РІШЕННЯ                                          
шоста сесія VІІІ скликання

 
від 10.06.2021 р. № 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп» земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника
 
Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, відповідно до статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:

  1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня.

2. Затвердити вартість земельної ділянки по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, площею 0,3862 га, (кадастровий номер: 1810700000:02:001:0936) - в розмірі  1579442,00 (один мільйон п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійок) грн. з розрахунку за 1 м2 – 408,97 (чотириста вісім гривень 97 копійок) грн. на підставі грошової оцінки.
3. Продати Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп» земельну ділянку по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, площею 0,3862 га, на якій розміщено об’єкт нерухомого майна заявника за 1579442,00 (один мільйон п’ятсот сімдесят дев’ять тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійок) грн. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
4. Зарахувати до суми, яку покупець сплатив за земельну ділянку по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, авансовий внесок в сумі 448373,37 грн. (чотириста сорок вісім тисяч триста сімдесят три гривні 37 копійок), сплачений відповідно до договору №28 від 26.02.2021 року. Решта вартості земельної ділянки у сумі 1131068,63 (один мільйон сто тридцять одна тисяча шістдесят вісім гривень 63 копійки) грн. має бути сплачена на р/р UA698999980314111941000006827, код отримувача 37976485, ГУК у Житомирській обл., Казначейство України, КБК 33010100.
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп» оформити договір купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 0,3862 га, по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня за ціною визначеною цим рішенням.
         5.1. У разі не підписання покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки, впродовж трьох місяців з дня прийняття рішення міської ради про продаж, рішення втрачає чинність.
          6. Доручити міському голові Москаленко В.В. укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 0,3862 га, по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня.
          7. Додаткові умови продажу земельної ділянки по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп».
7.1. Виконати обов’язки власника земельної ділянки згідно вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
7.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
7.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
7.4. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.
8. Договір оренди по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, рахується розірваним з дати підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.
9. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор Енергогруп», що право власності на земельну ділянку по вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня може бути припинено у випадках передбачених ст. 140, 143 Земельного кодексу України.
 
 
Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                                          О. Олексійчук

Заступник міського голови                                                                       О.Ясинецький
Начальник фінансового управління                                                                 Л.Бардовська
Начальник Управління земельних відносин
та комунальної власності                                                                                 С.Любочко
Заступник начальника Управління земельних відносин
та комунальної власності-начальник
відділу земельних відносин                                                                                О.Мельниченко
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                               О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська