ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Вигівський В.В.- секретар міської ради

Підготував:

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

11.04.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1-31
Про затвердження Кодексу етики депутатів Коростенської міської ради

РІШЕННЯ
тридцять перша  сесія VІІ скликання

 
від  23.05.2019р. №______
 
Про затвердження Кодексу етики депутатів
Коростенської міської ради
 
З метою підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, покращення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем, керуючись Законами України «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування» в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити Кодекс етики депутатів Коростенської міської ради, що додається.
2.Відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради ознайомити під підпис депутатів, які не брали участь у голосуванні за дане рішення.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики.
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
 
Секретар міської ради                                                                   В.Вигівський             
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                         О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 31 сесії Коростенської міської ради VII скликання від 23.05.19р.№_____
 

 Кодекс етики депутатів Коростенської міської ради

1.Загальні положення.
1.1. Кодекс етики депутатів Коростенської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутатів), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.
1.2. Кодекс етики ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих та нормативних  актах.
1.3. Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, покращення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем.
1.4. З моменту набуття чинності даного Кодексу депутати дотримуються його у процесі своєї діяльності.
 
2.Основні етичні цінності в роботі депутатів міської ради
У своїй роботі депутати міської ради мають керуватися такими       моральними цінностями:
- добро як  користь громаді, щастя, більш  високий ступінь  розвитку, як протилежність злу (порушення порядку і міри, зосередженість на собі, самоствердження всупереч іншим і за рахунок інших), справедливість, милосердя,  права людини, гідність, любов,  свобода, чесність;     
-  українська   ідея   –   єдина  соборна  Україна,   патріотизм,   національна  гідність,   державна незалежність, повага і довіра до  законно обраної влади;
-  сімейні цінності;
-  особиста гідність, здоровий глузд, поміркованість, внутрішня свобода  та ініціативність, доброзичливість, урівноваженість;
- етична відповідальність перед  громадою, альтруїзм.
 
3. Основні принципи етики в роботі депутатів міської ради
При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:
-народовладдя;
-законності та верховенства права;
-гласності;
-колегіальності депутатів;
-виборності;
-демократизму;
-підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою міста Коростеня;
-служіння територіальній громаді;
-гуманізму і соціальної справедливості; 
-пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 
-забезпечення рівних можливостей;
-професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
-об’єктивності;
-конфіденційності.
 
4.Етичні правила поведінки депутатів.
4.1.  Виконання обов’язків.
Депутати повинні:
- неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту Коростенської міської ради  та вимог цього Кодексу;
- бути патріотом територіальної громади міста Коростеня та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;
- проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;
- з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;
- тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних».
 
4.2.Публічна поведінка.
Депутати повинні:
- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;
- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Коростенської міської ради та її виконавчим органам;
- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;
- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;
- у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань;
-не лопускати дій, які можуть бути розцінені як підкуп громадян та   маніпуляція громадською  думкою;
- зовнішній вигляд має відповідати меті, завданням, темі зустрічі чи події в якій бере участь виборна особа.
 
4.3.Поводження на засіданнях міської ради, при роботі в постійних комісіях.
Депутати повинні:
- дотримуватись регламенту Коростенської міської ради;
- постійно бути присутніми на засіданнях міської ради, при роботі в комісіях;
- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;
- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;
- виступати лише з дозволу головуючого;
- дотримуватись часу, відведеного для виступу;
- з повагою ставитись до доповідачів;
- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні;
- не забувати про те, що його права закінчуються там, де починають порушуватись права інших осіб;
- вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань.
 
4.4.Стосунки з виборцями.
Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.
Депутати повинні:
- нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії та під час виконання депутатських повноважень;
- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності, віросповідання тощо;
-вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Коростенську міську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
- вивчати громадську думку;  
-проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;
-забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців, та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;
- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;
- сприяти доступу до публічної інформації;
- звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.
 
4.5.Стосунки зі ЗМІ.
Депутати повинні: 
- постійно  інформувати про  свою роботу  під  час зустрічей з виборцями та  через засоби масової інформації;
- сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків; 
- надавати повну, достовірну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;
- ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;
- намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;
- захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав.
 
4.6.Відносини з органами, що представляють інші гілки влади.
Депутати повинні:
-взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування;
-сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;
-бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;
-залучати до своєї діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання депутатських повноважень. 
 
4.7.Міжфракційні відносини.
Депутати повинні:
- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;
- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;
- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;
- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.
 
4.8.Відносини депутатів з політичними партіями.
Депутати повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста Коростеня чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.  Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста Коростеня.
 
4.9.Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах.
Депутати повинні:
- під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу;
- у стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян.
 Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.
 
4.10.Правила поведінки в Інтернеті.
Депутати повинні:
- під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;
- поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;
- вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;
- дотримуватися нормативної лексики;
-дотримуватися конфіденційності та не розголошувати інформацію для обмеженого користування;
Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим.
 
5.Етика реалізації прав та повноважень.
Депутат має право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;
-на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;
- на приватне життя;
- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних,  на його думку, звинувачень або підозр;
- захищати свої законні права та інтереси в  органах влади та в судовому порядку.
 
6.Запобігання проявам корупції.
Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Депутати повинні:
-неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;
-використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;
-використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення  повноважень;
- уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;
-демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції; 
- особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;
- в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи.
 
7.Врегулювання конфлікту інтересів.
Депутати зобов’язані:
- брати до уваги увесь спектр своїх відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу;
-уникати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання своїх обов’язків;
-утримуватись від дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
-запобігати виникненню конфліктів інтересів, а у разі виникнення таких вживати заходи з їх урегулювання. А саме, повідомити в письмовій формі міську раду, що під час виконання повноважень виник конфлікт інтересів. Дане   повідомлення вноситься до протоколу засідання ради.
- у разі, якщо суб’єкт має фінансову або особисту зацікавленість у   питанні, яке обговорюється в  раді, він повинен повідомити про це письмово   голову та утриматись від обговорення та голосування з цього питання;
-уникати лобіювання справ чи рішень для прийняття в  раді за  винагороду, оплату, чи в інший спосіб, що передбачає отримання певних переваг особисто,  чи  для близьких родичів, ділового партнера, іншої особи, від якої суб’єкт може отримати певні переваги.
 
8.Отримання подарунків та винагород.
8.1.Депутати зобов’язані:
- утримуватись від будь-яких гонорарів, подарунків, винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням повноважень;
- відмовлятись від подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб;
-  передати   органу   місцевого   самоврядування   дарунки,   одержані   особою,  як  дарунки територіальній громаді;
-  відкидати пропозиції про незаконні послуги;
- у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або  подарунка,  невідкладно вжити заходів. А  саме: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з-поміж співробітників, колег; 4) письмово повідомити про пропозицію міську раду.
 
8.2. Дозволено одержувати подарунки у вигляді:
-ділових дарунків (сувенірів);
-проявів гостинності (запрошення на каву або вечерю), які   використовуються для налагодження добрих ділових стосунків і зміцнення їх у скромних масштабах;
- подарунків від близьких осіб;
- подарунків у вигляді загальнодоступних знижок на товари, послуги.
 
8.3. Депутати мають право отримувати винагороди та гонорари за роботу не пов’язану з виконанням депутатських обов’язків.
 
9.Контроль за дотриманням Кодексу етики депутатами.
Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається постійна комісія міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики (далі – Комісія).
Розгляд питань, пов’язаних з порушенням даного Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян, за поданням міського голови, за поданням голови постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики. 
У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими нормами чинного законодавства України.   
 
10.Відповідальність за порушення Кодексу етики депутатами.
За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:
- попередження із занесенням до протоколу засідання;
- інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації  та на офіційному сайті Коростенської міської ради.
-рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону України  «Про місцеві вибори».
У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.
 
Секретар міської ради                                                 В.Вигівський

 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути