ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XXV

Скликання:

VIII

Проголосовано:

За основу і в цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

07.09.2023

Підготував:

Відділ інформаційно-консультаційного забезпечення

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1401
Про внесення змін до Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034, зі змінами

РІШЕННЯ
Двадцять п’ята сесія VІІІ скликання
Від 07.09.2023 р. №1401
Про внесення змін до Програми підтримки і розвитку засобів масової
інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної
громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії

VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034, зі змінами
 
          З метою розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності, забезпечення територіальної громади Коростеня всебічною, об’єктивною та своєчасною інформацією щодо діяльності  органів міської влади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації,  керуючись п.22, ч.1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Внести зміни до пунктів 9 та 9.1 розділу І «Загальна характеристика Програми»  Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034 «Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами внесеним рішенням двадцять четвертої сесії VІІІ скликання від 06.07.2023 року № 1336 та викласти у наступній редакції:
 
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів, всього 18 045,6 тис. грн.
2023 рік – 5758,7 тис. грн.
2024 рік – 5856,9 тис. грн.
2025 рік  - 6430,0 тис. грн.
у тому числі:
9.1. коштів міського бюджету 15 245,6 тис. грн.
2023 рік – 5158,7 тис. грн.
2024 рік – 4856,9 тис. грн.
2025 рік  - 5230,0 тис. грн.
9.2. Інші залучені кошти 2800,0 тис. грн.
2023 рік – 600,0 тис. грн.
2024 рік – 1000,0 тис. грн.
2025 рік  - 1200,0 тис. грн.
 
2. Викласти Додаток 1 «Ресурсне забезпечення» Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034 «Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами внесеним рішенням двадцять четвертої сесії VІІІ скликання від 06.07.2023 року № 1336, у наступній редакції:  
 
Обсяг коштів,
які пропонується залучити на виконання Програми
Роки реалізації Програми Усього витрат
на виконання Програми
2023 рік 2024 рік 2025 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 5758,7 5856,9 6430,0 18045,6
Міський бюджет 5158,7 4856,9 5230,0 15 245,6
Кошти інших джерел 600,00 1000,0 1200,0 2800,00
 
3. Внести зміни до підпункту 1.7 пункту 1 Додаток 2 Напрями діяльності та заходи Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами внесеним рішенням двадцять четвертої сесії VІІІ скликання від 06.07.2023 року № 1336 та викласти у наступній редакції:
Перелік заходів Строки виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
2023р. 2024р. 2025р.
1.7.Підтримка комунальних підприємств засобів масової інформації, засновниками яких є Коростенська міська рада, а саме:
- оплата праці та нарахування;
- оплата електроенергії;
- оплата теплопостачання;
- зміцнення матеріально-технічної бази.
2023-2025 Міський бюджет 4549,7
 
 
 
 
 
 
4219,7
 
70,0
110,0
 
150,0
4856,9
 
 
 
 
 
 
4506,9
 
80,0
120,0
 
150,0
5230,0
 
 
 
 
 
 
4850,0
 
90,0
140,0
 
150,0

4.  Додати підпункт 1.9 до пункту 1 Додатку 2 Напрями діяльності та заходи Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами внесеним рішенням двадцять четвертої сесії VІІІ скликання від 06.07.2023 року № 1336 та викласти у наступній редакції:
Перелік заходів Строки виконання Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. Очікуваний результат
2023р. 2024р. 2025р
1.9.Поповнення статутного фонду, шляхом придбан-ня необоротних активів, а саме:
- відеокамер в комплекті зі штативами;
- програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI.
2023 рік Міський бюджет 609,0
 
 
 
199,0
 
410,0
Збільшення спільних теле- та радіоетерів. Підвищення якості і кількості телевізійних передач.
Приведення до відповідності Європейських стандартів телевізійного мовлення.

5. Внести зміни до Додатку 3 Показники продукту Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.11.2022р. № 1034 «Про затвердження Програми підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської територіальної
громади на 2023-2025 роки», зі змінами внесеним рішенням двадцять четвертої сесії VІІІ скликання від 06.07.2023 року № 1336 та викласти у наступній редакції:

з/п
Назва показника Одиниця виміру Роки реалізації Програми
2023 рік 2024 рік 2025 рік
Показники затрат програми
1. Обсяг видатків на збільшення  статутного капіталу КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" Грн. 609 000,00
Показники продукту програми
1. Кількість відеокамер в комплекті зі штативами планується придбати од. 2 - -
2. Кількість програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI  планується придбати од. 1 - -
Показники ефективності програми
1. Середня вартість 1 одиниці відеокамери в комплекті зі штативами      Грн. 99 500,00 - -
2. Середня вартість 1 одиниці  програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI      Грн. 410 000,00
Показники якості програми
1. Відсоток придбання від запланованої кількості
 
% 100 - -
 
Міський голова                                                Володимир МОСКАЛЕНКО
                                                      
Секретар міської ради                                                                      О.Олексійчук
Заступник міського голови                                                                 Н.Чижевська
Начальник фінансового управління                                                 Л.Бардовська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                             
 
О.Заєць
Начальник відділу                                              
інформаційно-консультативного забезпечення                             
 
Д.Дагіров
Начальник юридичного відділу                                                        Т.Камінська