ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

05.07.2018

Підготував:

Відділ освіти

Галузь:

Освіта, наука

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  29
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1124

РІШЕННЯ
 двадцять третя сесії I скликання
 
від 05.07.2018 р. № 1124
 
Про внесення  змін до Програми розвитку освіти
міста Коростеня на 2017-2021 роки, затвердженої
рішенням 11 сесії Коростенської міської ради
VII скликання від 22.12.2016 року №495, зі змінами
 
 
З метою визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою удосконалення структури методичної роботи, підвищення рівня професійної компетентності педагогів, забезпечення науково-методичного супроводу та розвитку їх творчої ініціативи, якості освіти в цілому та у зв’язку зі збільшенням обсягів фінансування окремих заходів, передбачених Програмою розвитку освіти міста Коростеня на 2017-2021 роки, керуючись ч.1п.22.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до  Програми розвитку освіти міста Коростеня на 2017-2021 роки,затвердженої рішенням 11 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 22.12.2016 року №495, зі змінами, внесеними рішенням 12 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 23.02.2017 року №575, рішенням 14 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 18.05.2017 року№677, рішенням 16 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 31.08.2017 року №791, а саме в додаток  «Напрям науково-методична діяльність» Програми розвитку освіти міста Коростеня на 2017-2021 роки (згідно додатку).
 
2.Змінити загальну суму прогнозованого обсягу фінансування в розрізі років:
 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2017-2021 роки - 362289,4тис.грн. Усього витрат на виконання Програми
тис.грн.
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2017-2021
Усього: 71446,7 73996,3 69382,3 73642,3 73821,8 362289,4
 
 
 
Міський голова                                                    В. Москаленко
 
Секретар міської ради                                                                В.Вигівський
Заступник міського голови                                                       О.Дзига
Начальник фінансового управління                                        Л.Щербанюк
Начальник відділу освіти                                                          А.Краснокутська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                     О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                               Т.Камінська
 
 
Додаток  до рішення 23 сесії VIІ скликання
Коростенської міської ради  від 05.07.2018року N1124_
     

 
  Напрям «Науково-методична діяльність»
 

з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., в т.ч.
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
46 Розвиток матеріально-технічної бази 6.2 Інше придбання обладнання і предметів довгострокового користування  2017-
 2021
 
Місцеві бюджети (в межах виділених асигнувань) в т.ч. за рахунок спецфонду 0 150,0 100,0 100,0 100,0
 
 
Всього за напрямом: 490,0 700,0 650,0 850,0 900,0
     
                         Секретар міської ради                                                            В.Вигівський