ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Дзига О.О. - заступник міського голови

Підготував:

Відділ молоді та спорту

Галузь:

Фізична культура і спорт

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

05.03.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 9-30
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)

РІШЕННЯ
тридцята сесія VІІ скликання
 

від  04.04.2019р. №______

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 492 (зі змінами)

 
           Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням КМУ № 774 від 01.08.2013р., наказу Міністерства молоді та спорту України № 4393 від 23.11.2016р. ,,Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту”, враховуючи рекомендації постійної комісії Коростенської міської ради з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації, з метою ефективної реалізації у місті державної політики у сфері фізичної культури і спорту щодо формування здорового способу життя та надання якісних послуг мешканцям міста, керуючись ст. 25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада
        
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести до пунктів 8 та 8.1 розділу І ,,Загальна характеристика” Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №  492 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки” (зі змінами, внесеними рішенням 12 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 23.02.2017р. № 577, рішенням 14 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 18.05.2017р. № 678, рішенням 16 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 31.08.2017р. № 790, рішенням 18 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 30.11.2017р. № 884, рішенням 19 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 21.12.2017р. № 933, рішенням 21 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 05.04.2018р. № 1021, рішенням 26 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 29.11.2018р. №1271, рішенням 27 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 20.12.2018р. №1331), наступні зміни:
 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

88658,9
 

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів міського бюджету

88658,9

 
          2. Викласти Додаток 1 ,,Ресурсне забезпечення” Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №  492 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки” (зі змінами), у наступній редакції:
 

Обсяг коштів,
які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

 
Усього витрат
на виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

2017 рік,
тис. грн.

2018 рік,
тис. грн.

2019 рік,
тис. грн.

2020 рік,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі

21911,1

20973,4

24212,6

21561,8

88658,9

міський бюджет

21911,1

20973,4

24212,6

21561,8

88658,9

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

 

          3. Внести до Додатку 2 ,,Показники продукту” Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської від 22.12.2016р. №  492 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки” (зі змінами), наступні зміни:

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

І етап

ІІ етап

ІІІ етап 2019 рік

ІV етап 2020 рік
 

Всього витрат на виконан-ня Програми

2017 рік

2018 рік

І

Показники продукту Програми

1.

Кількість проведених міських змагань, у т.ч.:

Од.

46

48

50

80

80

 

- з олімпійських видів спорту,

27

28

29

49

49

 

- з неолімпійських видів спорту.

19

20

21

31

31

 

2.

Кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь,
у т.ч.:

Од.

92

94

96

137

137

 

- з олімпійських видів спорту,

65

66

67

110

110

 

- з неолімпійських видів спорту.

27

28

29

27

27

 

3.

Кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь, у т.ч.:

Од.

98

100

102

156

156

 

- з олімпійських видів спорту,

82

83

84

115

115

 

- з неолімпійських видів спорту.

16

17

18

41

41

 

4.

Кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань, у т.ч.:

Од.

25

27

29

72

72

 

- з олімпійських видів спорту,

21

22

23

52

52

 

- з неолімпійських видів спорту.

4

5

6

20

20

 

5.

Кількість мешканців, які займаються видами спорту, у т.ч.:

Осіб

3528

3530

3532

3990

3990

 

- з олімпійських видів спорту,

1258

1259

1260

1190
 

1190

 

- з неолімпійських видів спорту.

2270

2271

2272

2800

2800

 

6.

Кількість спортсменів, яким призначено стипендії, у т.ч.:

Осіб

6

8

10

15

15

 

- з олімпійських видів спорту,

5

6

7

11

11

 

- з неолімпійських видів спорту.

1

2

3

4

4

 

ІІ

Показники ефективності Програми

1.

Середні витрати на проведення одного спортивного заходу,
у т.ч.:

грн.

2049,0

2050,0

2051,0

 

 

 

- з олімпійських видів спорту,

2075,0

2076,0

2077,0

4800,0
 

6000,0

 

- з неолімпійських видів спорту.

1972,0

1973,0

1974,0

4800,0

6000,0

 

2.

Середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань, у т.ч.:

грн.

7436,0

7437,0

7438,0

 

 

 

- з олімпійських видів спорту,

6560,0

6561,0

6562,0

10479,0
 

13098,0

 

- з неолімпійських видів спорту.

12035,0

6561,0

6562,0

11200,0
 

14000,0

 

ІІІ

Показники якості Програми

2.

Кількість  призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань,
у т.ч.:

Осіб

605

607

609

700

700

 

- з олімпійських видів спорту,

185

186

187

400

400

 

- з неолімпійських видів спорту.

420

421

422

300

300

 

3.

Кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України, у т.ч.:

Осіб

174

176

178

170

170

 

- з олімпійських видів спорту,

73

74

75

90

90

 

- з неолімпійських видів спорту.

101

102

103

80

80

 

Показники продукту Програми
по Комунальній організації ,,Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення
,,Спорт для всіх” Коростенської міської ради

І

Показники затрат Програми

3.

Кількість спортивних клубів ЦФЗН ,,Спорт для всіх”, на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету.

Од.

 

 

 

3

3

 

ІІІ

Показники ефективності Програми

3.

Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

грн.

 

 

 

366666,67

366666,67

 

ІV

Показники якості Програми

3.

Рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

%

 

 

 

100

100

 

Показники продукту Програми
по Бюджетній установі стадіон ,,Спартак”

І

Показники затрат Програми

2.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт).

тис.грн.

 

 

 

1000,0

2000,0

 

3.

Загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації).

тис.грн.

 

 

 

40,0

80,0

 

4.

Кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету.

осіб

 

 

 

18

18

 

5.

Обсяг реконструкції об’єктів.

кв.м

 

 

 

3500

3500

 

ІІ

Показники продукту Програми

1.

Площа об`єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту).

кв.м

 

 

 

1200,0

1200,0

 

2.

Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

од.

 

 

 

1

2

 

5.

Кількість об’єктів, які планується реконструювати.

од.

 

 

 

1

1

 

ІІІ

Показники ефективності Програми

2.

Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м споруди.

грн.

 

 

 

833,33

1666,66

 

3.

Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруди.

тис.грн.

 

 

 

40,0

80,0

 

4.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з  міського бюджету.

тис.грн.

 

 

 

5,5354

5,84539

 

6.

Середні витрати на реконструкцію одного обєкта.

тис.грн.

 

 

 

3292,5

3480,0

 

7.

Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об’єкта.

грн.

 

 

 

940,71

994.29

 

ІV

Показники якості Програми

2.

Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної спортивної споруди на кінець року.

%

 

 

 

100

100

 

4.

Рівень готовності об’єктів реконструкції.

%

 

 

 

100

100

 

 
            4. Внести до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №  492 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки” (зі змінами), наступні зміни:
 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк викон. заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

3. Спорт вищих досягнень.

3.1

Вживати заходів щодо створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.                                         

Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту, визнаних в Україні, з метою підготовки до змагань вищого рівня. У тому числі:

2017-2020 р.р.

Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Міський бюджет

4100,0
в т.ч.:
2017р. –400,0
2018р. –700,0
2019р. –1500,0
2020р. –1500,0
 

Створення умов для підготовки спортсменів до змагань вищого рівня

 

 

- з олімпійських видів спорту,

 

 

 

2800,0
в т.ч.:
2017р. –300,0
2018р. –500,0
2019р. –1000,0
2020р. –1000,0

 

 

 

- з неолімпійських видів спорту.

 

 

 

1300,0
в т.ч.:
2017р. –100,0
2018р. –200,0
2019р. –500,0
2020р. –500,0

 

 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                 В.Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                                                         О.Дзига
 
Заступник міського голови –
начальник фінансового управління                                                                                           Л.Щербанюк
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                                        О.Заєць       
                                                                                     
Начальник юридичного відділу                                                                                                  Т.Камінська
 
Начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту                                                                                          О.Черних

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути