ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Відділ культури і туризму

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

10.02.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 42-4
Про надання дозволу відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради на списання основних засобів з зарахуванням на позабалансовий рахунок

РІШЕННЯ
четверта сесія VІІІ скликання
 
 
від 25.02.2021 р. №______
 
Про надання дозволу відділу культури
і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради на списання
основних засобів з зарахуванням на
позабалансовий рахунок
 
        Розглянувши матеріали подані відділом культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради за вх.№19 від 26.01.2021р. про надання дозволу на списання основних засобів з зарахуванням на позабалансовий рахунок, висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності щодо доцільності надання міською радою дозволу на списання основних засобів, відповідно Положення «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Коростеня», керуючись п.5.ст.60,п.30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Надати дозвіл відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради списати залишкову вартість викрадених основних засобів з зарахуванням на позабалансовий рахунок 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», на якому обліковуються суми невідшкодованих нестач до моменту встановлення винних осіб або до надання відповідної інформації від органів дізнання, згідно додатку.
 
2.Централізованій бухгалтерії відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради провести списання основних засобів, згідно діючих правил і наказів та внести відповідні зміни в бухгалтерський облік.
 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Синицького.
 
 
Міський голова                                                   Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                             О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                                                     О.Синицький
 
Заступник начальника управління економіки-
начальник відділу комунальної власності                                                               С.Любочко
 
Начальник відділу культури і туризму                                                                   О.Козаченко
 
Начальник  юридичного відділу                                                                              Т.Камінська
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                       О.Заєць
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути
2 Довідка-погодження.pdf Переглянути