ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XX

Скликання:

VIII

Проголосовано:

За основу і в цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

23.02.2023

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  12

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1119
Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік


РІШЕННЯ
двадцята сесія VIII скликання
 

 
від  23.02.2023 року   № 1119                                                    
 
Про внесення змін до бюджету
Коростенської  міської
територіальної громади на  2023 рік
 
(0656300000)
(код бюджету)
 
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року     № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік», розпоряджень начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 03.01.2023 року № 1, від 07.02.2023 року № 41 «Про внесення змін до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355», керуючись ст. 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
 
 
 ВИРІШИЛА:
 
1. Спрямувати на проведення витрат 59 017 390 гривень вільних залиш-ків бюджетних коштів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади.
 
2. Спрямувати на проведення витрат 1 229 790 гривень залишків коштів спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади.
 
3. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2022 р. № 1060 «Про  бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:
 
3.1. Підпункти  1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 пункту 1 викласти в такій редакції:
 
«1.1. Доходи бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 693 827 114 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 680 625 344 гривень та дохо-ди спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 13 201 770 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;
       Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
 
1.2. Видатки  бюджету  Коростенської міської територіальної громади у сумі 753 968 462 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 691 333 534 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 62 634 928 гривень;
 
1.4. Надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 123 120 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціаль-ного фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади –        123 120 гривень;
 
1.5. Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 10 708 190 гривень,       з них:
- профіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 48 309 200 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 59 017 390 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади, який утворився станом на 01.01.2023, у т. ч. за рахунок:
залишку коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади – 46 667 390 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 8 000 000 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 350 000 гривень;
 
1.6. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 49 538 990 гривень, джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 48 309 200 гривень;
- використання залишків коштів спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, які утворилися станом на 01.01.2023, у сумі  1 229 790 гривень, у т. ч.:
від надходжень до бюджету розвитку – 130 401 гривень;
від  надходжень екологічного податку – 444 519 гривень;
від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  виробництва – 542 320 гривень;
від повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, відсотків за користування довгостроковим кредитом – 112 550 гривень;
 
1.8. Резервний фонд бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 3 204 620 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.».
 
3.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додат-ком 5, у тому числі інші субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади  місцевим бюджетам згідно з додатком 5.1, субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  згідно з додатком 5.2 до цього рішення.».
 
3.3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Затвердити розподіл витрат бюджету Коростенської міської терито-ріальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 177 550 211 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.».
 
3.4. Пункти 5, 6, 7 викласти в такій редакції:
«5. Установити, що у загальному фонді бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України;
2)  у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.     
 
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101  Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з відповід-ними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, залишки коштів спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, які утворилися на 01.01.2023, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.».
 
3.5. Пункт 12 викласти в такій редакції:
 
«12. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради в період між сесіями Коростенської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійсню-вати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності з наступним затвердженням міською радою.».
 
4. Доповнити рішення пунктом такого змісту:
 
«Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 7 до цього рішення.».
 
 
5. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Коростенсь-кою міською радою.
 
                               
6. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 викласти в новій редакції та доповнити рішення додатками 5.2. та 7 (додаються).
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
 
Начальник фінансового управління                                     Л.Бардовська                                   
 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська
      
      Начальник відділу організаційного
      забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць

ДОДАТКИ

1 1119 Дод 1.pdf Переглянути
2 1119 Дод 2.pdf Переглянути
3 1119 Дод 3.pdf Переглянути
4 1119 Дод 4.pdf Переглянути
5 1119 Дод 5.1.pdf Переглянути
6 1119 Дод 5.2.pdf Переглянути
7 1119 Дод 5.pdf Переглянути
8 1119 Дод 7.pdf Переглянути
9 1119 Дод 6.pdf Переглянути