ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

05.04.2018

Підготував:

Юридичний відділ

Галузь:

Фізична культура і спорт

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1024

РІШЕННЯ
двадцять перша  сесія VІІ скликання
 
від  05.04.2018 р. №1024
 
Про     затвердження     нової     редакції         ПОЛОЖЕННЯ
КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ     «КОРОСТЕНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я   НАСЕЛЕННЯ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
          Розглянувши  лист   директора   КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ    «КОРОСТЕНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  за вх. №  224/02 -13 від 28.02.2018р.   щодо  зміни юридичної адреси, а саме:  перейменування вулиці  Кірова на вулицю  Шевченка та змін в чинному законодавстві України, відповідно  до  п.5 ст.57,  п.4 ст. 78  Господарського кодексу України, розпорядження голови Житомирської ОДА від 20.05.2016р. № 140 «Про перейменування топонімічних об’єктів та демонтаж  пам’ятних знаків у Житомирській  області»,   керуючись  ст.25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
         1. Змінити   юридичну  адресу  КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ    «КОРОСТЕНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» з  вулиця Кірова,11 на вулиця Шевченка,11.
        2.У зв’язку із  зміною  юридичної адреси  та змінами в чинному  законодавстві України  затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я  НАСЕЛЕННЯ  «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  (додається).
        3. Попередню  редакцію положення, затверджену рішенням Коростенської міської    ради (  дев’ята    сесія  VІІ  скликання)  від  20.10.2016р.  № 357   «Про  
затвердження  нової редакції  ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ    ОРГАНІЗАЦІЇ    «КОРОСТЕНСЬКИЙ   МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» визнати такою, що втратила чинність. 
        4. Уповноважити директора КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ    «КОРОСТЕНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  подати документи державному реєстратору  на   реєстрацію  до Єдиного держаного реєстру  у відповідності до вимог  чинного законодавства  України.
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
 

 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський
Заступник міського голови                                                            О.  Дзига               
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                           О.Заєць
Начальник відділу  у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури  та спорту                                                         О. Черних
Начальник відділу  державної реєстрації                                     Т. Рибачук
Начальник юридичного відділу                                                     Т. Камінська
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  двадцять першої сесії Коростенської  міської    ради  VII скликання  від 05.04.2018р. №1024
 
 Міський голова                    В.Москаленко
 
    ПОЛОЖЕННЯ
 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 (нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі - Центр) - це установа, яка займається організацією та проведенням фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем проживання, у спортивних клубах фізкультурно - оздоровчої спрямованості та в місцях масового відпочинку, яка створюється Коростенською міською радою, належить до сфери її управління і підпорядковується відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. Скорочена назва: КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ».
        1.2 Засновником Центру є Коростенська міська рада (код ЄДРПОУ 13576977,
юридична адреса: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 22).
        1.3.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
           1.4.Центр є бюджетною неприбутковою установою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної Казначейської Служби України, печатку та кутовий  штамп.
        1.5.Юридична адреса: 11500, Житомирська область, м. Коростень,  вул. Шевченка,11.
 
II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
 
             2.1. Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на «заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
         2.2.Завданнями Центру є:
         2.2.1.Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять фізичною культурою та спортом.
            2.2.3.Надання фізкультурно-оздоровчих послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення .
           2.2.4.Формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення. .
           2.2.5. Просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.
           2.2.6. Організація    та    проведення    змагань,  конкурсів,    показових виступів, фестивалів, спортивних свят, інших заходів.
           2.2.7.Обладнання      та      утримання      фізкультурно-оздоровчих      і  спортивних  споруд за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
 
                                                 III. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ
 
          3.1.До функцій Центру відносяться:
           3.1.1.Участь у реалізації державних, місцевих програм з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення .
         3.1.2. Обслуговування різних груп населення шляхом надання їм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних послуг у сфері фізичної культури і спорту.
        3.1.3.Створення умов для залучення жителів міста до занять фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
 
        3.1.4.Забезпечення широкого залучення дітей  до систематичних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
        3.1.5.Створення умов для задоволення потреб в оздоровленні різних груп населення з урахуванням їх інтересів та уподобань.
       3.1.6.Забезпечення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку доступності спортивних споруд, інвентарю та обладнання.
       3.1.7.Оцінка рівня фізичного здоров'я населення та надання рекомендацій щодо оздоровлення, профілактики захворювань, продовження довголіття тощо.
        3.1.8.Надання реабілітаційно-відновлювальних послуг за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.
       3.1.9.Формування знань, умінь та навичок здорового способу життя у різних груп населення.
       3.1.10.Забезпечення підготовки та використання волонтерів для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності різних груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
        3.1.11.Узагальнення та забезпечення впровадження у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання.
        3.2.Для успішного виконання завдань та реалізації функцій Центром
можуть бути залучені:
        3.2.1. Спортивні клуби фізкультурно-оздоровчої спрямованості за місцем проживання.
         3.2.2.Групи оздоровчих видів рухової активності,роботу яких організовують та
забезпечують тренери-інструктори в основному  для дорослого населення, зі стабільним складом контингенту з урахуванням нахилів та досягнень осіб, які займаються.
         3.2.3.Спеціалісти, які надають допомогу у створенні та діяльності неформальних об'єднань дітей за спортивними інтересами.
         3.2.4.Пункти прокату спортивного обладнання та інвентарю.
         3.2.5.Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
         3.2.6.Школа волонтерів, яка здійснює підбір підготовку добровольців для організації оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.
        3.3. Центр проводить свою роботу на фізкультурно-оздоровчих та спортивних спорудах комунальної форми власності, в тому числі навчальних закладів, а також на спортивних майданчиках і спорудах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення. На договірних засадах Центр може використовувати інші фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди.
 
IV. ПРАВА ЦЕНТРУ
          4.1. Центр має право :
 1. Подавати до відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради пропозиції щодо удосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення за місцем проживання, в місцях масового відпочинку, та до проекту міського бюджету з питань, що належать до його компетенції.
 2. Створювати відповідно до законодавства структурні підрозділи.
 3. Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності на виконання ними робіт щодо підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
         
 
 
 1. Співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, іншими об'єднаннями громадян, окремими громадянами у реалізації проектів щодо оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.
 2. Залучати благодійну фінансову та технічну допомогу, гранти на виконання програм і заходів фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення.
 
V. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРУ
 
 1. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади  міським  головою  на  контрактній основі за  поданням  відділу у справах   сім'ї,   молоді,   фізичної   культури   і   спорту   та   погодженням   із обласним Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
 2. Директор Центру :
 
 1. Керує діяльністю Центру, спортивних клубів фізкультурно-оздоровчої спрямованості за місцем проживання, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності працівників.
 2. Формує структуру та штатний розпис Центру.
 3. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру.
 4. Видає, у межах своєї компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
 5. Є розпорядником коштів Центру у межах затвердженого кошторису.
 6. В установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру.
 7. Застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру.
 8. Виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
5.3: Гранична чисельність Центру затверджується рішенням Коростенської міської ради.
5.4. Фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис Центру затверджується у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із змінами і доповненнями та розпорядження міського голови «Про затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду та штатних розписів».
 
VI. ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ ТА ЙОГО УТРИМАННЯ
 
6.1. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного Кодексу України виділяються з місцевого бюджету та власних надходжень, отриманих у порядку встановленому законодавством України: плата за послуги, що надаються Центру згідно з його основною діяльністю, плата за оренду майна Центру, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
        6.2. Центр має право надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2009р. №356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 року №846  «Про внесення змін до переліку платних  послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, а саме:
6.2.1.Організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування.
6.2.2.Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і спорту згідно з абонементами та квитками.
6.2.3.Надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, занять з фізичної культури і спорту, організації спортивно оздоровчих таборів.
6.2.4.Реалізація абонементів на відвідування саун, плавальних басейнів, льодових ковзанок тощо.
6.2.5.Організація і проведення навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань фізичної культури і спорту.
6.2.6. Проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту.
6.2.7.Розроблення фізкультурно-спортивних програм, комплексу фізичних справ для групових та індивідуальних занять, надання рекомендацій з їх впровадження.
6.2.8.Надання учасникам та відвідувачам фізкультурно-спортивних заходів готелів, гуртожитків та пристосованих для тимчасового проживання приміщень.
6.2.9.Проведення монтажу та демонтажу некапітальних спортивних споруд, обладнання, спортивних майданчиків тощо.
6.2.10.Надання платних послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та інвентарю.
6.2.11.Проведення ремонту та технічного обслуговування спорядження, транспортних засобів, що використовуються для занять спортом та перевезення спеціального спортивного обладнання.
6.2.12.Автомобільне перевезення спортивних команд, спортивного спорядження, обладнання та інвентарю.
6.2.13. Забороняється  розподіл  отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників( учасників) членів такої організації, працівників   ( крім  оплати їхньої праці і нарахування  єдиного соціального внеску), членів органів  управління  та інших пов’язаних з ними  осіб.
VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ
 
7.1. Матеріально-технічна база Центру може складатися з: адміністративних приміщень, спортивних споруд, спортивних клубів (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв'язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого та нерухомого майна.
 1. Центр для проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, спортивний інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).
 2. Центр у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами: модернізує у разі наявності та необхідності власну матеріально-технічну базу; володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не заперечать законодавству.
 3. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку визначеного законодавством.
 
VIII. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ЦЕНТРУ
 
8.1.Налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух «Спорт для всіх»,
8.2.Здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності заснування газет, журналів, сайтів, інших засобів масової інформації.
8.3.Залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на Центр завдань.
8.4.Залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на Центр.
8.5.Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
8.6.Залучає благодійні, громадські організації, суб'єктів
господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розвитку
фізичної культури.                                  
8.7.Здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності Центру у розвитку фізичної культури.
8.8.Має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу в тому числі із-за кордону, яка використовується за цілями вказаними благодійниками, у тому числі для надання допомоги громадянам.
 
IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
 
         9.1. Припинення юридичної особи.                       
         9.1.1. Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.
         9.1.2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
         9.1.3.Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.
          9.2.Виконання рішення про припинення юридичної особи.
          9.2.1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
          9.2.2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.
Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.
          9.2.3. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.
          9.2.4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
         9.2.5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.
         9.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи.
         9.3.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
         9.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.
         9.4.Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення.
         9.4.1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.
         9.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
        9.4.3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.
         9.4.4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.
         9.4.5. Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.
        9.4.6. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.
         9.5. Перетворення юридичної особи.
         9.5.1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.
         9.5.2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.
         9.6. Виділ.
         9.6.1. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
         9.6.2. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти та затвердити розподільчий баланс.
         9.6.3. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з якої був здійснений виділ, солідарно.
         9.6.4. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки особи за окремим зобов'язанням, що існувало у юридичної особи до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.
        9.7.Ліквідація юридичної особи.
        9.7.1. Юридична особа ліквідується:
        9.7.1.1. за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
        9.7.1.2.за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;
        9.7.1.3. за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.
        9.7.2. Якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.
        9.7.3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
         9.8.Порядок ліквідації юридичної особи.
         9.8.1. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.
         9.8.2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.
        9.8.3. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.
        9.8.4. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.
        9.8.5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.
        9.8.6. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).
         9.8.7. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.
        9.8.8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.
         9.8.9. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому    Цивільним  Кодексом України. У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.
        9.8.10. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.
        9.8.11. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.
        9.8.12. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.
        9.8.13. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.
        9.8.14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.
        9.9.Задоволення вимог кредиторів.
        9.9.1. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
        9.9.1.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
        9.9.1.2. у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
        9.9.1.3. у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
        9.9.1.4. у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.
         9.9.2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом.
         9.9.3. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.
         9.9.4. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
        9.9.5. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.
        9.9.6. В разі  припинення  юридичної особи( у результаті її ліквідації, злиття , поділу приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного  виду зараховуються до доходів бюджету.
 
     X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР
 
        10.1.Зміни, які сталися у цьому Положенні і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації  підприємств відповідно до законодавства.
        10.2.Зміни до установчих документів  викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновником (учасником), або його уповноваженою особою. Установчі документи потребують посвідчення  підписів  засновників   ( учасників) у відповідності до чинного законодавства України.
        10.3.  Юридична особа  зобов’язана повідомити  орган, що  провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для  внесення  необхідних змін до держаного реєстру.
 
 
    
  Секретар міської ради                                                                                         В. Вигівський