія VІІ скликання
 

від 29.11.2018 р. №1263
 
Про внесення змін до Договору купівлі-продажу 
№ 8570 від 09.10.08 р. нежитлового приміщення
по вул. Сосновського,50
 
 
          Розглянувши листи за вх. № 1079/02-06 від 20.09.18р. та № 1337/02-06 від 26.11.18 р. Житомирського обласного управління - філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про  внесення  змін до договору купівлі-продажу  №  8570  від 09.10.08 р. нежитлового приміщення по вул. Сосновського,50, керуючись п. 30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
1. Внести зміни до договору купівлі-продажу № 8570 від 09.10.08 р. нежитлового   приміщення    по     вул. Сосновського,50   загальною  площею 
83,2 кв.м.,  а  саме  п.5.4.3., п. 5.4.4. розділу «5.Обов’язки Покупця» договору купівлі-продажу   № 8570    від  09.10.08 р.,    що    викладені       в     редакції:
 
1.1. Пункт «5.4.3. Проведення  ремонту  сходів, щодо входу та фасадної частини приміщення за погодженням з  головним архітектором міста - до 31.12.15 р.» змінити  та  викласти  в наступній редакції:
«5.4.3. Проведення  ремонту  сходів, щодо входу та фасадної частини приміщення з облаштуванням пандусом  - до 01.10.19 р.».
 
1.2. Пункт «5.4.4. Провести  благоустрій прилеглої території до об’єкту відчуження за погодженням проекту  з головним архітектором міста: провести капітальний ремонт  асфальтового покриття під’їзних  частин дороги  до приміщення площею 150,0 (сто п’ятдесят) кв.м., встановити урни, лавки, зробити  світлову рекламу, забезпечити  освітлення  прилеглої  території у вечірній  і  нічний  часи, облаштувати   вхід  до приміщення пандусом – до 31.12.15 р.» виключити з тексту договору.
 
2. Зареєструвати  Додатковий  договір    про   внесення   змін    до    Договору    купівлі - продажу у  відповідності до вимог  чинного  законодавства  України.
 
3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського  голови  О.А. Ясинецького.
 
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Вигівський
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін
 
Заступник начальника управління економіки                            В. Рибкін
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська  
 
Начальник відділу організаційного                                             О. Заєць
забезпечення діяльності міської ради                                  
 
 
                 Додаток  до  рішення 26 сесії     
                Коростенської  міської  ради
                I скликання від  29.11.18 р.
                 №______
 
 

Додатковий договір
до Договору купівлі – продажу
№ 8570 від 09.10.08 р.
 

 м. Коростень                                                                    «____» _______ 2018 р.
 
            Ми, що нижче підписалися, Коростенська міська рада, яка представляє територіальну громаду міста Коростеня (надалі - Продавець), код ЄДРПОУ 13576977, м.Коростень, Житомирської області,                       вул. Грушевського, 22, в особі міського голови Москаленка Володимира Васильовича, що зареєстрований в місті Коростені Житомирської області, вул. Древлянська,1, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на  виконання рішення    Коростенської міської ради (двадцять шоста сесія V скликання) від  30.09.08 р. «Про надання дозволу на відчуження нежитлових приміщень по вул. Грушевського,50, по  вул.Кірова,74, по вул. Мельника,14, по вул. Сосновського,50 та затвердження текстів договорів купівлі-продажу цих об’єктів», рішення Коростенської міської ради (двадцять шоста сесія VІІ скликання) від 29.11.18 р. «Про внесення змін  до  Договору купівлі-продажу № 8570 від 09.10.08р. нежитлового приміщення по вул. Сосновського,50» та юридична особа - публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129 (надалі-Покупець), відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України  уклали даний Додатковий договір про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 8572 від 09.10.08 р., що був укладений між Коростенською міською радою, яка представляла  Територіальну  громаду  міста  Коростеня, в   особі   міського   голови    Москаленка    Володимира    Васильовича   та юридичною  особою – публічним акціонерним товариством «Державний ощадний  банк України», в особі керуючої територіального відокремленого безбалансового відділення           № 10005/029  філії -Житомирського обласного   управління  АТ «Ощадбанк»  Бондарчук Тетяни Іванівни надалі  іменується Додатковий  договір, про таке:
1. Сторони  дійшли  згоди змінити п.5.4.3., п. 5.4.4.  розділу « 5.Обов’язки  Покупця» договору купівлі-продажу № 8570  від  09.10.08 р., нежитлового приміщення по  вул. Сосновського,50 загальною   площею  83,2 кв. м., що викладені   в  редакції:
 
1.1. Пункт «5.4.3. Проведення  ремонту  сходів, щодо входу та фасадної частини приміщення за погодженням з  головним архітектором міста - до 31.12.15 р.» змінити  та  викласти  в наступній редакції:
«5.4.3. Проведення  ремонту  сходів, щодо входу та фасадної частини приміщення з облаштуванням пандусом  - до 01.10.19 р.».
 
1.2. Пункт «5.4.4. Провести  благоустрій прилеглої території до об’єкту відчуження за погодженням проекту  з головним архітектором міста: провести капітальний ремонт  асфальтового покриття під’їзних  частин дороги  до приміщення площею 150,0 (сто п’ятдесят) кв.м., встановити урни, лавки, зробити  світлову рекламу, забезпечити  освітлення  прилеглої  території у вечірній  і  нічний  часи, облаштувати   вхід  до приміщення пандусом – до 31.12.15   р.» виключити з тексту договору.
 
2. Всі інші розділи вищезазначеного Договору, не змінені даним Додатковим договором, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов’язковість щодо себе.
 
3. Цей   Додатковий договір  з моменту набрання ним чинності є невід'ємною частиною Договору   купівлі – продажу № 8570  від  09.10.08 р.  нежитлового     приміщення по  вул. Сосновського,50 загальною   площею  83,2 кв.м.
 
4. Цей Додатковий договір  складено українською мовою на 2 сторінках, у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
5.  Цей Додатковий  договір  набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.        
                                                  
Повні юридичні адреси сторін:
 
ПРОДАВЕЦЬ :                                                         ПОКУПЕЦЬ:
Коростенська міська рада                      Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                          
                                                                 «Державний ощадний банк України»
11500, м. Коростень,                              01023, м. Київ,
вул. Грушевського, 22                           вул. Госпітальна,12-Г 
                                              
Міський  голова                                   Представник  ПАТ  
___________ В. В. Москаленко         «Державний ощадний банк України»  
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                              В. Вигівський