ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XXVIII

Скликання:

VIII

Проголосовано:

За основу і в цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

26.10.2023

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  27
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  10

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1491
Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік

РІШЕННЯ
 двадцять восьма сесія VIII скликання
 

 
від  26.10.2023 року   № 1491                                                    
 
Про внесення змін до бюджету
Коростенської  міської
територіальної громади на  2023 рік
 
(0656300000)
(код бюджету)
 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
 
 ВИРІШИЛА:
 
1. Спрямувати на проведення витрат 44 004 331 гривень перевиконання доходів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади за підсумками січня-вересня  2023 року.
 
2. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 1060 «Про  бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
 
2.1. Підпункти  1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункту 1 викласти в такій редакції:
 
«1.1. Доходи бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 1 002 806 898,58 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 989 200 928,58 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 13 605 970 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;
       Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
1.2. Видатки  бюджету  Коростенської міської територіальної громади у сумі 1 067 832 634,58 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 809 405 124,58 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 258 427 510 гривень;
 
1.5. Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 179 795 804 гривень,       з них:
- профіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 243 697 582 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 63 901 778 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади, який утворився станом на 01.01.2023, у т. ч. за рахунок:
залишку коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади – 51 551 778 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 8 000 000 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 350 000 гривень;
 
1.6. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 244 927 372 гривень, джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 243 697 582 гривень;
- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, які утворилися станом на 01.01.2023, у сумі  1 229 790 гривень, у т. ч.:
від надходжень до бюджету розвитку – 130 401 гривень;
від  надходжень екологічного податку – 444 519 гривень;
від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  виробництва – 542 320 гривень;
від повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, відсотків за користування довгостроковим кредитом – 112 550 гривень.».
 
2.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додат-ком 5, у тому числі інші субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади  місцевим бюджетам згідно з додатком 5.1, субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  згідно з додатком 5.2 до цього рішення.
 
Установити, що на кінець 2023 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23, частини дев’ятої статті 78 та частини першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки невикористаних коштів, видатки по яких планувалися та здійснювалися з бюджету Коростенської міської територіальної громади за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» та які зараховувалися на відповідні доходні та видаткові рахунки розпорядника коштів державного бюджету – Військової частини А3091, зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступних бюджетних періодах, з урахуванням їх цільового призначення, зазначеного у додатку 5.2 цього рішення.».
 
2.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Затвердити розподіл витрат бюджету Коростенської міської терито-ріальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 476 006 369 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.».
 
3. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Коростенсь-кою міською радою.
 
4. Додатки 1, 2, 3, 5, 5.2, 6, 7 викласти в новій редакції.
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
Міський голова                                            Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
Начальник фінансового управління                                     Л.Бардовська
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська   
       Начальник відділу організаційного
       забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць


ДОДАТКИ

1 1491 Дод 2.pdf Переглянути
2 1491 Дод 1.pdf Переглянути
3 1491 Дод 5.2.pdf Переглянути
4 1491 Дод 3.pdf Переглянути
5 1491 Дод 5.pdf Переглянути
6 1491 Дод 6.pdf Переглянути
7 1491 Дод 7.pdf Переглянути