ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

23.12.2021

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  31
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 695

РІШЕННЯ
дванадцята сесія VIII скликання
 
 

від  23.12.2021 року      №  695                                                    
 
Про бюджет Коростенської  міської
територіальної громади на  2022 рік
 
(06563000000)
(код бюджету)
 
 
        Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Коростенської міської ради проєкт бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік (рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.12.2021 № 909 «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2022 рік»,  керуючись ст.77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1. Визначити на 2022 рік:
       1.1. Доходи бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 712 420 486 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 695 082 616 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 17 337 870 гривень згідно з додатком  1 до цього рішення;
       Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
 
       1.2. Видатки  бюджету  Коростенської міської територіальної громади у сумі 712 420 766 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 690 874 791 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 21 545 975 гривень;
       1.3. Повернення кредитів до бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 19 448 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  бюджету – 19 448 гривень;
 
       1.4. Надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 19 168 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 19 168 гривень;
 
1.5. Профіцит за загальним фондом бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 4 207 825 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
1.6. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 4 207 825 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
 
1.8. Резервний фонд бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 3 431 158 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатками 3, 4 до цього рішення.
 
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення;
 
Затвердити інші субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади  місцевим бюджетам  згідно з додатком 5.1 до цього рішення.
 
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
        
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Коростенської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 138 675 683 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік:
 
1) до доходів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України.      
 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік:
 
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101  Бюджетного кодексу України;
 
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Коростенської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу.
 
10. Надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради, в межах поточного бюджетного періоду, на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету Коростенської міської територіальної громади на депозитах, з урахуванням вимог частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
11. Надати право виконавчому комітету міської ради, в особі фінансового управління, отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Коростенської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
 
12. Головним розпорядникам коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 
6) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
 
13. Надати право виконавчому комітету міської ради в період між сесіями Коростенської міської ради:
1)  за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів, з наступним затвердженням міською радою;
2) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності з наступним затвердженням міською радою.
 
14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Коростенської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.
 
15. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Коростенської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 
16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
                                
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
18. Дане рішення підлягає опублікуванню, в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, в газеті «Іскоростень».
 
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
 
Начальник фінансового управління                                  Л.Бардовська                                   
 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська
      
      Начальник відділу організаційного
      забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць

 

ДОДАТКИ

1 695 Дод 1.1.pdf Переглянути
2 695 Дод 1.pdf Переглянути
3 695 Дод 3.pdf Переглянути
4 695 Дод 4.pdf Переглянути
5 695 Дод 5.1.pdf Переглянути
6 695 Дод 5.pdf Переглянути
7 695 Дод 6.pdf Переглянути
8 695 Дод 7.pdf Переглянути
9 695 дод2.pdf Переглянути