ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Відділ молоді та спорту

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

10.09.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 03-41
Про внесення змін до Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. № 491 (із змінами)

РІШЕННЯ
сорок перша сесія VІІ скликання
 

від  08.10.2020р. №______

Про внесення змін до Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №  491 (із змінами)
 

           Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням КМУ № 774 від 01.08.2013р., наказу Міністерства молоді та спорту України № 4393 від 23.11.2016р. ,,Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту”, з метою створення в м. Коростені молодіжного простору, враховуючи рекомендації постійної комісії Коростенської міської ради з питань  гуманітарної політики, засобів масової інформації, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ст. 25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада
       
ВИРІШИЛА:
 
            1. Внести до пункту 9 та підпункту 9.1 розділу І ,,Загальна характеристика” Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №  491 ,,Про затвердження Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки” (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями дванадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 23.02.2017р. № 576, сімнадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 19.10.2017р. № 838, вісімнадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 30.11.2017р. № 884, дев`ятнадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 21.12.2017р. №934, тридцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 04.04.2019р. № 1424, тридцять першої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 23.05.2019р. № 1472, рішенням 32 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 04.07.2019 р. №1522, рішенням 34 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 17.10.2019 р. №1607) наступні зміни:
 
 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.)
всього,

20815,0
 
 

 

у тому числі:

 

9.1.

коштів міського бюджету

20815,0
 

          2. Викласти Додаток 1 ,,Ресурсне забезпечення” Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №491 ,,Про затвердження Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки” (із змінами), у наступній редакції:
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

 
Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн.)

І

ІІ

ІІІ

ІV

 V

2017 рік
(тис. грн.)

2018 рік
(тис. грн.)

2019 рік
(тис. грн.)

2020 рік
(тис. грн.)

2021 рік
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі

740,0

4215,0

5265,0

5315,0

5280,0

20815,0

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

міський бюджет

740,0

4215,0

5265,0

5315,0

5280,0

20815,0

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

          3. Внести до Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №491 ,,Про затвердження Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки” (із змінами), наступні зміни:

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк викон. заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.,
у тому числі
 
 

Очікуваний результат

4. Культурно-духовний, інтелектуальний розвиток.

4.4

Створення молодіжно-го простору.

Придбання настільних інтелектуаль-них ігор для молоді.

2020-2021 р.р.

Коростенський міський ЦФЗН ,,Спорт для всіх”

Міський бюджет

30, в т.ч.:
2020 р. –15,0,
2021 р. – 15,0.
 

Організація змістовного дозвілля молоді.

 
 
 
 
 
Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО
 

Секретар міської ради                                                                                                                                   В.Вигівський
 
Заступник міського голови                                                                                                                           О.Дзига
 
Заступник міського голови –
начальник фінансового управління                                                                                                             Л.Щербанюк
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                                                                         О.Заєць       
                                                                                    
Начальник юридичного відділу                                                                                                                   Т.Камінська
 
Начальник відділу у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту                                                                                                          О.Черних
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути