РІШЕННЯ
тридцять перша сесія VІІ скликання

від  23.05.2019 р. №  1476
 

Про внесення змін до «Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019 р. № 1376

В зв’язку зі зміненням обсягів фінансування окремих заходів, передбачених Програмою, з метою приведення видатків до запланованих обсягів фінансування, виникла потреба у внесенні змін до Програми. Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, та керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Коростенська міська рада         
       
ВИРІШИЛА     
 
1. Внести зміни в додатки 1, 2 до «Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 29 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.02.2019 р. № 1376, та викласти їх в новій редакції (додаються).
 
2. Внести зміни до п. 9 розділу 1 (загальна характеристика Програми) та викласти його в наступній редакції:
 

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

                                                                                        
 418472,0 тис. грн.

 

у тому числі:

 

9.1

кошти міського бюджету

 47732,0 тис. грн.

9.2

кошти інших джерел

 370740,0 тис. грн.

 
3. Внести зміни до таблиці обсягів ресурсного забезпечення Програми (розділ 4), та викласти її в наступній редакції:
 

Ресурсне забезпечення

Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, (тис.грн.)

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І етап
 
2019 рік

ІІ етап
 
2020 рік

ІІІ етап
 
2021 рік

1

2

3

4

6

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

113882,0

152190,0

152400,0

418472,0

державний бюджет

100800,0

134970,0

134970,0

370740,0

міський бюджет

13082,0

17220,0

17430,0

47732,0

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

 
 
 
Міський голова                                                                        В. Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                                В.Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                       Л. Якубовський
 
Заступник міського голови,
начальник фінансового управління                                                         Л. Щербанюк
 
Начальник управління ЖКГ                                                                     В. Мартинюк
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                       О. Заєць
 
Начальник юридичного відділу                                                              Т. Камінська

 Додаток  
 до рішення 31 сесії Коростенської міської
 ради VII скликання від 23.05.2019р. №1476
 
Додаток 1
до «Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки»
 

Напрями діяльності та заходи
«Екологічної програми міста Коростеня на 2019 - 2021 роки»

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк

Виконавці

Джерела фінансу-вання (державний бюджет – ДБ,   міський бюджет – МБ

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гри., у тому числі:

Очікуваний результат

 
I        етап
 
2019
 

II       етап
 
2020

III     етап
 
2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені

2019-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ
МБ

10000,0 1000,0

20000,0 2000,0

20000,0 2000,0

 

2

Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)

2019-2021

УЖКГ
КВГП

МБ

260,0

260,0

260,0

 

3

Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня. Коригування робочого проекту

2019-2021

УЖКГ    КВГП

ДБ    МБ

27000,0 3000,0

70470,0     7830,0

70470,0     7830,0

 

4

Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини

2019-2021

УЖКГ     КВГП

МБ

1200,0

1400,0

1500,0

 

5

Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів

2019-2021

КВГП

ДБ    МБ

42300,0 4700,0

30000,0 3000,0

30000,0 3000,0

 

6

Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації

2019-2021

УЖКГ    КВГП

МБ

1200,0

1400,0

1500,0

 

7

Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру

2019-2021

Відділ архітектури, будівництва та земельних ресурсів

МБ

Згідно проектно-кошторисної документації

 

8

Розчищення русла р. Уж та р. Кремно

2019-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ    МБ

15000,0 500,0

10000,0 500,0

10000,0 500,0

 

9

Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд

2019-2021

УЖКГ, КП «Водоканал»

ДБ    МБ

5000,0 700,0

3000,0 300,0

3000,0 300,0

 

10

Будівництво притулку для безпритульних тварин

2019-2021

УЖКГ    КВГП

ДБ    МБ

1500,0 500,0

1500,0 500,0

1500,0 500,0

 

10

Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання

2019-2021

УЖКГ, Коростенськ. міжрайонний відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України»

МБ

12,0

15,0

20,0

 

11

Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами

2019-2021

УЖКГ    КВГП

МБ

Визначається в залежності від потреб

 

12

Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику

2019-2021

УЖКГ

МБ

10,0

15,0

20,0

 

Всього

113882,0

152190,0

152400,0

 

 
 
 
                   
                      Секретар міської ради                                                                                                         В. Вигівський
 
Додаток 2
до «Екологічної програми міста   Коростеня на 2019-2021 роки»
 

Результативні показники
 «Екологічної програми міста  Коростеня на 2019-2021 роки»
 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

I етап 2019

II етап 2020

III етап 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн

 

11000,00

22000,00

22000,00

55000,00

 

Показники продукту:
кількість об’єктів, на яких  планується провести реконструкцію

од.

 

1

1

1

 

 

Показники ефективності:
Середньорічні  витрати на реконструкцію

тис. грн

 

11000,00

22000,00

22000,00

 

 

Показники якості:
Збільшення потужності діючих очисних споруд каналізації до реконструйованих

%

Потужність діючих ОСК  10 тис.м³/добу

40

120

200

 

2

Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

 
тис. грн.

 

260,00

260,00

260,00

780,0

 

Показники продукту:
середньорічний обсяг вивезення та захоронення твердих побутових відходів

 
м.куб.

 

1625

1354

1130

 

 

Показники ефективності:
середні видатки на вивезення механізмами 1 м.куб. ТПВ на стихійних звалищах

 
грн.

 

160,00

192,00

230,00

 

3

Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня. Коригування робочого проекту

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

 
тис. грн.

 

30000,0

78300,0

78300,0

186600,00

 

Показники продукту:
площа полігону, що планується облаштовати у відповідності до вимог нормативної документації

тис. м²

 

42

109

109

 

 

Показники ефективності:
середні витрати на облаштування, у відповідності до вимог нормативної документації,  1 м²  полігону ТПВ

тис. грн.

 

717,7

717,7

717,7

 

 

Показники якості:
співвідношення площі полігону ТПВ, облаштованої у відповідності до вимог нормативної документації, до загальної площі полігону

 
%

2019 р. – заг. площа полігону ТПВ - 300 тис. м², з них 40 тис. м² (13%) облаштовано згідно вимог  НД

27

64

100

 

4

Будівництво (облаштування),   капітальний ремонт  контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

1200,00

1400,00

1500,00

4100,00

 

Показники продукту:
кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які планується побудувати (відремонтувати)

 
од.

 

18

18

16

 

 

Показники ефективності:
середня вартість будівництва (капітального ремонту) 1 контейнерного майданчика

 
тис. грн.

 

63,60

 
76,30
 

91,50

 

 

Показники якості:
співвідношення кількості побудованих (капітально відремонтованих) контейнерних майданчиків для збору ТПВ до загальної кількості контейнерних майданчиків

%

2019 рік – 103 контейнерних майданчика для збору ТПВ

17

15

12

 

5

Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

47000,0

33000,00

33000,00

113000,00

 

Показники продукту:
кількість обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ, що планується придбати

 
 
од.

 

2800

2800

2800

 

кількість машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ, що планується придбати

 
од.

 

5

3

3

 

 

Показники ефективності:
середня вартість одиниці обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ

 
 
тис.грн.

3,2 куб.м. – 62,0тис.грн.
0,24 куб.м. – 1,5тис.грн.

4,5

4,5

4,5

 

середня вартість одиниці техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ

 
тис.грн.

 

6800,0

6800,0

6800,00

 

 

Показники якості:
Відсоток машин з терміном експлуатації до 5-ти років до загальної кількості техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування ТПВ

 
%

2019 рік – 8 машин для збору, транспортування ТПВ, 2 машини з терміном експлуатації до 5-років

54

63

63

 

6

Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

 
тис. грн.

 

1200,00

1400,00

1500,00

4100,00

 

Показники продукту:
кількість об'єктів очисних споруд зливової каналізації, які планується побудувати(реконструювати)

 
од.

 

1

1

1

 

 

Показники ефективності:
середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкта очисних споруд зливової каналізації

 
тис. грн.

 

1200,00

1400,00

1500,00

 

 

Показники якості:
співвідношення кількості об'єктів очисних споруд зливової каналізації порівняно з попереднім роком

%

 

100

100

100

 

7

Визначення  меж  водоохоронних  зон  та  прибережних  захисних  смуг  згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

 
тис. грн.

 

Згідно проектно-кошторисної документації

 

8

Розчищення русла р. Уж та р. Кремно

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

15500,00

10500,00

10500,00

36500,00

 

Показники продукту:
площа річки, яку планується розчистити

тис. м²

 
40 тис. м²

16,0

10,0

9,0

 

 

Показники ефективності:
середня вартість розчищення 1 м² річки

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Показники якості:  
співвідношення розчищеної до загальної площі річки в межах міста

%

загальна площа річки в межах міста – 134 тис. м² (6700*20)

12

19

26

 

9

Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

5700,00

3300,00

3300,00

12300,00

 

Показники продукту:
Кількість гідротехнічних споруд, на яких планується провести реконструкцію, капітальний ремонт

од.

 

1

1

1

 

 

Показники ефективності:
середні витрати на реконструкцію, капітальний ремонт

тис. грн.

 

5700,00

3300,00

3300,00

 

 

Показники якості:
співвідношення кількості реконструйованих гідротехнічних споруд  до загальної кількості гідротехнічних споруд

%

загальна кількість гідротехнічних споруд – 3од.

33

66

100

 

10

Будівництво притулку для безпритульних тварин

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

 

Показники продукту:
Кількість притулків, які планується побудувати

од.

 

1

1

1

 

 

Показники ефективності:
середні витрати на будівництво

тис. грн.

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

Показники якості:
рівень готовності об’єкту будівництва

%

 

33

67

100

 

11

Проведення моніторингових досліджень якості води децентралізованих джерел  водопостачання

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

12,00

15,00

20,00

47,0

 

Показники продукту:
Кількість моніторингів проведення досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання

од.

 

48

48

48

 

 

Показники ефективності:
середні витрати на проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання

тис. грн.

 

0,25

0,31

0,42

 

12

Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

Визначається в залежності  від потреб

 

13

Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику

 

Показники затрат:
Обсяги фінансування на виконання заходів Програми

тис. грн.

 

10,00

15,00

20,00

45,00

 

Показники продукту:
кількість виготовлених примірників поліграфічної продкуції

од.

 

200

200

200

 

 

Показники ефективності:
середня вартість виготовлення одного примірника

тис. грн.

 

0,050

0,075

0,100

 

 
 
                                      
                                     Секретар міської ради                                                                                   В. Вигівський