РІШЕННЯ
дев’ятнадцята сесія VІІІ скликання

 
від 22.12.2022 р. №1069
 
Про затвердження переліків об’єктів нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади
 
Розглянувши службові записки начальника управління земельних відносин та комунальної власності Ірини Каменчук від 25.11.2022 р.
№20.0.1-6/825 (вх. заг. №1575/02-13 від 28.11.2022 р.) та начальника відділу управління житловим фондом управління житлово-комунального господарства Тетяни Вознюк від 06.12.2022 р. №479/24-08 (вх. заг. №1646/02-13 від 06.12.2022 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
         
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів нежитлового нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що додається.
2. Затвердити перелік об’єктів житлового нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що додається.
3. П. 1 та п. 2 рішення 12 сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 23.12.2021 р. №708 «Про затвердження переліків об’єктів нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади» вважати такими, що втратили чинність.
 
Міський голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО
 

Секретар міської ради
Перший заступник міського голови

О. Олексійчук
В. Вигівський

Заступник міського голови

О. Ясинецький

Начальник управління земельних відносин та комунальної власності
Начальник управління житлово-комунального господарства

 
І. Каменчук
 
В. Мартинюк

Начальник відділу комунальної власності

Г. Бабська

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради Начальник юридичного відділу

 
О. Заєць
Т. Камінська