ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий в цілому

Сесія:

XIX

Скликання:

VIII

Проголосовано:

За основу і в цілому

Рішення:

Прийнято

Дата прийняття:

22.12.2022

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  26
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  13

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 1060
Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік

РІШЕННЯ
дев’ятнадцята сесія VIII скликання
 

 
від  22.12.2022 року   № 1060                                                    
 
Про бюджет Коростенської  міської
територіальної громади на  2023 рік
 
(0656300000)
(код бюджету)
 
 
        Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Коростенської міської ради проєкт бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік (рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 21.12.2022 № 517 «Про схвалення проєкту рішення Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік»,  керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Указом Президента України від 24 лютого 2022  № 64 «Про введення воєнного стану і Україні» (зі змінами), розпорядженням  начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355 «Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік», пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1. Визначити на 2023 рік:
       1.1. Доходи бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 533 141 570 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 520 939 800 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 12 201 770 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;
       Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
1.2. Видатки  бюджету  Коростенської міської територіальної громади у сумі 533 141 917 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 519 939 800 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 13 202 117 гривень;
 
1.3. Повернення кредитів до бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 17 288 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної  громади – 17 288 гривень;
 
1.4. Надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 16 941 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади – 16 941 гривень;
 
1.5. Профіцит за загальним фондом бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 1 000 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
1.6. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 1 000 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
 
1.8. Резервний фонд бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 3 204 620 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатками 3, 4 до цього рішення.
 
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення;
Затвердити інші субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади  місцевим бюджетам  згідно з додатком 5.1 до цього рішення.
 
4. Затвердити розподіл витрат бюджету Коростенської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 134 610 503 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
5. Установити, що у загальному фонді бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України.      
 
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101  Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Коростенської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
 - оплату енергосервісу.
 
9. Надати право начальнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 
10. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради, в особі фінансового управління, отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Коростенської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
 
11. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади:
1) забезпечити подання інформації до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» відповідно до пункту 10 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488 (зі змінами);
2) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
3) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
5) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
6) здійснювати контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;
8) забезпечити неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату, затверджених для бюджетних установ у кошторисах;
9) на всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходи з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на:
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 
12. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради в період між сесіями Коростенської міської ради:
 1) за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів, з наступним затвердженням міською радою;
2) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також за бюджетною програмою збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності з наступним затвердженням міською радою.
 
13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Коростенської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.
 
14. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Коростенської міської ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади.
 
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
                                
16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
17. Дане рішення підлягає опублікуванню у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, в газеті «Іскоростень».
 
18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
 
Начальник фінансового управління                                     Л.Бардовська                                   
 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська
      
      Начальник відділу організаційного
      забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць

ДОДАТКИ

1 1060 Дод 1.1.pdf Переглянути
2 1060 Дод 1.pdf Переглянути
3 1060 Дод 2.pdf Переглянути
4 1060 Дод 4.pdf Переглянути
5 1060 Дод 3.pdf Переглянути
6 1060 Дод 5.1.pdf Переглянути
7 1060 Дод 5.pdf Переглянути
8 1060 Дод 6.pdf Переглянути