ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Ясинецький О.А. - заступник міського голови

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

22.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 03-4
Про внесення змін до Програми зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

РІШЕННЯ
четверта сесія VІІІ скликання
 
від 25.02.2021 р. №______
 
Про внесення змін до Програми зайнятості населення
Коростенської міської територіальної громади
на 2021-2025 роки
 
З метою виконання ст. 18 та ст. 20  Закону України «Про зайнятість населення», керуючись ст. 25, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада
         
ВИРІШИЛА:
 
Внести зміни в пп.1.4 п.1 розділу 7. Напрями діяльності та заходи Програми зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VIІI скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №38, та викласти в новій редакції згідно з додатком.
 
Міський голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                                   О.Олексійчук             
Заступник міського голови                                                           О.Ясинецький
Начальник фінансового управління                                             О.Мельниченко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення                                                     І.Єсін
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                          О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська
 
 
Додаток до рішення
4 сесії Коростенської міської ради
VIIІ скликання від 25.02.21 р.№_____
 
7. Напрями діяльності та заходи Програми
Назва напряму діяльності Перелік заходів Строки виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. Очікуваний результат
2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.  
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, сприяння зайнятості населення 1.4. З метою додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та за умови співфінансування з коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття організовувати громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 2021-2025 Управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, відділ охорони здоров’я, відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, Комунальне виробничо-господарське підприємство,
Коростенський міський центр зайнятості, роботодавці (за згодою)
Державний бюджет, міський бюджет 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Виконання робіт суспільного значення, забезпечення зайнятості населення
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                          Олександр ОЛЕКСІЙЧУК
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути