ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та контролю

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

27.09.2018

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 43-25
Про внесення змін до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання від 19.10.2017 року №831, зі змінами

РІШЕННЯ
двадцять пята сесія VІІ скликання
 

від  18.10.2018р. №
 
Про внесення змін до  Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання  від 19.10.2017 року №831, зі змінами
 
У зв’язку із пропозиціями по розвитку інформатизації міста внести зміни до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки, керуючись п.22, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
  ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в додаток 1 до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки «Ресурсне забезпечення Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки», та викласти його в наступній редакції:
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми  
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми
 
2018 рік
 
2019 рік
 
2020 рік
 
Тис.грн.
1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів, усього,
в тому числі:
843,5 6034,0 3543,0 10420,5
Державний бюджет - - - -
Міський бюджет 791,5 6034,0 3543,0 10368,5
Кошти не бюджетних джерел 52,0 - - 52,0

2.Внести зміни в Додаток 2  до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки  «Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи на 2018-2020 роки» зі змінами, та викласти його в редакції, що додається.
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський
Керуючий справами виконкому                                                      А.Охрімчук
Заступник міського голови –
Начальник фінансового управління                                                Л.Щербанюк
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                           О.Заєць
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ

1 Пояснювальна записка.pdf Переглянути
2 Додаток до рішення інформатизаці.pdf Переглянути
3 ПОРІВН. ТАБ. Щодо змін до Програми МАІС 18.10.2018р.pdf Переглянути