ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XIX

Скликання:

VIII

Проголосовано:

За основу і в цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

22.12.2022

Підготував:

Служба у справах дітей

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  13

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1068
Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади

РІШЕННЯ
 дев'ятнадцята  сесія VІІІ скликання
від 22.12.2022 р. № 1068
 
Про затвердження Програми часткової компенсації вартості
закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади
 
Керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 16.11.2016 р. № 543 «Про запровадження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм», з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст. 25, п.п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади (додається).
 
 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
Міський голова                                                 Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                     О. Олексійчук
Перший заступник міського голови                                                                                                            В. Вигівський
Начальник фінансового управління                                                                                                            Л. Бардовська
Начальник управління ЖКГ                                                                                                                          В. Мартинюк
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                                                         О. Заєць
Начальник юридичного відділу                                                                                                                    Т. Камінська
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 19 сесії Коростенської міської  ради 
VIІІ скликання від 22.12.2022 р. № 1068
 
Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів
для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків
 Коростенської міської територіальної громади

1. Загальна характеристика

1. Ініціатор розроблення Програми Управління  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської  міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми  
3. Розробник Програми Управління  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської  міської ради
4. Співрозробники Програми  
5. Відповідальний виконавець Програми Управління  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської  міської ради
6. Учасники Програми Управління  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської  міської ради,
ОСББ, управляючі компанії (управителі будинків), надавачі житлової послуги
7. Термін реалізації Програми 2022 - 2023 роки. Діє до завершення воєнного стану
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет, кошти Учасників Програми та
інші джерела, не заборонені законодавством
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього,  
2 000,00 тис. грн.
  у тому числі  
9.1 кошти міського бюджету 2 000,00 тис. грн.
 
2. Опис проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
У зв’язку з ракетними атаками з боку рф, яка прагне зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру, виникла потреба у забезпеченні співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії, зокрема генераторами, для забезпечення багатоквартирних будинків автономним електропостачанням для можливості функціонування внутрішньобудинкових інженерних систем.
 
 1. Мета Програми
Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади (надалі – Програма) розроблена з метою забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та зниження фінансового навантаження на співвласників будинків у разі придбання таких приладів.
 
4. Шляхи і засоби розв'язання проблем
4.1. Програмою передбачено компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 2-х та більше поверхів.
4.1.1. Генератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року.
4.2. Сума відшкодування складає 50 % від вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн. на один житловий будинок.
4.3. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.
4.4. Розпорядженням міського голови утворюється комісія у складі уповноважених працівників виконавчого комітету міської ради, представників ГО «Спілка голів ОСББ «Солідарність», Асоціацій ОСББ (за згодою).
4.5. Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.
4.6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів. Засідання комісії скликається згідно з рішенням голови комісії за умови наявності заявок.
4.7. Персональний склад комісії є змінним та фіксується на момент початку її роботи у протоколі засідання.
4.8. У разі придбання генератора визначеної за рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку потужності уповноважена особа від співвласників будинку  подає до виконавчого комітету міської ради заяву щодо часткової компенсації вартості закупівлі електрогенератора з  дотриманням вимог, зазначених у пункті 4.12.
4.9. У разі подання неповного пакета документів заявник не допускається до участі у Програмі.
4.10. Відповідальність за надання достовірної інформації несуть безпосередньо заявники, які звернулись за отриманням компенсації.
4.11. Секретар комісії перевіряє відповідність поданого пакета документів згідно з переліком, викладеним у 4.12, та передає їх на розгляд комісії.
4.12. Для отримання часткової компенсації Учасники Програми подають на розгляд комісії пакет документів, завірених ними:
4.12.1. Заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора відповідно до форми (додаток 1 до цієї Програми).
4.12.2. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар).
4.12.3. Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування).
4.12.4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку.
4.12.5. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
4.12.6. Протокол загальних зборів про намір придбати генератор визначеної потужності. У випадку придбання генератора управлінською компанією - рішення про уповноваження управлінської компанії на придбання генератора.
4.12.7. Довідку банку з реквізитами рахунку ОСББ або управлінської компанії.
4.13. Комісія формує та затверджує перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та направляє протокол комісії Головному розпоряднику бюджетних коштів.
 
5. Порядок перерахування бюджетних коштів
5.1. Учасники здійснюють оплату за придбання електрогенераторів через установи банків.
5.2. Головний розпорядник коштів на підставі протоколу комісії здійснює реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань в органах казначейства.
           5.3. Після перерахування коштів з бюджету Коростенської міської територіальної громади на реєстраційний рахунок, відкритий в органах казначейства, головний розпорядник коштів перераховує кошти для часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів на банківські рахунки заявників відповідно до переліку учасників Програми зазначених в протоколі комісії.
5.4. У разі наявності заяв та відсутності (нестачі) бюджетних призначень на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів Головний розпорядник бюджетних коштів готує подання щодо виділення додаткових коштів з місцевого бюджету.
5.5.    Фінансування видатків на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів проводиться в межах коштів передбачених на відповідний бюджетний період.
5.6. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку.
 
6. Строки виконання Програми
Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади буде реалізовуватись протягом 2022 - 2023 років. Програма діє до завершення воєнного стану.
 
7. Напрями діяльності та заходи Програми
Реалізація Програми дозволить забезпечити потребу співвласників багатоквартирних житлових будинків у альтернативних джерелах електроенергії.
Програма передбачає залучення коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків та бюджету Коростенської міської територіальної громади для реалізації заходів із закупівлі та оснащення побутовими генераторами багатоквартирних житлових будинків.
Обсяг видатків на реалізацію Програми за рахунок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади проводиться у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для виконання поставлених завдань.
 
8. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.
Управління житлово-комунального господарства до 15 липня та 15 січня подає управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.
Після закінчення терміну реалізації Програми, Управління житлово-комунального господарства у місячний строк надає управлінню економіки підсумковий звіт про її виконання. Підсумковий звіт про виконання Програми вноситься на розгляд постійної комісії  міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.
Підсумковий звіт про виконання Програми розміщується на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення Програми.
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми часткової компенсації

вартості закупівлі електрогенераторів
для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громадиКоростенському міському голові
                                                                    ___________________________
ЗАЯВА
 
Прошу розглянути заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора для забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку за адресою: __________________________________________________.
Загальна вартість електрогенератора _________________ грн.
Технічні характеристики: _________________________________________
Обладнання зберігається за адресою: _______________________________
Зазначити, яке з переліченого обладнання є у будинку: ІТП, водяні насоси, ліфти. Обладнання планується для використання для ________________
Банківські реквізити суб’єкта звернення: _________________________________
 
Додатки:
 • Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар).
 • Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або іншого заводського маркування).
 • Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку.
 • Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
 • Протокол загальних зборів про намір придбати генератор визначеної потужності. У випадку придбання генератора управлінською компанією - рішення про уповноваження управлінської компанії на придбання генератора.
 • Довідка банку з реквізитами рахунку ОСББ або управлінської компанії.
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
Зобов’язуюсь  повернути кошти, отримані на відшкодування вартості (компенсацію) закупівлі електрогенератора за рахунок бюджету Коростенської МТГ, у разі виявлення факту надання недостовірної інформації, відсутності генератора, нецільового використання електрогенератора за зазначеною адресою протягом десяти календарних днів.
Дата                                                                     Підпис
 
Секретар міської ради                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Додаток 2
до Програми часткової компенсації

вартості закупівлі електрогенераторів
для забезпечення потреб
співвласників багатоквартирних
будинків Коростенської міської
територіальної громади 
 
Результативні показники Програми часткової компенсації вартості
закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Коростенської міської територіальної громади
 
 
№ з/п Назва показника Одиниця виміру Значення показника
1 2 3 4
1 Кількість закуплених генераторів шт. 80
2 Середня сума компенсації на відшкодування вартості закупівлі одного електрогенератора грн. 25 000,0
3 Відсоток будинків, співвласники яких придбали генератор, до загальної кількості багатоквартирних будинків (станом на 22.12.2022 року загальна кількість багатоквартирних будинків, які обслуговують ОСББ та управителі – 394) % 20
 
 
 
Секретар міської ради                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК