ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXVII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

20.12.2018

Підготував:

Управління економіки

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1326

РІШЕННЯ
двадцять сьома сесія VІІ скликання
 

від 20.12.2018 р. №1326
 

Про затвердження Положення про міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня
  
          З метою підвищення ефективності вирішення соціальних проблем у місті Коростень та збільшення інвестицій в соціальну сферу шляхом реалізації проектів громадських організацій, а також приведення до вимог чинного законодавства Положення про Коростенський міський конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Коростенської міської ради ХХIV скликання від 02.03.2004 р. зі змінами, внесеними рішенням двадцять третьої сесії Коростенської міської ради V скликання від 12.06.2008 р. №11, керуючись п.1 ст.18, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
           ВИРІШИЛА:
 
 1. Затвердити Положення про міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня, що додається.
 2. Рішення вісімнадцятої сесії ХХIV скликання Коростенської міської ради від 02.03.2004 р. та рішення двадцять третьої сесії V скликання Коростенської міської ради від 12.06.2008 р. №11 вважати такими, що втратили чинність.
 3. Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечити, починаючи з 2019 року, проведення міського конкурсу соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня відповідно до нового Положення.
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко
Секретар міської ради В.Вигівський
Заступник міського голови О.Ясинецький
Начальник управління економіки О.Жилін
Начальник юридичного відділу Т.Камінська
Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради О.Заєць 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Коростенської міської ради
двадцять сьомої сесії VІІ скликання
від 20.12.2018 року №1326
 
Положення
про міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня
 
1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює загальний порядок підготовки, оголошення та проведення міського конкурсу соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня (далі – Конкурс) з метою підтримки їх суспільно-корисної діяльності та вирішення або пом’якшення соціальних проблем міста.
1.2. Положення регулює правові, організаційні та фінансово-економічні відносини, що виникають при підготовці, оголошенні та проведенні Конкурсу для отримання фінансування з міського бюджету у формі муніципальних грантів.
1.3. Основними принципами надання муніципальних грантів є:
 • відкритість процедур організації та проведення конкурсу;
 • об'єктивність та неупередженість конкурсної комісії;
 • суспільно-корисний характер проектів, що подаються на конкурс.
1.4. Надання муніципального гранту не може бути підставою для обмеження законних прав та інтересів громадських організацій та не може бути засобом впливу органів місцевого самоврядування або посадових осіб на них.
1.5. У цьому Положенні основні терміни вживаються у такому значенні:
         Громадська організація (далі – ГО)організація зі статусом юридичної особи, яка діє відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»,  метою діяльності якої не є отримання прибутку для його перерозподілу між засновниками, членами чи пов'язаними з ними особами та які внесені до реєстру неприбуткових організацій.
         Муніципальний грант - цільова безповоротна фінансова допомога, що надається з міського бюджету ГО повноважним на те органом місцевого самоврядування, у порядку, визначеному цим Положенням, відповідно до договору, за яким ГО має здійснити комплекс заходів, виконати роботи чи надати послуги в інтересах третіх осіб, відповідно до цілей та завдань організації, в обсягах, необхідних для реалізації проекту ГО та які визначені договором.
Соціальний проект ГО - комплекс взаємопов'язаних у просторі та часі заходів організаційного, економічно-фінансового та іншого характеру, направлених на вирішення чи пом'якшення соціальної проблеми, розроблений силами ГО і поданий на розгляд конкурсної комісії для отримання муніципального гранту. Загальна тривалість реалізації проекту не повинна перевищувати одного бюджетного року.
2. Пріоритетні напрямки надання муніципальних грантів
         2.1.  Муніципальні гранти надаються з метою підтримки суспільно-корисної діяльності, спрямованої на вирішення або пом'якшення соціальних проблем у різних сферах життєдіяльності міста:
- охорони здоров'я та профілактики захворювань;
- соціальної підтримки та адаптації інвалідів, безробітних, малозабезпечених та осіб похилого віку;
- молодіжної політики;
- розвитку місцевої ініціативи та місцевого самоврядування; 
- громадської освіти, культури та спорту;
- охорони довкілля;
- підсилення правопорядку;
- покращення благоустрою міста, тощо.
         2.2. Визначення переліку пріоритетних напрямів реалізації проектів (далі – пріоритетів) на кожен бюджетний рік здійснюється Координаційною радою з реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня (далі – Координаційна рада).
         2.3. Відповідно до визначених пріоритетів Координаційна рада формує пропозиції щодо складу міської конкурсної комісії з оцінки проектів, поданих ГО на отримання муніципального гранту.
         2.4. Затвердження пріоритетів та складу міської конкурсної комісії здійснюється виконавчим комітетом Коростенської міської ради.
3. Організація та проведення Конкурсу
3.1. Організація та проведення Конкурсу покладається на міську конкурсну комісію з оцінки проектів, поданих ГО на отримання муніципального гранту (далі – Комісія), у складі: голови, заступника, секретаря та шістьох членів, які спеціалізуються в сферах діяльності, які визначені в  пріоритетах на бюджетний рік.
3.2. Голова Комісії:
3.2.1.Скликає засідання Комісії;
3.2.2. Підписує ухвалені на засіданнях документи;
3.2.3.Представляє Комісію у відносинах з іншими органами та посадовими особами.
3.3.   Заступник голови Комісії:
3.3.1. Виконує обов'язки голови Комісії у разі його відсутності;
3.3.2. Виконує доручення голови.
3.4.   Секретар Комісії:
3.4.1   Веде діловодство Комісії;
3.4.2. Підписує протоколи засідань;
3.4.3. Організовує тиражування необхідних документів чи матеріалів на засідання Комісії;
3.4.4. Реєструє подані на Конкурс проекти ГО;
3.4.5. Повідомляє ГО про наслідки розгляду їхніх проектів чи необхідність їх доопрацювання.
3.5. Конкурсна комісія працює у формі засідань, які  є  правомочними  за умов присутності на них понад 2/3 від складу Комісії.
3.6. Рішення Комісії приймаються виключно на її засіданні, після всебічного та об'єктивного обговорення питань, що розглядаються шляхом відкритого голосування, більшістю голосів від складу Комісії.
3.7. Комісія не пізніше місяця з дня ухвалення рішення про визначення пріоритетів на надання муніципальних грантів відповідно до цього Положення, на своєму засіданні приймає рішення про проведення конкурсу та ухвалює текст  інформаційного  повідомлення  про  конкурс та забезпечує його оприлюднення у засобах масової інформації. Інформаційне повідомлення має містити:
- мету та завдання проведення Конкурсу;
- перелік пріоритетних напрямів Конкурсу;
- вимоги до організацій, що можуть подавати проекти;
- перелік необхідних документів, що мають подаватись з проектом;
- останній термін подачі документів;
- термін розгляду проектів та опублікування результатів Конкурсу;
- адресу, контактні телефони та розпорядок роботи відповідальної за приймання документів особи.
3.8.   Загальні вимоги до ГО, що можуть подавати проекти:
3.8.1. Організація має бути юридичною особою з неприбутковим  статусом відповідно до  п.1.5. цього Положення;
3.8.2 Діяльність організації має поширюватись на територію міста Коростеня;
3.8.3. Організація не повинна мати заборгованості по сплаті необхідних податків та зборів за попередній звітний період.
3.9.   Комісія в окремих випадках, у разі оголошення конкурсу у сферах, діяльність яких потребує спеціальних дозволів чи кваліфікації, може встановлювати додаткові  вимоги до організацій, що можуть подавати проекти на Конкурс, про що повідомляється в інформаційному повідомленні про Конкурс. Встановлення будь-яких вимог, крім визначених у цьому Положенні та оголошених в інформаційному повідомленні, не допускаються.
3.10. Комісія не розглядає проекти подані від політичних партій, профспілкових та релігійних організацій.
3.11. Для участі в Конкурсі ГО подають наступні документи:
- проект, викладений українською мовою та оформлений у відповідності до вимог Положення (форма проектної заявки наведена в додатку 1 до даного Положення);
- копію статуту ГО;
- копію довідки про внесення ГО до реєстру неприбуткових організацій;
- копію звіту до фіскального органу за попередній фінансовий рік;
- рекомендаційні листи від інших громадських організацій, державних установ та організацій, що можуть підтвердити попередню діяльність ГО (не більше двох);
- інформацію про діяльність ГО та її основні здобутки обсягом до 3600 знаків.
3.12. Секретар Комісії перевіряє комплект поданих документів та реєструє в спеціальному журналі.
3.13. Повернення документів представникові ГО у разі їх некомплектності не перешкоджає їх повторному поданню після усунення вказаних недоліків.
3.14. Після завершення приймання документів на конкурс, секретар комісії підкреслює останній запис про реєстрацію проектів, ставить час і дату припинення приймання проектів та розписується про це.
3.15. Забезпечення умов діяльності Комісії (приміщення для проведення засідань, необхідні канцелярські матеріали, тиражування документів, публікація інформаційних повідомлень, тощо) покладається на виконавчий комітет Коростенської міської ради.
4. Оцінювання проектів
4.1. Кожен член комісії оцінює подані проекти відповідно до таких критеріїв та заносить результати до оціночного бланку (додаток 2 до даного Положення):
4.1.1. Відповідність проекту визначеним пріоритетам;
4.1.2. Можливість отримання соціального ефекту;
4.1.3. Довготривалий ефект від проекту;
4.1.4. Питома вага залучених власних ресурсів для реалізації проекту в загальному бюджеті;
4.1.5. Залучення до реалізації проекту інших ГО;
4.1.6. Можливість кількісної чи якісної оцінки успішності проекту;
4.1.7. Наявність в організації досвіду, кадрового та іншого ресурсного потенціалу для успішної реалізації проекту;
4.1.8. Реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вигляді).
4.2. Кожен критерій оцінюється максимум 10 балами.
4.3. Проект, який набрав за підсумками оцінювання по критеріям, зазначених в п. 5.1., менше, ніж 40 балів, не підлягає подальшому розгляду та виключається з участі в Конкурсі.
4.4. Переможцями Конкурсу визначаються ГО, проекти яких набрали найбільшу кількість балів.
4.5. У випадку, якщо декілька проектів набрали однакову кількість балів, рішення щодо них  приймається простою більшістю голосів від складу членів комісії. При рівності голосів «За» та «Проти», голос голови комісії є вирішальним.
4.6. У разі, коли сума коштів, закладених у проектах, які можуть бути підтримані для фінансування, перевищує виділені на це кошти чи за наявності підстав  вважати, що деякі статті витрат у проекті ГО можуть бути зменшені, комісія може прийняти рішення звернутись до ГО, з пропозицією переглянути бюджет в термін не більше 3-х днів і подати його уточнену форму секретарю Комісії за підписом керівника ГО та керівника проекту;
4.7. Комісія може прийняти рішення про проведення додаткового фінального розгляду у вигляді захисту проектів, що претендують на отримання муніципального гранту;
4.8. До захисту може бути допущено більшу кількість проектів, ніж можливо профінансувати, виходячи із суми коштів, виділених для муніципальних грантів;
4.9. Остаточне рішення комісії щодо визначення переможців конкурсу, оформляється Протоколом, який є доступним до копіювання.
4.10. Комісія може ухвалити одне з таких рішень:
4.10.1. профінансувати проект у повному обсязі;
4.10.2. профінансувати проект частково;
4.10.3. відмовити у фінансуванні.
4.11. Рішення комісії оприлюднюється у засобах масової інформації, є остаточним і оскарженню не підлягає.
5. Конфлікт інтересів
5.1. Кожен член Комісії зобов'язаний не допускати конфлікту інтересів, який може мати місце, при розгляді проекту, поданого ГО, засновником, членом чи пов'язаною з ким-небудь особою із керівництва, є даний член Комісії.
5.2. Перед розглядом питання на засіданні Комісії, коли мас місце конфлікт інтересів, член Комісії зобов'язаний заявити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.
5.3. Член Комісії, щодо якого є підстави вважати, що має місце конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере і він не враховується при визначенні кворуму та результатах голосування.
5.4. У разі виявлення конфлікту інтересів у будь-якого члена комісії, після ухвалення рішення на користь ГО, стосовно якої має місце конфлікт інтересів (якщо про це не було заявлено перед розглядом питання) рішення підлягає перегляду, а член комісії, що допустив конфлікт інтересів, підлягає виведенню зі складу комісії. До ухвалення рішення про призначення до складу Комісії нового члена,  особа,  щодо якої є подання  про виведення зі складу Комісії, позбавляється права участі в її роботі.
6.   Фінансування муніципального гранту
6.1. Використання коштів муніципального гранту здійснюється виключно на діяльність, визначену у проекті ГО.
6.2. Фінансування муніципальних грантів здійснюється головним розпорядником коштів (управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради) відповідно до укладеного договору з ГО про реалізацію проекту (типова форма договору наведена в додатку 3 до даного Положення).
6.3. Муніципальний грант надається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок ГО відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
7.   Звітність та контроль
7.1.   По завершенні виконання проекту ГО протягом місяця подає повний описовий та фінансовий звіти до Комісії та головного розпорядника коштів.
7.2.   Звіт має містити повний опис  робіт, виконаних в рамках проекту, досягнуті коротко- та довготермінові результати, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших, не передбачених проектом ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі, тощо.
7.3.   Не пізніше одного кварталу по закінченні бюджетного року Комісія  готує інформаційне повідомлення про результати реалізації проектів ГО за минулий рік.
7.4.   Протягом терміну виконання проекту Комісія за власною ініціативою чи на прохання головного розпорядника коштів може здійснювати перевірку виконання ГО плану реалізації проекту, але не частіше одного разу в квартал.
 

Додаток 1
 до Положення про міський конкурс
соціальних проектів серед неприбуткових
громадських організацій міста Коростеня
 
Міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня
 
1. Реєстраційна картка до проекту
 
Номер проекту Дата реєстрації Результати розгляду Початок реалізації Дата закінчення
Назва проекту
(не більше одного речення)
Бюджет проекту (гривень)
Очікуване фінансування з міського бюджету (гривень)
Назва організації
Адреса організації (юридична, фактична, для листування)
Телефон, факс, Е-mail
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди
Банківські реквізити організації
(для перерахування коштів гранту)
Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту
Місце роботи, посада, керівника проекту
Адреса для листування з керівником проекту
Контактні телефони:
Факс, Е-mail
 
Підписи засвідчують зобов'язання:
• подавати в проекті правдиву інформацію;
            • кошти грану використовувати відповідно до плану реалізації та бюджету проекту з дотриманням вимог чинного законодавства України;
•  за будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших
цінностей, створених завдяки реалізації проекту, посилатися на фінансову підтримку Коростенської міської ради;
 
 
 
Підпис керівника проекту______________________                                Дата «___»______20__р.
 
 
Підпис керівника організації____________________                                Дата «___»______20__р.
 
 
 
М.П.
2. Анотація
(не більше однієї сторінки формату А4, шрифтом Times New Roman 12, одинарний міжрядковий інтервал)
 
Назва проекту_________________________________________________________________
 
Назва організації_______________________________________________________________
 
Актуальність проекту, проблема, на розв'язаний якої спрямовано проект
Коротко обґрунтуйте, чому ваш проект є актуальним для міста, в чому полягає суть проблеми, яку ваш проект має розв'язати чи мінімізувати.
 
Термін реалізації проекту (до одного року)
 
Очікувані результати проекту, їхній вплив на суспільне життя
Опишіть, що має бути результатом проекту, який позитивний вплив цих результатів на соціальну групу, громаду, вашу організацію, тобто коротко- та довготермінові позитивні  наслідки від реалізації вашого проекту.
 
Які кошти із яких джерел передбачається використати для здійснення проекту
 
 
3. Опис проекту
3.1. Проблема на вирішення якої направлено проект (не більше однієї сторінки формату А4).
Опишіть ваше бачення проблеми та шляхів вирішення (мінімізації), що ви пропонуєте. Що було зроблено вами та вашою організацією щодо теми проекту за попередній період. Обґрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв'язанню зазначеної проблеми.
 
3.2. Мета проекту (2-3 абзаци)
 
3.3. План реалізації проекту
Викладіть детальний план реалізації проекту в просторі та часі за викладеною нижче формою для кожного етапу.
 
Перелік заходів Термін реалізації
(місяць-місяць)
Вартість, грн. Результати виконання
(з зазначенням кількісних та якісних показників)
Відповідальна особа
(ПІБ, посада, кваліфікація)
Назва етапу (або Етап 1) при наявності
1.
2.
 
3.4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту
Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом. Обґрунтуйте.
Яку частку коштів і з яких джерел очікується отримати? Який ресурсний внесок у виконання проекту вашої організації.
Якщо проектом передбачається придбання обладнання, обґрунтуйте потребу в ньому. Обґрунтування може спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.
 
 3.5. Результати реалізації проекту
Опишіть,  які кількісні та якісні результати ви очікуєте отримати в результаті реалізації проекту.
4. Бюджет проекту
4.1. Загальний бюджет проекту (вартість зазначається в гривні).
 
 
Статті видатків Міський бюджет Інші джерела
Оплата праці персоналу
Обладнання
Офісні витрати
Оплата послуг сторонніх осіб /організацій
інші витрати
Всього:
 
4.1. Оплата праці персоналу
 
Посада % робочого часу Оклад Нараху­вання Загальна сума Кіль­кість Загальна сума Очікуване фінансування з бюджету
Керівник
проекту
Бухгалтер
               Всього:
 
4.2. Обладнання
 
Вид обладнання
(з зазначенням технічних характеристик)
Кількість Вартість Очікуване фінансування з бюджету
Усього:
 
4.3. Офісні витрати
 
Назва статті Ціна Кількість Сума Очікуване фінансування з
бюджету
1 Канцтовари
2 Оренда
3
                                                    Всього:
 
4.4. Оплата послуг сторонніх осіб/організацій
Кому і за що очікується сплатити Повна сума (з податками) Очікуване фінансування з бюджету
                                          Всього:
 
 
 
 
4.5. Інші витрати
 
За що передбачається                  сплатити Сума Очікуване фінансування з бюджету
                                         Всього:
 
5. Додатки
 
 

Додаток 2
 до Положення про міський конкурс
соціальних проектів серед неприбуткових
громадських організацій міста Коростеня
 
Оціночний бланк
 
 
Критерії оцінювання
(максимум 10 балів)
 
Назва проекту
1. Відповідність проекту визначеним пріоритетам 
2. Можливість отримання соціального ефекту

 
3. Довготривалий ефект від проекту

 
4. Питома вага залучених власних ресурсів для реалізації проекту в загальному бюджеті

 
5. Залучення до реалізації проекту інших ГО

 
6. Можливість кількісної чи якісної оцінки успішності проекту
7. Наявність в організації досвіду, кадрового та іншого ресурсного потенціалу для, успішної реалізації проекту
8. Реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вигляді)  
Сумарна кількість балів
по кожному проекту
 
 
Додаток 3
 до Положення про міський конкурс
соціальних проектів серед неприбуткових
громадських організацій міста Коростеня
 
Договір
про реалізацію проекту
м. Коростень                                                  «____» ________________ р.
 
Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Замовник), в особі начальника управління Жиліна О.В., що діє на підставі Положення про управління економіки, з однієї сторони та ____________________________________ (далі – Виконавець), в особі керівника __________________________, що діє на підставі Статуту громадської організації, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
 1. Загальні положення.
1.1 Відповідно до Положення про Коростенський міський конкурс соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій міста Коростеня Замовник замовляє у Виконавця власний проект _________________, та  перераховує на рахунок Виконавця кошти муніципального гранту в сумі _____________ (________ тисяч) грн.
___ копійок, які затверджені  рішенням  міської конкурсної комісії  від _________________.
1.2. У відповідності до п.1.1. Виконавець зобов’язується на замовлення Замовника реалізувати власний проект ___________________.
1.3. Право інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту, належать Виконавцю.
1.4. Посилання на здійснення проекту за кошти гранта - Замовника в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.
1.5. Інформація про проект та його виконання є відкритою та доступною для ознайомлення.
2. Умови надання та використання муніципального гаранту.
2.1. Муніципальний грант надається на термін дії цього Договору та у порядку, визначеному цим Договором шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Виконавця.
2.2. Використання коштів гранту здійснюється виключно на діяльність, визначену у проекті.
2.3. Зміна обсягів фінансування окремих статей бюджету проекту без погодження з Замовником може здійснюватись Виконавцем за умови не погіршення умов виконання проекту у розмірі, що не перевищує 10% від суми муніципального гранту.
2.4. Перерахування коштів гранту Замовник здійснює відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів після підписання  даного Договору.
2.5. Звіти про виконання всіх етапів проекту подаються протягом 1 місяця після завершення реалізації проекту, аналітичний до конкурсної комісії та управління економіки.
2.6. У випадку порушення Виконавцем порядку використання коштів чи несвоєчасного подання звітів Виконавець зобов’язується протягом 10 днів після виявлення порушення повернути в повному обсязі кошти які були виділені йому Замовником.
3. Права та обов’язки сторін.
3.1. Замовник має право:
- здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг виконання проекту;
- надавати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.
3.2. Замовник зобов’язаний:
- провести розрахунок суми гранту відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів на розрахунковий рахунок Виконавця проекту після укладання Договору;
3.3. Виконавець має право:
- на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту;
- отримувати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.
3.4. Виконавець зобов'язаний:
- використовувати кошти гранта відповідно до календарного плану реалізації проекту та кошторису витрат;
- своєчасно подати звіти про виконання  проекту;
- зберігати фінансові та будь-які інші документи щодо проекту протягом наступних трьох років після його завершення;
- під час планових аудиторських перевірок і моніторингу проекту безперешкодно надавати відповідні документи;
- у разі неповного використання виділених коштів повернути їх залишок на рахунок Відповідного структурного підрозділу в 10-денний термін після закінчення дії цього Договору.
4. Дострокове припинення Договору.
 4.1. Дію цього Договору може бути достроково припинено:
- у разі встановлення факту використання Виконавцем будь-якої частини гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства;
- негативної оцінки Замовником результатів моніторингу проекту чи аудиторської перевірки;
- у разі використання  коштів гранту прямо чи опосередковано використані на отримання прибутку або на ведення діяльності по підтримці політичних партій, кандидатів на виборах на посади до органів державної влади та місцевого самоврядування;
- ліквідації Виконавця як юридичної особи.
4.2. При достроковому припиненні договору Виконавець повертає на протязі 10 днів з моменту дострокового припинення договору Замовнику кошти в повному обсязі, що були перераховані на його рахунок.
 
5. Порядок розв'язання спорів.
5.1. Усі спори, які можуть виникнути між Замовником і Виконавцем у процесі реалізації проекту або припинення дії Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості їх розв’язання за взаємною згодою в судовому порядку – відповідно до чинного законодавства України.
 
6.Заключні положення.
6.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, які є оригіналами і зберігаються відповідно у Замовника та Виконавця.
6.2. Узгоджений бюджет Виконавця вважається складовою частиною договору.
6.3. Термін дії договору по _______________.
 
Юридичні адреси сторін.
                ЗАМОВНИК
Управління економіки виконавчого
комітету Коростенської міської ради
 
ВИКОНАВЕЦЬ
 
 
 
 
 
Начальник управління економіки              
                                                        
О.В. Жилін                                                                                                       
 
 
 
Керівник організації 
 
__________________

 
 Секретар міської ради                                    В. Вигівський