ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

II

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

24.12.2020

Підготував:

Фінансове управління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  28
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  7
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 26


 
РІШЕННЯ
друга сесія VIII скликання
 
 
від  24.12.2020 року      № 26                                                     
 
 Про бюджет Коростенської  міської
 територіальної громади на  2021 рік
 
(06563000000)
(код бюджету)
 
 
        Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Коростенської міської ради проект бюджету Коростенської міської територіальної громади на  2021 рік (рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 16.12.2020 № 607 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на  2021 рік»,  керуючись ст.77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
          1. Визначити на 2021 рік:
         1.1 Доходи бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 622414156 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 606356705 гривень та доходи спеціального фонду бюджету - 16057451 гривня згідно з додатком  1 до цього рішення;
               Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з додатком 1.1 до цього рішення;
 
         1.2. Видатки  бюджету  Коростенської міської територіальної громади у сумі 621945375 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 597399331 гривня та видатки спеціального фонду бюджету – 24546044 гривні;
 
       1.3. Повернення кредитів до бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 15980 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  бюджету – 15980 гривень;
 
         1.4. Надання кредитів з бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 16161 гривня, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 16161 гривня;
 
         1.5. Профіцит за загальним фондом бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 8957374 гривні, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
         1.6. Установити в цілому дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 8488774 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення:
 
             З них:
            - дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 8957374 гривні, джерелом покриття якого визначити:
           - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8957374 гривні;
          
           - профіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 468600 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО») ;
 
         1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 500000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
 
         1.8. Резервний фонд бюджету Коростенської міської територіальної громади у розмірі 3531400 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
 
         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з  додатками 3, 4 до цього рішення.
 
         3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
         4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
        
  5. Затвердити розподіл витрат бюджету Коростенської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 127593471 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення.
 
     6. Установити, що у загальному фонді бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік:
 
            1) до доходів загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101  Бюджетного кодексу України.      
 
        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік:
 
         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101  Бюджетного кодексу України;
 
         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 
         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 
         8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 
      9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Коростенської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 - соціальне забезпечення:
 - обслуговування місцевого боргу;
 - оплату енергосервісу.
 
    10. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 
    11.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради, в особі фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Коростенської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 
    12. Головним розпорядникам коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади забезпечити:
    1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
    2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
    3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також повернення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО;
    4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
     здійснення публічного представлення та публічної інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
     оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
    5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 
    6) в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 
    7) у місячний термін після затвердження бюджету Коростенської міської територіальної громади встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням та забезпечити контроль за їх дотриманням.
    
     13. Надати право виконавчому комітету Коростенської міської ради в період між сесіями Коростенської міської ради:
      1)  за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, економіки та комунальної власності приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів, з наступним затвердженням міською радою;
      2) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку та надання кредитів з бюджету за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності з наступним затвердженням міською радою.
 
    14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Коростенської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.
 
   15. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Коростенської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 
   16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
                                
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
        18. Дане рішення підлягає оприлюдненню, в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України, в газеті «Іскоростень».
 
        19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
В.о. начальника фінансового управління                           О.Мельниченко                                   
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць
 
       

ДОДАТКИ

1 26_Дод 1.1.pdf Переглянути
2 26_Дод 1.pdf Переглянути
3 26_Дод 2.pdf Переглянути
4 26_Дод 4.pdf Переглянути
5 26 Дод 5.pdf Переглянути
6 26 Дод 3.pdf Переглянути
7 26 Дод 6.pdf Переглянути
8 26 Дод 7.pdf Переглянути