ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Фінансове управління

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

26.05.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 27-6
Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік

РІШЕННЯ
шоста сесія VIII скликання
 

 від  10.06.2021 року  №                                                     
 
 Про внесення змін до бюджету
 Коростенської  міської
 територіальної громади на  2021 рік
 
(06563000000)
(код бюджету)
 
           Відповідно до рішення Житомирської обласної ради від 27.05.21 № 89 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України та п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
           1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 26 «Про  бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами і доповненнями, а саме:
 
 1.1. В підпункті 1.1 пункту 1  цифри 622631156 гривень, 606573705 гривень та 16057451 гривня замінити відповідно цифрами 626289271 гривня, 610085620 гривень та 16203651 гривня;
 
           1.2. В підпункті 1.2 пункту 1  цифри 648669444 гривні, 608870062 гривні та 39799382 гривні замінити відповідно цифрами 652327559 гривень, 609581977 гривень та 42745582 гривні;
 
           1.3.  Підпункт 1.5 пункту 1 викласти в наступній редакції:
 
         «Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 503643 гривень (додаток 2).
 
           З них:
           - профіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 20956812 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 8382446 гривень, за рахунок використання вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 816992 гривні;
           - дефіцит загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 20453169 гривні, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади, з них: залишок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 19636177 гривень, залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 816992 гривні»;
 
           1.4. Підпункт 1.6 пункту 1 викласти в наступній редакції:
 
           «Установити в цілому дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 26553303 гривні (додаток 2)
 
           З них:
           - дефіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 27021903 гривні,  джерелом покриття якого визначити:
           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20956812 гривень, в т. ч. 8382446 гривень за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади, за рахунок використання вільного залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 816992 гривні;
           - використання залишків коштів спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 6065091 гривня, в тому числі: залишки коштів від надходжень до бюджету розвитку у сумі 3481050 гривень, залишки коштів від надходжень екологічного податку у сумі 1866029 гривень, залишки коштів від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 624402 гривні, залишки коштів від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у сумі 81748 гривень, залишки від повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла, відсотків за користування довгостроковим кредитом  у сумі 11862 гривні;
   
           - профіцит спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади у сумі 468600 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО)»;
 
           1.5. Пункт 3 викласти в новій редакції:
 
           «3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, у тому числі субвенції з бюджету Коростенської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з додатком 5.1 до цього рішення.»
 
           1.6. В пункті 5 цифри 139728459 гривень замінити відповідно цифрами 142298459 гривень.
 
 
           2. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття міською радою.
 
           3. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 5, 5.1, 6, 7 викласти у новій редакції.
 
           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ясинецького О.А. та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.
 
 
 
Міський голова                                        Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
Секретар міської ради                                                           О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                   О.Ясинецький
 
Начальник фінансового управління                                  Л.Бардовська                                   
 
Начальник юридичного відділу                                            Т.Камінська
      
       Начальник відділу організаційного
       забезпечення діяльності міської ради                                   О.Заєць

ДОДАТКИ

1 довідка .pdf Переглянути
2 дотації, субвенції .pdf Переглянути
3 власні доходи.pdf Переглянути
4 дотації, субвенції 1 .pdf Переглянути
5 власні доходи 1.pdf Переглянути