ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 38-28

РІШЕННЯ
двадцять дев'ята сесія VІІ скликання
 

від 21.02.2019 р. №_____
 
 Про надання дозволу громадянці Нікітіч Тетяні Геннадіївні на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по вулиці Базарна площа, 1 міста Коростеня
 
Розглянувши заяву гр. Нікітіч Т.Г. про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Базарна площа, 1 міста Коростеня, відповідно до Конституції України, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада
 
ВИРІШИЛА:   
 
1. Надати дозвіл громадянці Нікітіч Тетяні Геннадіївні на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0287 га по вулиці Базарна площа, 1 міста Коростеня для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер: 1810700000:02:002:0319).
2. Встановити авансовий платіж в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки.
3. Зобов’язати громадянку Нікітіч Тетяну Геннадіївну в десятиденний термін після підписання договору про оплату авансового внеску сплатити авансовий платіж в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки яка становить – 261564,70 грн. (двісті шістдесят одна тисяча п’ятсот шістдесят чотири грн. 70 коп.), а саме – 26156,47 грн. (двадцять шість тисяч сто п’ятдесят шість грн. 47 коп.).
4. Громадянці Нікітіч Тетяні Геннадіївні перерахувати авансовий платіж на р/р 31518941006006, МФО 899998 Казначейство України, код  37909251.
 
5. Доручити міському голові Москаленко В.В. укласти від імені міської ради договір на проведення експертної грошової оцінки з організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт.
6. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0287 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 1  міста Коростеня подати на затвердження сесії Коростенської міської ради.
 
7. Строк дії даного рішення становить 1 (один) рік з моменту прийняття.
 
 
Міський голова                                                    В.Москаленко
 
Секретар міської ради                                                                              В.Вигівський
Заступник міського голови -
начальник фінансового управління                                                       Л.Щербанюк
       Начальник відділу архітектури, 
       містобудування та земельних ресурсів                                                   С.Тумаш
Заступник начальника відділу архітектури,
містобудування та земельних ресурсів                                                    О.Мельниченко
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                                      О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                                Т.Камінська