ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

23.12.2021

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  29
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 700

РІШЕННЯ
     дванадцята сесія  VІІІ скликання
 

від 23.12.2021р. №700
 

Про   затвердження   Положення про фонд  охорони  навколишнього природного середовища Коростенської міської   територіальної   громади

 
        У зв’язку зі змінами в законодавстві України, відповідно до пунктів 4, 41 статті 691 Бюджетного кодексу України, статей 9, 240 Податкового кодексу України, пункту «є» статті 19, статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами), керуючись ст.25, п.25 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Коростенська міська рада
          
        ВИРІШИЛА:     
 

        1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади (додається).

        2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Коростенської  міської ради від 28.01.2014р. № 1358 (тридцята сесія VІ скликання) ”Про затвердження  Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища”.
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Коростенської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології.
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                                О.Олексійчук
Перший заступник міського голови                                         В.Вигівський
Начальник фінансового управління                                      Л.Бардовська                                    
Начальник юридичного відділу                                                Т.Камінська
       Начальник відділу організаційного
       забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць
 
Додаток
до рішення Коростенської міської ради
дванадцята сесія VІІІ скликання
від 23.12.2021 року №700
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про фонд охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади
 

Фонд охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади створено відповідно до вимог Бюджетного, Податкового кодексів України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів.
1. Загальні положення
 
1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади (далі – Фонд) є складовою частиною спеціального фонду бюджету громади.
 
Фонд формується за рахунок:

 • частини екологічного податку, визначеної  чиним законодавством;

 • частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чиним законодавством;

 • цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

 
1.2. Головним розпорядником коштів Фонду є Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 
1.3. Виконавці природоохоронних заходів (підприємства, організації та інші зацікавлені установи) є замовниками – одержувачами коштів для видатків капітального, поточного характеру на придбання товарів, які відповідають видам діяльності, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 зі змінами і доповненнями.
 
1.4. Координацію роботи визначених замовників – одержувачів коштів та контроль за організацією виконання робіт за рахунок коштів Фонду здійснює управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.
 
1.5. Визначені замовники – одержувачі коштів надають головному розпоряднику коштів всю необхідну фінансову та іншу документацію для здійснення контролю за цільовим використання коштів Фонду.
1.6. Положення про Фонд затверджується рішенням міської ради.
 
2. Порядок планування природоохоронних заходів
за рахунок коштів Фонду
 
2.1. Планування заходів здійснюється на кожний бюджетний рік відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 зі змінами і доповненнями, з урахуванням заходів, визначених Програмою охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади (далі Програма).
2.2. Перелік заходів, визначених Програмою, які планується здійснювати за рахунок коштів Фонду, формує управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Для включення природоохоронного заходу до переліку природоохоронних заходів на відповідний рік підприємства, організації та інші зацікавлені установи подають в  управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради пропозиції щодо виділення коштів на виконання природоохоронних заходів з обгрунтуванням необхідності реалізації заходу та підтвердженням відповідності Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 зі змінами і доповненнями.
2.3. Перелік природоохоронних заходів та кошторис на їх виконання затверджується Коростенською міською радою щорічно на відповідний бюджетний рік.
2.4. Протягом року до Переліку можуть вноситись зміни та доповнення.
2.5. Не використані в звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.
 
3. Порядок фінансування природоохоронних заходів
за рахунок коштів Фонду
 
3.1. Витрати Фонду здійснюються в межах надходження коштів у встановленому законодавством порядку.
3.2. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
 

 

Секретар міської ради                                           Олександр ОЛЕКСІЙЧУК