ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 12-6

РІШЕННЯ
шоста сесія VІІІ скликання
 

від  10.06.2021р. №  ____
 
Про внесення змін до Програми розвитку
фізичної культури і спорту у Коростенській
міській територіальній громаді на 2021-2025 роки,
затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання
Коростенської міської ради № 77 від 24.12.2020р. (зі змінами)
 
         Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням КМУ № 774 від 01.08.2013р., наказу Міністерства молоді та спорту України № 4393 від 23.11.2016р. ,,Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту”, враховуючи рекомендації постійної комісії Коростенської міської ради з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації, з метою ефективної реалізації на території громади державної політики у сфері фізичної культури і спорту щодо формування здорового способу життя та надання якісних послуг мешканцям громади, керуючись ст. 25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 

1. Внести до пунктів 8 та 8.1 розділу І ,,Загальна характеристика” Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки” (зі змінами, внесеними рішенням 4 сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради № 186 від 25.02.2021р.), наступні зміни:

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

425900,00

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів бюджету міської територіальної громади

425900,00
 

       
           2. Викласти Додаток 1 ,,Ресурсне забезпечення” Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки” (зі змінами), у наступній редакції:
 

Обсяг коштів,
які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат
на виконання Програми

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

2021 рік,
тис. грн.

2022 рік,
тис. грн.

2023 рік,
тис. грн.

2024 рік,
тис. грн.

2025 рік,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі

267940,00
 

36490,00

38490,00

40490,00

42490,00

425900,00

бюджет міської територіальної громади

267940,00
 

36490,00

38490,00

40490,00

42490,00

425900,00

кошти небюджетних джерел

-

 

-

-

-

-

 
3. Внести до підпункту 4.1 пункту 4 Додатку 3 ,,Напрями діяльності та заходи” Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77 ,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки” (зі змінами), зміни, що додаються.
 
 
Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО
 
 
Секретар міської ради                                                                    О.Олексійчук
 
Заступник міського голови                                                            О.Синицький
 
Начальник фінансового управління                                              Л.Бардовська
 
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                           О.Заєць    
                                                                                   
Начальник юридичного відділу                                                     Т.Камінська
 
Начальник відділу молоді та спорту                                             О.Черних


                                                                                                                                                Додаток до рішення 6 сесії
                                                                                                                                                  Коростенської міської ради
                                                                                                                             VІІІ скликання
                                                                                                                                             від 10.06.2021р. № _____
 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість),
тис. грн.,
у тому числі

Очікуваний результат

4. Матеріально-технічне забезпечення.

4.1

Сприяти розширенню мережі спортивних споруд міста та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів.

Забезпечити реконструкцію та ремонт спортивних об’єктів, що перебувають у власності територіальної громади. У тому числі:
 

2021-2025 р.р.

Відділ молоді та спорту

Бюджет міської територіальної громади

67700,00
 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом, надання послуг населенню.

 

 

Капітальний ремонт частини приміщення спортивного клубу ,,Витязь” Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

2021-2025 р.р.

Коростенський міський ЦФЗН ,,Спорт для всіх”,
Управління ЖКГ

Бюджет міської територіальної громади

2000,00

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом, змістовного дозвілля

 

 

Сприяти будівництву нових спортивних об’єктів.

2021-2025р.р.

Відділ молоді та спорту

Бюджет міської територіальної громади

159100,00

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом, змістовного дозвілля

 

 

Будівництво на території стадіону ,,Спартак” свердловини з підключенням до існуючої системи поливу та облаштування питного бювету і зони відпочинку.  

2021-2025р.р.

Бюджетна установа Стадіон ,,Спартак”,
Управління ЖКГ

Бюджет міської територіальної громади

250,00

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                     Олександр ОЛЕКСІЙЧУК