ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Фінансове управління

Галузь:

Фінанси

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.01.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 05-37
Про внесення змін до міського бюджету міста Коростеня на 2020 рік

РІШЕННЯ
тридцять сьома сесія VII скликання
 
 

від  27.02.2020 року       №                                                      
 
Про внесення змін до  міського                                                       
бюджету міста Коростеня   
на 2020 рік
 
(06203100000)
(код бюджету)                           
 

             Відповідно до рішення обласної ради від 18.12.2019р. № 1729 «Про обласний бюджет Житомирської області на 2020 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020р. № 116-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:
 
           1. Спрямувати на проведення видатків 10571434 гривні вільних залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету.
 
           2. Спрямувати на проведення видатків 1877975 гривень залишків коштів спеціального фонду міського бюджету.
 
           3. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 р. № 1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік», а саме:
 
           3.1. В підпункті 1.1 пункту 1  цифри 499431206 гривень та 486258500 гривень замінити відповідно цифрами 503371706 гривень та 490199000 гривень;
 
           3.2. В підпункті 1.2 пункту 1  цифри 498490595 гривень, 471751100 гривень та 26739495 гривень замінити відповідно цифрами 514713751 гривня, 477020740 гривень та 337693011 гривень;
 
            3.3. В підпункті 1.4 пункту 1  цифри 16591 гривня замінити відповідно цифрами 183344 гривні;
 
            3.4.  Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в наступній редакції:
 
         «Установити в цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 13178260 гривень (додаток 2).
 
       З них:
       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23749694 гривні, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 9078250 гривень, за рахунок використання вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 164044 гривні;
      - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10571434 гривні, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету, з них: залишок коштів міського бюджету у сумі 10407390 гривень, залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 164044 гривні»;
 
            3.5. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в наступній редакції:
 
           «Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 24687669 гривень (додаток 2)
 
           З них:
            - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 25627669 гривень,  джерелом покриття якого визначити:
           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 23749694 гривні, в т.ч. 9078250 гривень за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету, за рахунок використання вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 164044 гривні;
           - використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету у сумі 1877975 гривень, в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету розвитку у сумі 1701217 гривень, залишки від повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла, відсотків за користування довгостроковим кредитом  у сумі 176758 гривень;
   
          -  профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 940000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО)»;
 
           3.6. В пункті 5 цифри 146352226 гривень замінити відповідно цифрами 156560833 гривень.
 
           3.7. Пункт 6 доповнити частиною 2 такого змісту:
 
           «2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України».
           
           3.8. В пункті 7 частину 2 викласти в такій редакції:
 
           «у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України».
 
            3.9. Доповнити рішення міської ради від 20.12.19р. № 1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» пунктом такого змісту:
 
             « 17. Затвердити на 2020 рік перелік проєктів-переможців, які будуть реалізовуватись у 2020 році у рамках Бюджету участі міського бюджету міста Коростеня згідно з  додатком  8 до цього рішення».
 
         4. Пункти 17, 18, 19, 20 рішення міської ради від 20.12.19р. № 1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» вважати відповідно пунктами 18, 19, 20, 21.
 
             5. Додатки 1-7 до цього рішення  викласти в новій редакції (додаються).
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                         В.Вигівський
Заступник міського голови -                                              
начальник фінансового управління                                   Л.Щербанюк
Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                О.Заєць

ДОДАТКИ

1 висновок.pdf Переглянути
2 перерозподіл.pdf Переглянути
3 розподіл.pdf Переглянути
4 дотації, субвенції .pdf Переглянути