РІШЕННЯ
тридцять сьома  сесія VІІ скликання
 
 

  від  27.02.2020р. №1759
 
Про здійснення державної  регуляторної політики
Коростенською  міською  радою  та її виконавчим
комітетом в 2019 році
 
 
            Розглянувши звіт міського голови стосовно  проведеної роботи міською радою та її виконавчим комітетом, щодо здійснення регуляторної політики в місті Коростені, керуючись ст 32, ст.38 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, п.9 п.7 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
           1. Прийняти до відома  Звіт “Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською радою та її виконавчим комітетом в 2019 році”, та визнати проведену в 2019 році роботу по здійсненню регуляторної політики задовільною (Звіт додається).
 
           2.Секретарю міської ради (Вигівському В.В.)  в десятиденний термін після підписання  забезпечити оприлюднення даного  рішення в засобах масової інформації .
 
 
Міський голова                                                    Володимир МОСКАЛЕНКО                       
 
         
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський     
Заступник міського голови                                                     О. Ясинецький
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                         О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська
 
 
Додаток до рішення 37 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 27.02.2020р.№1759
 
 

Звіт
«Про здійснення державної регуляторної політики Коростенською міською радою та її виконавчим комітетом в 2019 році»

Згідно  ст.32, ст.38 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” передбачено, що  міський голова  щорічно звітується по затвердженому плану роботи  та проведеної роботи   по регуляторній політиці міської ради та її виконавчого комітету.
Правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності визначені Законом України від 11.09.2003 року №1160-ІV „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
        Контроль за дотриманням законодавства в сфері регуляторної політики здійснюється постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності (голова комісії Боровков В.В.).  Також протягом року даною комісією розглядався кожний проект рішення регуляторного акту який потім був винесений на розгляд  чергової сесії міської ради або виконавчого комітету.  Протягом лютого 2020 року постійною комісією міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності розглянуто питання  про виконання Плану діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів за 2019 рік та проведено підготовку  даного звіту.
          Кожний рік за пропозиціями управлінь та відділів виконавчого комітету розробляється та затверджується План діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів.  Процедура підготовки та прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до чинного законодавства.
           План діяльності на 2019 рік прийнятий  на 26 сесії 7 скликання рішення від 29.11.2018 року №1267 та оприлюднений відповідно до вимог діючого законодавства на сайті міста (http://korosten-rada.gov.ua/). Заплановано було в 2019 році прийняти 12 регуляторних актів. Протягом року в зв’язку з необхідністю прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом,  які є регуляторними актами, за пропозиціями депутатів міської ради,  управлінь та відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, вносились доповнення до плану діяльності на 2019 рік. Протягом року прийнято  2 рішення з доповненнями.  
          Протягом 2019 року було винесено на розгляд чергової сесії Коростенської міської ради 7 проектів  регуляторних актів, які  і були прийняті а саме:
 

Вид проекту

Назва проекту

Дата прийняття

1

Рішення
Коростенської міської ради

Про встановлення  ставки туристичного збору  на території м. Коростеня на 2020 рік

№1461  від 23.05.2019р.

2

Рішення
Коростенської міської ради

Про встановлення  ставки єдиного податку
на території  м. Коростеня на 2020 рік

№1459 від 23.05.2019р.

3

Рішення
Коростенської міської ради

««Про встановлення ставки транспортного податку на території міста Коростеня»,

№1462 від 23.05.2019р.

4

Рішення
Коростенської міської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»,

№1463 від 23.05.2019р.

5

Рішення
Коростенської міської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»,

№1465 від 23.05.2019р.

6

Рішення
Коростенської міської ради

«Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території міста Коростеня»».

№1464 від 23.05.2019р.

7

Рішення
Коростенської міської ради

Про встановлення розміру ставки збору
за місця для  паркування транспортних засобів
на майданчиках для платного паркування
в м. Коростені на 2020 рік

№1460 від 23.05.2019р.

  
            Не були розроблені та прийняті  у 2019 році  п’ять  рішень а саме:
1.Порядок передачі  земельних  ділянок у  власність  фізичним  особам у  м.Коростені.
( включено в план регуляторних актів на 2020 рік)
 
2.Про затвердження Положення «Про впорядкування умов відчуження  майна, що є  комунальною  власністю  територіальної громади міста Коростеня».
( включено в план регуляторних актів на 2020 рік)
 
3.Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Коростеня.
 
4.Порядок встановлення сервітутів на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м.Коростеня.
 
5.Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержання земельного та екологічного законодавства на території м.Коростеня.
 
               Станом на 31.12.2019 року діяло 24 регуляторних актів.
 
 
Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО